Administrere språk

Legg til nye språk i nettbutikken

Før du begynner må du sørge for at butikken oppfyller kravene for salg på flere språk.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Oversatte språk klikker du på Legg til språk.

 3. Velg et språk fra rullegardinmenyen og klikk på Legg til.

 4. Følg trinnen for å importere det oversatte innholdet til Shopify.

 5. Alternativt kan du besøke Shopify App Store og følge trinnene for å installere en oversettelsesapp i butikken.

 6. Følg trinnene i appen for å oversette nettbutikkens innhold og publisere nye språk.

 7. Klikk på Forhåndsvisning for å vise ulike språk i nettbutikken. Du kan forhåndsvise både publiserte og upubliserte språk.

Publiser et språk til nettbutikken

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Oversatte språk klikker du på Publiser ved siden av språket du vil gjøre tilgjengelig for kunder i butikken.

 3. Klikk på Lagre.

Administrer språk for markeder

Som standard bruker hvert nye marked du oppretter butikkens standardspråk.

Du må tilordne nyopprettede språk til et marked før de blir synlige for besøkende i nettbutikken. Du kan ikke legge til upubliserte språk i et marked.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Administrer ved siden av markedet du vil oppdatere.

 3. Klikk på Domener og språk.

 4. I seksjonen Språk merker du av i avmerkingsboksen for hvert språk du ønsker å aktivere.

 5. Klikk på Lagre.

Avpubliser et språk i nettbutikken

Du kan også avpublisere et språk, noe som skjuler språket for kundene. Alle koblinger til butikken på det gitte språket fører til en 404 «Finner ikke siden»-feil, så du må opprette omdirigeringer for alle upubliserte språk.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Oversatte språk klikker du på Avpubliser ved siden av språket du vil gjøre utilgjengelig.

 3. Klikk på Lagre.

Ved å avpublisere et språk fjerner du også språket fra eventuelle markeder det er lagt til.

Slett et språk i nettbutikken

Hvis du er sikker på at du ikke har behov for oversettelser til språket, kan du også slette språket. Hvis du sletter et språk slettes også alle oversettelser til dette språket permanent. Hvis et språk aktiveres på nytt senere, må oversettelsene legges til på nytt.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Språk fra Shopify-administrator.

 2. I Oversatte språk klikker du på sletteikonet ved siden av det upubliserte språket du vil fjerne fra butikken.

 3. Klikk på Slett.

Ved å slette et språk fjerner du også dette språket fra alle markeder det var lagt til.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis