Oversikt over Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro gjør det enkelt å begynne å selge til nye internasjonale markeder, og reduserer kompleksiteten ved grensekryssende salg. Markets Pro tar seg av lokale regler, avgifter, tollavgifter, internasjonal frakt og lokalisasjon for hvert internasjonale marked. Finn ut mer om funksjoner i Shopify Markets Pro, og hvordan de er sammenlignet med Shopify Markets.

For å bruke Markets Pro, må butikken ha Basic Shopify-abonnementet eller høyere og ha en nettbutikk.

Prissetting

Markets Pro har følgende gebyrer for internasjonale bestillinger:

 • Et gebyr på 6,5 % per transaksjon, som inkluderer gebyr for betalingsbehandling.
 • Et valutavekslingsgebyr på 2,50 % også kjent som FX-gebyr. Du kan justere produktpriser for internasjonale markeder til å være høyere eller lavere, basert på dine preferanser.

Markets Pro har ikke en månedlig avgift, og det er ingen fast tidsperiode du må forplikte deg til for å bruke Markets Pro. Du kan når som helst slutte å bruke Markets Pro.

Hvis du bruker B2B er ikke B2B-bestillinger kompatible med Markets Pro, og transaksjonsgebyret gjelder ikke for internasjonale B2B-bestillinger.

Registrert forhandler

En registrert forhandler er den juridiske enheten som er ansvarlig for salg av produkter til en kunde, og for å følge lokal lovgivning og forskrifter i et annet område eller land. Med mindre en annen part, som Global-e, er leid inn for å ta dette ansvaret, fungerer de fleste forhandlere som sin egen registrerte forhandler. Når du fungerer som din egen registrerte forhandler, er du ansvarlig for å registrere deg for og innrapportere avgifter, konfigurere godtak av lokale betalingsmåter og organisering av frakt og oppfyllelse.

Med Shopify Markets Pro administrerer Global-e kompleksiteten ved å selge til andre land eller områder på dine vegne, inkludert innbetaling av skatter til lokale myndigheter, godta lokale betalingsmåter og administrasjon av tollplikter og importavgifter, slik at du raskt kan begynne å selge til nye internasjonale markeder. Når du bruker Markets Pro trenger du ikke skatteregistrering i landene du selger til. Global-e har skatteregistreringen, slik at du lovlig kan selge internasjonalt.

Harmoniserte systemkoder (HS)

I Shopify Markets Pro tilordnes produktene HS-koder automatisk, som kan skille seg fra de du først legger inn. Disse kodene justeres basert på landspesifikke restriksjoner for å understøtte smidig levering av bestillinger med betalte tollplikter. Dette sikrer samsvar med importreguleringer og forenkler prosessen ved sending av produkter internasjonalt. For mer informasjon om HS-koder og tilordning av dem i Shopify Markets Pro kan du se innhente internasjonale tollplikter og importavgifter i kassen.

Fordeler ved Markets Pro

Når du selger internasjonalt må du håndtere flere kompleksiteter, som frakt, avgifter, tollplikter og produktbegrensninger, avhengig av destinasjonslandet. Markets Pro kan hjelpe deg med å redusere disse kompleksitetene og håndtere dem for deg. Gå gjennom følgende fordeler ved å bruke Markets Pro når du selger internasjonalt:

 • Produktbegrensninger og lokal lovgivning: Markets Pro overholder lokal lovgivning for grenseoverskridende produkter, og begrenser enkelte produkter til spesifikke destinasjoner. Markets Pro oppretter også kommersielle fakturaer og sender dem videre der det er nødvendig. For å finne ut mer, kan du se vilkårene for tjenestevilkår for Markets Pro-forhandlere.
 • Garantert vekslingskurs på refusjoner som gjøres innen 30 dager etter transaksjonen: Markets Pro sikrer at du kan refundere bestillinger til samme vekslingskurs som ble gitt ved kjøpstidspunktet innen 30 dager, for å unngå endringer i valutakurser.
 • Garanterte tollplikt- og avgiftsbeløp i kassen: Tollplikt- og avgiftsbeløp som vises til kunder i kassen er garanterte. Det betyr at selv om beløpet som belastes av tollmyndighetene er et annet, dekker Markets Pro differansen slik at du ikke må betale ytterligere gebyrer.
 • Registrering for skatteinnrapportering ved lokale destinasjoner: Markets Pro håndterer ansvar rundt skatteinnrapportering for Markets Pro-bestillinger.
 • Svindelhåndtering: Alle bestillinger på Markets Pro gjennomgås automatisk for svindel, og beskyttes mot tilbakebetalinger. Det finnes noen sjeldne tilfeller av tilbakebetaling som ikke dekkes av Markets Pro, som du selv er ansvarlig for å håndtere. For å finne ut mer, kan du se Svindel og tilbakebetalinger.
 • Økt kundekonvertering: Markets Pro støtter funksjoner som Shop Pay, lokale betalingsmåter i kundens lokale land og forsendelser med forhåndsbetalte tollplikter, som kan bidra til å øke kundekonverteringsraten.
 • Forbedret kundeopplevelse for høyere kundebevaringsrater: Du kan tilby delivered duty paid (DDP)-frakt i kassen. Kundene trenger ikke å betale tilleggsavgifter ved leveringstidspunktet. På denne måten kan du oppgi nøyaktige fraktgebyrer uten overraskende gebyrer, noe som kan bidra til økt konvertering i handlekurven.
 • Godkjenning av kundeadresse i kassen: Markets Pro kontrollerer om adressen kunden legger til i kassen er gyldig.

For å finne ut mer om funksjonene i Markets Pro, kan du se Sammenligning av funksjoner mellom Shopify Markets og Markets Pro.

Flyt av midler

Markets Pro-funksjonene drives av Global-e. Når en internasjonal Markets Pro-bestilling legges inn i butikken behandles transaksjonen av Global-e, som oppbevarer pengene på sin konto.

Når Global-e beveger seg over grenser fungerer de som din registrerte forhandler. Global-e holder midlene for å overføre kostnader til rette myndigheter som er involvert i den grensekryssende handelstransaksjonen.

Når Global-e har overført alle kostnader, som avgifter og tollplikter, mottar du en utbetaling med de gjenværende pengene.

Få betalt

Transaksjonene dine for sluttførte Markets Pro-bestillinger innhentes og kombineres til én utbetaling den 1., 8., 15. og 22. dagen i hver måned. En utbetaling sendes til bankkontoen din i løpet av 1–3 virkedager. Av og til kan det ta noen dager ekstra før midlene er tilgjengelige på bankkontoen.

Du mottar utbetalinger i USD, og bare for sluttførte bestillinger. For mer informasjon om utbetalinger kan du se Få betalt for Shopify Markets Pro-bestillinger.

Shop Pay

Hvis du har aktivert Checkout Extensibility i butikken, kan du bruke Shop Pay for internasjonale markeder med Markets Pro. Internasjonale kunder kan bruke Shop-kontoer for hurtigkasse.

Lokale betalingsmåter

Med Markets Pro kan du bruke flere lokale betalingsmåter for markeder over hele verden. Hvis du for eksempel selger produkter til kunder i Danmark kan disse kundene betale for produkter med Klarna og i valutaen DKK.

Nye lokale betalingsmåter legges til Markets Pro kontinuerlig. Gå gjennom følgende tabell for å finne ut mer om tilgjengelige lokale betalingsmåter, deres geografiske dekning og tilgjengelige valutaer:

Lokale betalingsmåter for Shopify Markets Pro
Betalingsmetode Land Valuta
Klarna Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Spania, Tyskland, Østerrike EUR
Storbritannia GBP
Danmark DKK
Norge NOK
Sverige SEK
Canada CAD
PayPal I alle støttede land AUD, BRL, CAD, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, TWD, NZD, NOK, PHP, PLN, GBP, RUB, SGD, SEK, CHF, THB og USD
Sofort Belgia, Tyskland og Østerrike EUR
Sveits CHF
iDEAL Nederland EUR

Svindel og tilbakebetalinger

Alle Markets Pro-bestillinger kontrolleres for svindel og gis tilbakebetalingsbeskyttelse.

I følgende tilfeller er du imidlertid ansvarlig for å håndtere tilbakebetalinger selv:

 • Vennlig svindel: Vennlig svindel, også kjent som tilbakebetalingssvindel, skjer vanligvis når kunden gjør et kjøp med et kredittkort, mottar produktet og deretter bestrider belastningen til kredittkortselskapet og hevder at transaksjonen er falsk eller ikke godkjent. Et annet tilfelle av vennlig svindel er når Markets Pro avviser bestillingen for svindel, men du likevel sender pakken.
 • Tjenestefeil: Når kunden bestrider belastningen hos betalingsleverandøren, fordi kunden mener de har krav på en refusjon men du ikke gir den, du eller oppfyllelsespartneren ikke oppfyller en bestilling, eller den mottatte varen ikke er som beskrevet i butikken.
 • Oppfyllelsesproblem: Når bestillingen ikke leveres av transportøren og kan være tapt.
 • Farlig gods sendt ved en feil: Når du legger til en farlig vare, som ikke er en del av produktkatalogen som er godkjent for Markets Pro, i en pakke ved en feil og sender den.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis