Sette opp gavekort

Gavekort kan være en god måte å øke salget på, og bidra til å spre ordet om butikken din når kundene dine kjøper dem til familie og venner.

Hvis du vil selge fysiske gavekort, må du kjøpe dem fra Shopifys maskinvarebutikk.

Aktiver betaling med gavekort

Butikken din må bruke Shopify POS på en iPad for å godta gavekortbetalinger.

Mrek: Sørg for at du har aktivert gavekortfunksjonen i butikken din før du forsøker å aktivere gavekort for Shopify POS.

Steg:

  1. Fra Shopify POS, trykker du = > Innstillinger > Betalingsinnstillinger.

  2. Trykk på Gavekort.

  3. Trykk for å veksle mellom følgende alternativer:

- Godta gavekortbetalinger for gavekort som du kan skrive ut og sende til kunder på e-post - Godta fysiske gavekort for fysiske gavekort (du må bestille et lager av disse hvis du ikke allerede har gjort det.)

Bestill fysiske gavekort

Du kan velge design og bestille fysiske gavekort fra Shopifys maskinvarebutikk.

USA hardware.shopify.com
Canada hardware.shopify.ca
Storbritannia hardware.shopify.co.uk
Irland hardware.shopify.ie

Steg:

  1. Fra Shopify POS, trykker du = > Innstillinger > Betalingsinnstillinger.

  2. Trykk på Gavekort.

  3. Trykk på Kjøp fysiske gavekort for å se Shopifys maskinvarebutikk, der du kan velge design på gavekortet ditt og velge antallet du ønsker å kjøpe:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis