Orderverwerking en Shopify Markets Pro-bestellingen beheren

Je kunt internationale bestellingen afhandelen met Markets Pro door middel van een van de volgende opties:

 • DHL- en UPS-verzendlabels rechtstreeks kopen en afdrukken in het Shopify-beheercentrum;
 • bestellingen afdrukken, afhandelen en verzenden met DHL- en UPS-verzendlabels van je externe fulfilmentpartner.

Je kunt ook Markets Pro-bestellingen terugbetalen en retourneren.

Aandachtspunten bij het kopen van Markets Pro-verzendlabels

Controleer de volgende aandachtspunten en beperkingen voordat je -verzendlabels koopt voor internationale bestellingen:

 • Je kunt geen verzendverzekeringen toevoegen aan verzendlabels van Markets Pro.
 • Vervoerderspakketten worden niet ondersteund bij Markets Pro. Als je bestellingen vanuit Shopify afhandelt, gebruik dan aangepaste pakketten uit de instellingen voor Verzending en bezorging in het Shopify-beheercentrum. Als je bestellingen door een externe fulfilmentpartner afhandelt, gebruik dan de pakketten die in de desbetreffende app of dat platform zijn ingesteld.
 • Je kunt alleen DHL- en UPS-verzendlabels kopen.
 • Voor een nauwkeurige berekening van douanerechten kun je het land, de staat of de provincie voor verzending niet wijzigen voor de volgende soorten bestellingen:

  • bestellingen met prepaid douanerechten;
  • bestellingen die je verzendt naar Canada, de Verenigde Staten of Brazilië.
 • De maximale aangegeven waarde voor internationale zendingen is 25.000,- USD.

 • Aangepaste orderregels worden niet ondersteund bij Markets Pro. Maak een conceptbestelling aan en wijzig de erkende merchant voor de bestelling van Markets Pro in jezelf om aangepaste orderregels te verzenden.

 • De voor- of achternaam van de klant mag niet slechts een letter lang zijn in de verzendgegevens van de klant. Zo zijn J Doe en John D ongeldige indelingen voor een klantnaam.

 • Het opsplitsen van een enkel product in meerdere zendingen wordt niet ondersteund door Markets Pro. Voor elke bestelling kun je in totaal een verzendlabel per product kopen.

 • Op Markets Pro-verzendlabels wordt voor alle labels een gewicht van 454 g (1 lb) weergegeven, zodat vervoerders elk pakket nauwkeurig wegen. Dit verandert niets aan de facturering van Markets Pro-labels. Het gewicht dat jij of je logistiekpartner aangeeft op het moment van het maken van een label, wordt gebruikt voor de eerste schatting en opgeslagen in de barcode om de schatting te vergelijken met de factuur van de vervoerder.

 • Bestellingen die gratis artikelen bevatten, geven een waarde van 1 USD weer op commerciële facturen voor elk van de gratis artikelen. Dit biedt geen garantie dat de zending door de douane komt en er is geen manier om de waarde van het gratis artikel handmatig aan te geven.

Bestellingen rechtstreeks vanuit het Shopify-beheercentrum afhandelen

Je kunt Markets Pro-bestellingen rechtstreeks in het Shopify-beheercentrum afhandelen door verzendlabels afzonderlijk of in bulk te kopen.

Verzendlabels per stuk kopen en afdrukken

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Klik op een bestelling die niet-uitgeleverde artikelen bevat.

 3. Klik in het gedeelte Openstaand op Verzendlabel maken.

 4. Bevestig in de sectie ARTIKELEN het aantal artikelen dat je wilt opnemen in deze fulfilment. Als je de bestelling van de klant in meerdere fulfilments wilt verzenden, wijzig je het aantal van elk artikel dat je niet in deze fulfilment wilt verzenden. Je kunt een extra verzendlabel kopen voor elke fulfilment die nodig is om de hele bestelling te voltooien.

 5. Controleer het douane-aangifteformulier en voeg eventuele ontbrekende informatie toe:

  1. Klik in de sectie ARTIKELEN op Douane-informatie aanpassen.
  2. Controleer je productgegevens, zoals gewicht, aantal, waarde en beschrijving.
  3. Klik op Opslaan.
 6. Selecteer in de sectie Pakket een bestaand pakket of maak een nieuw pakket aan:

  • Als je een bestaand pakket wilt gebruiken, selecteer je een pakket in de vervolgkeuzelijst Pakket.
  • Volg deze stappen om een nieuw pakket aan te maken:
   1. Klik in de sectie Pakket op Pakket toevoegen.
   2. Voer in het dialoogvenster Pakket toevoegen de informatie over het nieuwe pakket in.
   3. Klik op Pakket toevoegen.
 7. Voer in het veld Totaalgewicht (met pakket) het totale gewicht van je zending in.

 8. Selecteer een verzenddatum in het veld Verzenddatum. Als je op die datum automatisch verzendgegevens naar je klanten wilt verzenden, selecteer je Verzendgegevens naar klanten verzenden.

 9. Controleer je verzendgegevens in het gedeelte Samenvatting en klik vervolgens op Verzendlabel kopen.

 10. Kies of je je verzendlabels wilt samenvoegen met douaneformulieren of pakbonnen en selecteer vervolgens het papierformaat voor je afdrukken.

 11. Druk je verzendlabels en documenten af.

Verzendlabels in bulk kopen en afdrukken

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.

 2. Optioneel: klik op het tabblad Openstaand om alleen de bestellingen te bekijken die moeten worden afgehandeld.

 3. Schakel het selectievakje in naast elke bestelling waarvoor je een verzendlabel wilt maken.

 4. Klik op Verzendlabels aanmaken. Als je meerdere locaties afhandelt, selecteer dan de juiste locatie en klik op Doorgaan.

 5. Controleer het douane-aangifteformulier en voeg eventuele ontbrekende informatie toe:

  1. Klik op het veld Artikelen voor een bestelling.
  2. Klik op Douaneaangifte bewerken.
  3. Controleer voor elk product het productgewicht, het aantal, de waarde en de beschrijving.
  4. Optioneel: Selecteer Verzendgegevens opslaan bij productgegevens.
  5. Selecteer onder Douane-aangifteformulier bijwerken een optie om meerdere bestellingen of alleen deze bestelling bij te werken.
  6. Klik op Opslaan.
 6. Bewerk je labels op de pagina Verzendlabels aanmaken.

 7. Klik op Controleren en kopen.

 8. Optioneel: wijzig de verzenddatum.

 9. Optioneel: wijzig of een e-mail over de afhandeling van een bestelling naar je klanten wordt verzonden.

 10. Klik op Verzendlabels kopen.

 11. Kies of je je verzendlabels wilt samenvoegen met douaneformulieren en pakbonnen en selecteer vervolgens het papierformaat voor je afdrukken.

 12. Druk je verzendlabels en documenten af.

Bestellingen afhandelen met behulp van externe fulfilmentservices

Shopify Markets Pro-bestellingen kunnen worden afgehandeld via de volgende compatibele fulfilmentservices:

Als je een bestaand verzendlabel van de externe fulfilmentservice ongeldig wil verklaren en een nieuwe wil ontvangen, klik je op Label annuleren en koop je vervolgens een nieuw label. Er worden alleen kosten in rekening gebracht voor het label dat de vervoerder heeft gescand.

Als je een fulfilmentservice gebruikt die niet op deze lijst staat en je wilt meteen aan de slag, dan koop jij of je fulfilmentpartner verzendlabels en handel je Markets Pro-bestellingen via het Shopify-beheercentrum af. Als je een externe fulfilmentservice wilt integreren met Shopify Markets Pro, neem je contact op met je vertegenwoordiger.

Aandachtspunten voor het gebruik van externe fulfilmentservices

 • Als je aangepaste vaste tarieven gebruikt omdat je je verzendinstellingen nog niet hebt bijgewerkt, overweeg je ze bij te werken om gebruik te maken van de betreffende functies.
 • Als je een verzendlabel afdrukt buiten het Shopify-beheercentrum, wordt alles wat de koper selecteert bij de checkout als label doorgegeven aan de externe fulfilmentdienst. De externe dienst kan niet kiezen uit Markets Pro-verzendservices, dus wat wordt doorgegeven aan de externe dienst is afhankelijk van welke tarieven worden geselecteerd bij de checkout. Door vervoerder berekende tarieven worden doorgegeven als de verzendoptie die is geselecteerd bij de checkout. Vaste tarieven worden anders doorgegeven, afhankelijk van wat er bij de checkout is geselecteerd:

  • Economy: DHL eCommerce
  • Standard: UPS
  • Express: DHL Express
  • Aangepast vast tarief: DHL Express
 • In de toekomst worden er meer compatibele fulfilmentservices geïntroduceerd. Als je een fulfilmentservice bent of een merchant die een fulfilmentservice gebruikt die niet in deze lijst staat, neem je contact op met Shopify Support.

Gepauzeerde bestellingen

Markets Pro-bestellingen worden gepauzeerd en kunnen pas worden afgehandeld als de pauze is opgeheven. Gedurende de pauze voert Markets Pro een fraudeanalyse van je bestelling uit, controleert de gegevens van je bestelling, zoals het e-mailadres en telefoonnummer van de klant, en verifieert of de juiste douanerechten en invoerbelastingen zijn geïnd, indien van toepassing.

Meestal pauzeert Markets Pro een bestelling niet langer dan vijf minuten. In sommige gevallen kan Markets Pro een bestelling langer pauzeren voor een extra screening.

Na het opheffen van de pauze wordt de betaling van je bestelling automatisch vastgelegd of kun je deze handmatig vastleggen, afhankelijk van je betaalmethode.

Conceptbestellingen van Markets Pro beheren

Wanneer je een conceptbestelling aanmaakt en een klant toevoegt met een bezorgadres in een markt die wordt beheerd door Markets Pro, wordt de erkende merchant van Markets Pro automatisch geselecteerd voor je conceptbestelling.

Het is belangrijk om een verzendservice van Markets Pro toe te wijzen aan een conceptbestelling. Als je geen Markets Pro-verzendmethode toewijst, worden de douanerechten niet berekend en wordt Markets Pro niet toegewezen als erkende merchant.

Als je geen klant toevoegt, maar een markt selecteert die wordt beheerd door Markets Pro, wordt de erkende Markets Pro-merchant automatisch geselecteerd voor je conceptbestelling.

De volgende aandachtspunten zijn van toepassing op conceptbestellingen die door Markets Pro worden beheerd:

De erkende merchant voor je internationale conceptbestelling wijzigen

Je kunt de erkende merchant voor je internationale conceptbestelling wijzigen. Als je de erkende merchant van Markets Pro wijzigt in die van je eigen bedrijf, ben jij verantwoordelijk voor de financiële en juridische complexiteit van internationale verkoop.

Afhankelijk van welke erkende merchant je selecteert, krijg je toegang tot verschillende verzendlabels:

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.
 2. Klik op de conceptbestelling waarvoor je de erkende merchant wilt wijzigen.
 3. Klik in de sectie Markt op en daarna op Erkende merchant wijzigen.
 4. Selecteer de erkende merchant met wie je de bestelling wilt beheren.
 5. Klik op Opslaan.

Markets Pro-bestellingen terugbetalen en retourneren

Je kunt Markets Pro-bestellingen op dezelfde manier terugbetalen als andere bestellingen in het Shopify-beheercentrum. Raadpleeg Retouren en terugbetalingen aanmaken voor meer informatie.

30 dagen wisselkoersgarantie

Er geldt een wisselkoersgarantie van 30 dagen voor Markets Pro-bestellingen die in een vreemde valuta worden betaald. Dit garandeert dat dezelfde wisselkoers wordt toegepast tot 30 dagen na plaatsing van de bestelling en helpt je om eventuele verliezen door schommelingen in de waarde van de valuta te voorkomen.

Dit betekent dat, bij terugbetaling van een bestelling die binnen de afgelopen 30 dagen is geplaatst, dezelfde wisselkoers wordt gehanteerd als toen de bestelling werd geplaatst.

Douanerechten/-kosten en btw

Er zijn geen terugbetalingen voorzien voor douanerechten/-kosten en btw nadat de Markets Pro-bestelling is afgehandeld. Als een volledige bestelling wordt terugbetaald vóór fulfilment van de bestelling, worden de douanerechten/-kosten terugbetaald op de volgende uitbetalingsdatum.

Retourzendingen

Je kunt een retourlabel kopen voor Markets Pro-bestellingen bij een externe provider of vervoerder. Markets Pro-bestellingen hebben geen specifieke vereisten voor retourlabels.

Omruilingen

Een productruil wordt beschouwd als een nieuwe Markets Pro-bestelling die langs de douane gaat. Jij of de klant betaalt een tweede keer douanerechten en belastingen.

B2B-bestellingen met Markets Pro

B2B-bestellingen worden niet ondersteund door Shopify Markets Pro. Wanneer je B2B-bestellingen aanmaakt voor landen of regio's die worden beheerd door Markets Pro, treedt je zelf op als erkende merchant voor deze bestellingen.Bestellingen worden automatisch omgezet, zodat jij bij de checkout de erkende merchant bent.Je kunt B2B-bestellingen ook verwerken als conceptbestellingen.

Gratis bestellingen met Markets Pro

Gratis bestellingen worden niet ondersteund door Shopify Markets Pro. Wanneer je een bestelling met een waarde van nul dollar aanmaakt voor landen of regio's die worden beheerd door Markets Pro, treed je zelf op als erkende merchant voor deze bestellingen. Bij de checkout is de winkel automatisch de erkende merchant voor deze bestellingen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis