Konfigurowanie kanału Facebook

Przed rozpoczęciem sprzedaży na Facebooku lub utworzeniem w Shopify kampanii reklamowych na Facebooku musisz skonfigurować kanał Facebook w Shopify.

Kanał Facebook dysponuje jednym katalogiem produktów dla funkcji Facebook Marketing, Zakupy na Instagramie i Facebook Shop. Wszystkie produkty w Twoim katalogu są dostępne dla wszystkich trzech funkcji. Jeśli anulujesz dostępność produktu, zostanie on usunięty ze wszystkich trzech funkcji.

Podstawowe wymagania

Aby Twój sklep mógł korzystać z kanału Facebook, musi być objęty planem Shopify w wersji Basic lub wyższej. Zanim zaczniesz korzystać z kanału Facebook, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku podłączonego do strony firmy na Facebooku i konta reklamowego, które ma rolę administratora dla Menedżera firmy.

Jeśli masz osobiste konto reklamowe, musisz je połączyć z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie uruchamiałeś(-aś) reklam za pomocą swojego osobistego konta reklamowego, aby tworzyć kampanie reklamowe na Facebooku, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy. Dowiedz się więcej o Menedżerze firmy i kontach reklamowych w Centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować, gdy konfigurujesz kanał na Facebooku.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

  • Twoje konto na Facebooku musi mieć rolę administratora na stronie.
  • Strona na Facebooku musi zostać opublikowana.
  • Możesz być administratorem wielu stron na Facebooku i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego Menedżera firmy na Facebooku. Jednak każda strona firmowa na Facebooku może być własnością jednego Menedżera firmy na Facebooku. Musisz być administratorem zarówno Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem konkretnej strony na Facebooku, jak i samej strony na Facebooku, aby połączyć ją z kanałem Facebook w Shopify.

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Kryteria kwalifikujące kanał

Aby zainstalować kanał Facebook, musisz posiadać konto na Facebooku i sklep online. Jeśli nie masz konta na Facebooku, podczas instalacji kanału Facebook w panelu administracyjnym Shopify zostaniesz poproszony(-a) o jego założenie.

Ze względu na wymagania kwalifikacyjne może zajść konieczność zmiany ustawień sklepu przed dodaniem kanału sprzedaży.

Jeśli Twój sklep nie spełnia wymogów pozwalających na dodanie kanału sprzedaży, kanał pojawia się jako Niedostępny w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij opcję Nie możesz dodać tego kanału, aby sprawdzić, dlaczego Twój sklep się nie kwalifikuje.

Zainstaluj i skonfiguruj kanał Facebook

Kroki:

  1. Kliknij opcję Rozpocznij konfigurację dla funkcji, którą chcesz zainstalować najpierw.
  2. Kliknij Połącz konto.
  3. Zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
  4. Podłącz zasoby Facebooka wymagane do skonfigurowania funkcji, których potrzebujesz.
  5. Akceptuj zasady i warunki
  6. Kliknij opcję Zakończ konfigurację.

Po skonfigurowaniu funkcji kanału Facebook dla zasobów Facebooka, które podłączysz, zostanie już ukończona konfiguracja dodatkowych funkcji. Niektóre dodatkowe zasoby, takie jak konto reklamowe dla Facebook Marketing, mogą wymagać ukończenia konfiguracji określonych funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji kanału Facebook, zapoznaj się z:

Dodawanie pracowników do kanału Facebook

Jeśli pracownik skonfiguruje kanał w panelu administracyjnym Shopify, kanał Facebook będzie wyświetlany dla wszystkich innych pracowników, ale nie będzie się pojawiał jako połączony.

Jeśli pracownik musi korzystać z kanału Facebook, musi połączyć się z Facebookiem w panelu administracyjnym Shopify za pomocą własnego konta na Facebooku. Konto pracownika na Facebooku musi mieć uprawnienia administratora w Menedżerze firmy i na stronie Facebooka powiązanej ze sklepem Shopify, aby połączenie z kanałem Facebook było możliwe.

Autoryzacja kanału na Facebooku dla Twojego konta na Facebooku

Po skonfigurowaniu kanału Facebook w Shopify zezwalasz aplikacji Shopify na dostęp do strony Facebooka Twojej firmy, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Strona na Facebooku połączy się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, ale Shopify korzysta z informacji o Twoim osobistym koncie na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Aby mieć dostęp do wszystkich ustawień Facebooka i możliwość wprowadzania określonych zmian, musisz mieć na Facebooku rolę administratora dla strony i Menedżera firmy. Strony i Menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że musisz mieć role administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy, którego wybierzesz w kanale Facebook, musi być właścicielem strony na Facebooku podczas wdrażania. Jeśli dana strona na Facebooku jest własnością innego Menedżera firmy, nie zostanie wymieniona jako opcja do połączenia. Jeśli nie możesz połączyć wybranej strony na Facebooku, sprawdź, czy Menedżer firmy na Facebooku, z którym się łączysz, jest właścicielem strony na Facebooku lub spróbuj połączyć się z innym Menedżerem firmy.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z następującymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo