Konfigurowanie kanału Facebook

Przed rozpoczęciem sprzedaży na Facebooku lub utworzeniem w Shopify kampanii reklamowych na Facebooku musisz skonfigurować kanał Facebook w Shopify.

Aktualny kanał Facebook ma jeden katalog produktów dla serwisu Facebook Marketing, Instagram i Facebook Shop. Wszystkie produkty w Twoim katalogu są dostępne dla wszystkich trzech kanałów, a jeśli ustawisz niedostępność produktu, zostanie on usunięty ze wszystkich tych kanałów.

Podstawowe wymagania

Aby Twój sklep mógł korzystać z kanału Facebook, musi być objęty planem Shopify w wersji Basic lub wyższej. Zanim zaczniesz korzystać z kanału Facebook, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku podłączonego do strony firmy na Facebooku i konta reklamowego, które ma rolę administratora dla Menedżera firmy.

Menedżer firmy na Facebooku to narzędzie, którego możesz używać do porządkowania stron firmowych i kont reklamowych oraz zarządzania nimi w jednym miejscu. Jeśli korzystasz z osobistego konta reklamowego, to musisz użyć go wcześniej do prowadzenia reklam, aby móc połączyć je z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie prowadziłeś(-aś) reklam za pomocą osobistego konta reklamowego, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy i dopiero wtedy będziesz mógł/mogła utworzyć kampanie reklamowe na Facebooku. Dowiedz się więcej o narzędziu Menedżer firmy i kontach reklamowych w centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować, gdy konfigurujesz kanał na Facebooku.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

 • Twoje konto na Facebooku musi mieć rolę administratora na stronie.
 • Strona na Facebooku musi zostać opublikowana.
 • Możesz być administratorem wielu stron na Facebooku i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą jednego Menedżera firmy na Facebooku. Jednak każda strona firmowa na Facebooku może być własnością jednego Menedżera firmy na Facebooku. Musisz być administratorem zarówno Menedżera firmy na Facebooku, który jest właścicielem konkretnej strony na Facebooku, jak i samej strony na Facebooku, aby połączyć ją z kanałem Facebook w Shopify.

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Kryteria kwalifikujące kanał

Aby zainstalować kanał Facebook, musisz posiadać konto na Facebooku i sklep online. Jeśli nie będziesz mieć konta na Facebooku, przed rozpoczęciem instalacji kanału sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify zostaniesz poproszony(-a) o jego założenie.

Ze względu na wymagania kwalifikacyjne może zajść konieczność zmiany ustawień sklepu przed dodaniem kanału sprzedaży.

Jeśli Twój sklep nie spełnia wymogów pozwalających na dodanie kanału sprzedaży, kanał pojawia się jako Niedostępny w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij opcję Nie możesz dodać tego kanału, aby sprawdzić, dlaczego Twój sklep się nie kwalifikuje.

Zainstaluj aktualny kanał sprzedaży Facebook

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij + obok opcji KANAŁY SPRZEDAŻY.
 2. Kliknij + obok opcji Facebook, a następnie kliknij Aktualizuj kanał sprzedaży.
 3. Dla każdego kanału sprzedaży, który chcesz zainstalować, kliknij opcję Rozpocznij konfigurację.
 4. Kliknij Połącz konto.
 5. Zakończ konfigurację, a następnie kliknij opcję Zakończ konfigurację.

Jeśli pracownicy chcą korzystać z kanału sprzedaży Facebook, poproś każdego z nich o skonfigurowanie takiego kanału przy wykorzystaniu ich własnego konta. Każdy pracownik może podłączyć własne konto na Facebooku, jeśli do konta przypisano uprawnienia administratora w Menedżerze firmy. Jeśli nie skonfiguruje on kanału Facebook, nie będzie mógł korzystać z tej funkcji.

Migracja do aktualnego kanału Facebook

Jeżeli masz zainstalowany kanał sprzedaży Instagram lub Facebook Shop, ale nie masz zainstalowanego kanału Facebook, wykonaj poniższe kroki, aby dokonać migracji do aktualnego kanału Facebook.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Instagram lub Facebook Shop, a następnie kliknij opcję Rozpocznij.
 2. W nowym oknie zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
 3. W obszarze Połącz Shopify Marketing z Facebookiem kliknij Kontynuuj, aby nadać uprawnienia.
 4. Wybierz swojego Menedżera firmy, a następnie kliknij Kontynuuj.
 5. Wybierz katalog produktów, które chcesz prezentować na Facebooku i Instagramie i kliknij Kontynuuj.
 6. Potwierdź, że wszystkie ustawienia są poprawne i kliknij Kontynuuj.
 7. Zaznacz wszystkie konta firmowe na Instagramie, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 8. Zaznacz wszystkie firmy na Facebooku, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 9. Zaznacz wszystkie strony na Facebooku, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 10. Sprawdź uprawnienia nadane dla Shopify Marketing i kliknij przycisk Dalej.
 11. Gdy zakończysz łączenie funkcji Shopify Marketing i Facebooka, kliknij Kontynuuj.

Po zakończeniu tego procesu w Twoim sklepie zainstalowany będzie aktualny kanał Facebook, zawierający zarówno funkcję Instagram Shopping, jak i funkcję Facebook Shop.

Jeśli kanał sprzedaży Instagram jest już zatwierdzony i zainstalowany w Twoim sklepie, status zatwierdzenia zostanie przeniesiony na aktualny kanał Facebook.

W Menedżerze sprzedaży na Facebooku możesz tworzyć kolekcje dla karty Facebook Shop i Instagram Shopping.

Jeśli konfigurujesz funkcję Instagram Shopping w kanale Facebook po raz pierwszy, Twój sklep musi zostać sprawdzony przez Instagram. Proces ten może potrwać do 72 godzin.

Wyświetl pulpity kanału sprzedaży na Stronie Głównej Shopify

Każdy kanał sprzedaży ma pulpit, na którym można wyświetlić szczegółowe podsumowanie ostatniej sprzedaży w kanale i zarejestrowanego w nim ruchu. Można sprawdzić, jak działa dany kanał sprzedaży, wybierając go z rozwijanego menu na Stronie Głównej Shopify.

Autoryzacja kanału na Facebooku dla Twojego konta na Facebooku

Po skonfigurowaniu kanału Facebook w Shopify zezwalasz aplikacji Shopify na dostęp do strony Facebooka Twojej firmy, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Strona na Facebooku będzie łączyć się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, ale Shopify korzysta z informacji o Twoim osobistym koncie na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Na Facebooku potrzebujesz roli administratora dla strony, konta reklamowego lub Menedżera firmy, zanim będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do wszystkich ustawień i dokonać określonych zmian. Strony, konta reklamowe i menedżerowie firmy mają oddzielne uprawnienia do konta, co oznacza, że potrzebujesz ról administratora dla każdego z nich. Menedżer firmy wybrany w kanale Facebook jest traktowany jako właściciel strony Facebook i Facebook konto reklamowe podczas naliczania. Jeśli konto reklamowe Facebook jest własnością innego Business Managera (Menedżera firmy), nie możesz połączyć się z Facebook kontem reklamowym. Jeśli nie możesz połączyć pożądanego Facebook konta reklamowego, spróbuj połączyć się z innym Facebook Menedżera firmy lub Utwórz nowe konto reklamowe Facebook.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z następującymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo