Konfigurowanie kanału sprzedaży Facebook

Przed rozpoczęciem sprzedaży na Facebooku lub utworzeniem w Shopify kampanii reklamowych na Facebooku musisz skonfigurować kanał Facebook w Shopify.

Aktualny kanał sprzedaży Facebook ma jeden katalog produktów dla serwisu Facebook Marketing, Instagram i Facebook Shop. Wszystkie produkty w Twoim katalogu są dostępne dla wszystkich trzech kanałów, a jeśli ustawisz niedostępność produktu, zostanie on usunięty ze wszystkich tych kanałów.

Podstawowe wymagania

Aby Twój sklep mógł korzystać z kanału sprzedaży Facebook, musi znajdować się w planie Shopify Basic lub wyższej wersji. Zanim zaczniesz korzystać z kanału sprzedaży Facebook, musisz skonfigurować Menedżera firmy na Facebooku podłączonego do strony firmy na Facebooku i konta reklamowego, które ma rolę administratora dla Menedżera firmy.

Menedżer firmy na Facebooku to narzędzie, którego możesz używać do porządkowania stron firmowych i kont reklamowych oraz zarządzania nimi w jednym miejscu. Jeśli korzystasz z osobistego konta reklamowego, to musisz użyć go wcześniej do prowadzenia reklam, aby móc połączyć je z Menedżerem firmy. Jeśli nigdy nie prowadziłeś(-aś) reklam za pomocą osobistego konta reklamowego, musisz utworzyć nowe konto reklamowe w Menedżerze firmy i dopiero wtedy będziesz mógł/mogła utworzyć kampanie reklamowe na Facebooku. Dowiedz się więcej o narzędziu Menedżer firmy i kontach reklamowych w centrum pomocy dla reklam na Facebooku.

Jeśli nie masz Menedżera firmy, możesz go skonfigurować, gdy konfigurujesz kanał na Facebooku.

Ustawienia strony Facebook

Aby połączyć stronę na Facebooku, należy spełnić następujące wymagania:

Dowiedz się, jak utworzyć stronę na Facebooku dla swojej firmy w Centrum pomocy Facebooka.

Musisz również sprzedawać za pomocą sklepu online Shopify, a Twój sklep nie może być chroniony hasłem. Dowiedz się, jak usunąć hasło do sklepu online.

Kryteria kwalifikujące kanał

Aby zainstalować kanał sprzedaży Facebook, musisz posiadać konto na Facebooku i sklep online. Jeśli nie będziesz mieć konta na Facebooku przed instalacją kanału sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o jego założenie.

Ze względu na wymagania kwalifikacyjne może zajść konieczność zmiany ustawień sklepu przed dodaniem kanału sprzedaży.

Jeśli Twój sklep nie spełnia wymogów pozwalających na dodanie kanału sprzedaży, kanał pojawia się jako Niedostępny w panelu administracyjnym Shopify. Kliknij opcję Nie możesz dodać tego kanału, aby sprawdzić, dlaczego Twój sklep się nie kwalifikuje.

Instalacja aktualnego kanału sprzedaży Facebook

Jeśli nie masz kanału sprzedaży Facebook, kanału sprzedaży Instagram ani Facebook Shop połączonego z Twoim sklepem:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij + obok nagłówka Kanały sprzedaży.
 2. Wybierz kanał sprzedaży Facebook.
 3. Kliknij opcję Dodaj kanał, a następnie Zainstaluj aplikację.
 4. Kliknij opcję Połącz z kontem na Facebooku lub Zarejestruj się na Facebooku.
 5. Po połączeniu z kontem na Facebooku potwierdź konto na Facebooku, z którym się łączysz, i kontynuuj lub kliknij opcję Zaloguj się na inne konto.
 6. Skonfiguruj Zakupy na Instagramie, Facebook Shop lub Facebook Marketing, aby aktywować kanał sprzedaży Facebook.

Migracja do aktualnego kanału sprzedaży Facebook

Jeśli masz zainstalowany kanał sprzedaży Facebook w swoim sklepie, ale nie masz zainstalowanego kanału sprzedaży Instagram ani Facebook Shop, kanał sprzedaży Facebook zostanie automatycznie zaktualizowany.

Jeżeli masz kanał sprzedaży Facebook, Instagram i Facebook Shop, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Facebook > Potwierdź konto na Facebooku.
 2. W nowym oknie zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
 3. W obszarze Połącz Shopify Marketing z Facebookiem kliknij Kontynuuj, aby nadać uprawnienia.
 4. Wybierz swojego Menedżera firmy, a następnie kliknij Kontynuuj.
 5. Wybierz katalog produktów, które chcesz prezentować na Facebooku i Instagramie i kliknij Kontynuuj.
 6. Potwierdź, że wszystkie ustawienia są poprawne i kliknij Kontynuuj.
 7. Zaznacz wszystkie konta firmowe na Instagramie, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 8. Zaznacz wszystkie firmy na Facebooku, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 9. Zaznacz wszystkie strony na Facebooku, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 10. Sprawdź uprawnienia nadane dla Shopify Marketing i kliknij przycisk Dalej.
 11. Gdy zakończysz łączenie funkcji Shopify Marketing i Facebooka, kliknij Kontynuuj.

Po zakończeniu tego procesu aktualny kanał sprzedaży Facebook zostanie zainstalowany w Twoim sklepie, a w nim znajdować się będzie zarówno kanał sprzedaży Instagram, jak i Facebook Shop.

Jeśli kanał sprzedaży Instagram jest już zatwierdzony i zainstalowany w Twoim sklepie, status zatwierdzenia zostanie przeniesiony na aktualny kanał sprzedaży Facebook.

Brak kolekcji w aktualnym kanale sprzedaży Facebook. Aby odtworzyć kolekcje, które miałeś(-aś) w kanale Facebook Shop, musisz je utworzyć w Menedżerze sprzedaży na Facebooku.

Jeśli instalujesz kanał sprzedaży Instagram po raz pierwszy, Twój sklep musi zostać sprawdzony przez Instagram. Proces ten może potrwać do 72 godzin.

Jeżeli masz zainstalowany kanał sprzedaży Instagram lub Facebook Shop, ale nie masz zainstalowanego kanału sprzedaży Facebook, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Instagram lub Facebook Shop, a następnie kliknij opcję Rozpocznij.
 2. W nowym oknie zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
 3. W obszarze Połącz Shopify Marketing z Facebookiem kliknij Kontynuuj, aby nadać uprawnienia.
 4. Wybierz swojego Menedżera firmy, a następnie kliknij Kontynuuj.
 5. Wybierz katalog produktów, które chcesz prezentować na Facebooku i Instagramie i kliknij Kontynuuj.
 6. Potwierdź, że wszystkie ustawienia są poprawne i kliknij Kontynuuj.
 7. Zaznacz wszystkie konta firmowe na Instagramie, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 8. Zaznacz wszystkie firmy na Facebooku, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 9. Zaznacz wszystkie strony na Facebooku, dla których chcesz używać funkcji Shopify Marketing, i kliknij Dalej.
 10. Sprawdź uprawnienia nadane dla Shopify Marketing i kliknij przycisk Dalej.
 11. Gdy zakończysz łączenie funkcji Shopify Marketing i Facebooka, kliknij Kontynuuj.

Po zakończeniu tego procesu aktualny kanał sprzedaży Facebook zostanie zainstalowany w Twoim sklepie, a w nim znajdować się będzie zarówno kanał sprzedaży Instagram, jak i Facebook Shop. Jeśli w Twoim sklepie zainstalowany był kanał sprzedaży Instagram lub Facebook Shop, nadal będą one wyświetlane jako pojedyncze kanały sprzedaży, ale zostaną one odłączone i będziesz mógł/mogła je usunąć.

Jeśli kanał sprzedaży Instagram jest już zatwierdzony i zainstalowany w Twoim sklepie, status zatwierdzenia zostanie przeniesiony na aktualny kanał sprzedaży Facebook.

Brak kolekcji w aktualnym kanale sprzedaży Facebook. Aby odtworzyć kolekcje, które miałeś(-aś) w kanale Facebook Shop, musisz je utworzyć w Menedżerze sprzedaży na Facebooku.

Jeśli instalujesz kanał sprzedaży Instagram po raz pierwszy, Twój sklep musi zostać sprawdzony przez Instagram. Proces ten może potrwać do 72 godzin.

Wyświetl pulpity kanału sprzedaży na Stronie Głównej Shopify

Każdy kanał sprzedaży ma pulpit, na którym można wyświetlić szczegółowe podsumowanie ostatniej sprzedaży w kanale i zarejestrowanego w nim ruchu. Można sprawdzić, jak działa dany kanał sprzedaży, wybierając go z rozwijanego menu na Stronie Głównej Shopify.

Autoryzacja kanału na Facebooku dla Twojego konta na Facebooku

Po skonfigurowaniu kanału Facebook w Shopify zezwalasz aplikacji Shopify na dostęp do strony Facebooka Twojej firmy, a także konta reklamowego i Menedżera firmy na Facebooku. Strona na Facebooku będzie łączyć się z Twoim osobistym kontem na Facebooku, ale Shopify korzysta z informacji o Twoim osobistym koncie na Facebooku tylko w celu uzyskania dostępu do strony na Facebooku, konta menedżera reklam i Menedżera firmy na Facebooku.

Opis ról i uprawnień na Facebooku

Na Facebooku musisz mieć rolę administratora dla strony, konta reklamowego i Menedżera firmy, aby uzyskać dostęp do wszystkich ich ustawień i wprowadzać pewne zmiany. Potrzebujesz osobnych ról administratora dla strony, konta reklam i Menedżera firmy, ponieważ w każdym z tych obszarów obowiązują osobne uprawnienia.

Przegląd ról i uprawnień na Facebooku oraz linki do innych zasobów można znaleźć w Centrum pomocy na Facebooku.

Dodatkowa pomoc z Centrum pomocy Facebooka

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z konfiguracją konta na Facebooku, zapoznaj się z następującymi artykułami w Centrum pomocy Facebooka:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo