Wymagania dotyczące Shopify Payments

Funkcja Shopify Payments jest dostępna tylko dla sklepów w określonych krajach i regionach. Za pomocą Shopify Payments następuje automatyczna konfiguracja umożliwiająca akceptację wszystkich głównych metod płatności od razu po utworzeniu sklepu Shopify.

Obsługiwane kraje i regiony

Użyj poniższej listy, aby dowiedzieć się, czy aplikacja Shopify Payments jest dostępna w kraju, w którym działa Twoja firma:

Jeśli kraj, w którym działa Twoja firma, nie jest obsługiwany przez Shopify Payments, przejrzyj listę innych bramek płatniczych obsługiwanych przez Shopify.

Zabronione rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby sprawdzić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zabronionych rodzajów działalności w kraju, w którym działa Twoja firma:

Więcej szczegółów można znaleźć w Warunkach świadczenia usług Shopify Payments oraz w Często zadawanych pytaniach dotyczących Shopify Payments.

Jeśli rodzaj prowadzonej przez Ciebie działalności nie jest obsługiwany przez Shopify Payments, przejrzyj listę innych bramek płatniczych obsługiwanych przez Shopify.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto to pełne konto czekowe lub rachunek bieżący prowadzone w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 • Konto korzysta z waluty wypłaty używanej w Twoim regionie.
 • Konto może akceptować elektroniczne przelewy bankowe.

Każdy region ma również lokalne wymagania, które muszą spełniać konto bankowe:

 • Australia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Australii, w walucie AUD i kwalifikować się do przelewów BECS.
 • Austria - Konto bankowe musi być prowadzone w EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Belgia - Konto bankowe musi być standardowym rachunkiem bieżącym prowadzonym w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK. Inne typy kont bankowych i kont u dostawców wirtualnych są obsługiwane, ale w ich przypadku może występować więcej przypadków nieudanych wypłat.
 • Kanada - jeśli walutą wypłaty jest CAD, konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Kanadzie, w walucie CAD i kwalifikować się do przelewów ACH.
  Jeśli walutą wypłaty jest USD, konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Kanadzie, w walucie USD i kwalifikować się do przelewów ACH.
 • Dania - Jeśli Twoją walutą wypłaty jest EUR, konto bankowe musi być prowadzone w EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK. Jeśli Twoją walutą wypłaty jest DKK, konto bankowe musi być prowadzone w DKK, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od DK.
 • Niemcy - Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • SRA Hong Kong -konto bankowe musi być w banku fizycznym w SRE Hongkong i walucie HKD.
 • Irlandia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Irlandii, w walucie EUR i kwalifikować się do przelewów FPS.
 • Włochy - Konto bankowe musi być rachunkiem firmowym prowadzonym w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Japonia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Japonii w walucie JPY i musi być kontem Futsu.
 • Holandia - Konto bankowe musi być firmowym rachunkiem bankowym prowadzonym w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA oraz mieć numer IBAN rozpoczynający się od liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Nowa Zelandia - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Nowej Zelandii, w walucie NZD i kwalifikować się do przelewów BECS.
 • Singapur - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Singapurze w walucie SGD.
 • Hiszpania - Konto bankowe musi być prowadzone w walucie EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK.
 • Szwecja - Jeśli Twoją walutą wypłaty jest EUR, konto bankowe musi być prowadzone w EUR, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, GI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI lub SK. Jeśli Twoją walutą wypłaty jest SEK, konto bankowe musi być prowadzone w SEK, kwalifikować się do przelewów SEPA i mieć numer IBAN rozpoczynający się od SE.
 • Wielka Brytania - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Wielkiej Brytanii, w walucie GBP i kwalifikować się do przelewów FPS.
 • Stany Zjednoczone - konto bankowe musi być prowadzone w fizycznym banku w Stanach Zjednoczonych, w walucie USD i kwalifikować się do przelewów ACH.

Większość kont czekowych może akceptować wymienione powyżej typy elektronicznych przelewów bankowych. Konta czekowe, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych nie współdziałają z Shopify Payments. Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Wymagania dotyczące danych osobowych dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe kontrole mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dokumentację dotyczącą:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Dokumenty do weryfikacji tożsamości i prywatnego adresu

Jeśli Twoja tożsamość nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, możesz otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Do weryfikacji osoby fizycznej na koncie Shopify Payments wymagane są dwa oddzielne dokumenty:

 • dokument, który służy jako potwierdzenie tożsamości
 • dokument, który służy jako potwierdzenie prywatnego adresu

Ten sam dokument nie może służyć jako potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie prywatnego adresu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów w każdym kraju.

Wymogi dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość:

Dokumenty potwierdzające tożsamość muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być przesłane w pełnym kolorze. Nie są akceptowane na przykład czarno-białe skany.
 • Dokumenty muszą być ważne.
 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Nie są akceptowane kserokopie dokumentów tożsamości.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • przednia i tylna strona w przypadku prawa jazdy lub dowodu osobistego
  • cała strona danych osobowych w przypadku paszportu
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png lub .jpg. Dozwolone są zdjęcia i kolorowe skany.

Wymogi dotyczące dokumentów potwierdzających prywatny adres:

Dokumenty potwierdzające prywatny adres muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Dokumenty nie mogą być starsze niż sześć miesięcy.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • pełna strona dokumentu
  • czytelne imię i nazwisko oraz adres danej osoby fizycznej
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg lub .pdf.

Dokumenty do weryfikacji firmy

Jeśli Twoja firma nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Dostarczane dokumenty muszą zawierać nazwę firmy, adres firmy oraz numer rejestracyjny firmy (REGON) lub numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).

W celu weryfikacji firmy prześlij oficjalny dokument rejestracji firmy, jeśli jest dostępny, zawierający Twój numer identyfikacji podatkowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów w każdym kraju.

Wymogi dotyczące dokumentów firmowych:

Dokumenty firmowe muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Dokumenty muszą być ważne i potwierdzać aktualną rejestrację.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • wyraźną i czytelną pełną nazwę firmy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP) lub numer rejestracyjny (REGON) podmiotu
  • wszystkie strony dokumentu wielostronicowego. Prześlij plik PDF zawierający wszystkie istotne strony
 • Dokumenty można przesyłać w formacie .pdf.

Przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych

Ze względu na poufność danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach weryfikacyjnych akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane za pośrednictwem bezpiecznych banerów w panelu administracyjnym Shopify. Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu zostaną usunięte lub zanonimizowane ze względów bezpieczeństwa i prywatności i nie będą mogły zostać wykorzystane.

Proces weryfikacji dokumentu

Pełna weryfikacja firmy wymaga sprawdzenia przesłanych dokumentów potwierdzających tożsamość, adres i rejestrację podmiotu prawnego oraz zweryfikowania ich zgodności z informacjami na koncie Shopify Payments.

Proces weryfikacji może trwać do 3 dni roboczych. Podczas tego procesu Twoje wypłaty mogą zostać zablokowane do czasu sprawdzenia Twoich danych, ale zazwyczaj Twój sklep pozostaje otwarty, a klienci nadal mogą kupować Twoje produkty. Po zweryfikowaniu Twoich danych wszelkie blokady wypłat lub przetwarzania na Twoim koncie są automatycznie usuwane.

Akceptowane typy dokumentów

W poniższej tabeli wymieniono akceptowane typy dokumentów dotyczące osób fizycznych i firm w każdym kraju:

Akceptowane typy dokumentów
Kraj Typ dokumentu Akceptowane dokumenty
Australia Dokumenty tożsamości
 • Paszport
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty cudzoziemców: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zezwolenie na pobyt

Dokumenty adresowe
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Legitymacja ze zdjęciem: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Tasmański dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • ImmiCard: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dokument Medicare (rządowy dokument ubezpieczenia społecznego)

 • Dokument Centrelink (rządowy dokument emerytalny)

 • Pismo lub zawiadomienie o ustaleniu wymiaru podatku od australijskiego urzędu skarbowego

 • Zawiadomienie o stawkach podatku komunalnego lub wycenie gruntów

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Potwierdzenie australijskiego numeru biznesowego (certyfikat rejestracji)

 • Akt rejestracji ASIC (Australian Securities and Investments Commission) (certyfikat rejestracji)

 • Wyciąg z australijskiego rejestru spółek

 • Certyfikat rejestracji zmiany nazwy

 • Wyciąg z akt australijskiej komisji ds. organizacji charytatywnych i not-for-profit

 • Wyciąg z akt Stowarzyszenia do Spraw Konsumentów

Austria Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zezwolenie na pobyt

 • Dowód osobisty cudzoziemców: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Paszport obcokrajowca

 • Paszport dla osób ubiegających się o azyl

 • Zezwolenie na pobyt czasowy: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe
 • Rejestracja pobytu

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego

 • Sprawozdania finansowe

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Wyciąg z rejestru handlowego

 • Rejestracja dla celów VAT

Belgia Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Legitymacja ze zdjęciem: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego

 • Zezwolenie na pobyt

 • Wyciąg z hipoteki

 • Pismo poświadczające rejestrację w lokalnym urzędzie miasta

 • Oświadczenie emerytalne

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Wyciąg z rejestru handlowego

 • Umowa spółki

 • Kopia załączników opublikowanych w belgijskim rejestrze urzędowym

 • Sprawozdania finansowe

Kanada Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Certyfikat pochodzenia indiańskiego

 • Karta stałego rezydenta

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dokument tożsamości z fotografią osoby niebędącej kierowcą

 • Legitymacja ze zdjęciem

Dania Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty miasta Kopenhagi: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zezwolenie na pobyt: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Legitymacja wojskowa

 • Legitymacja policyjna

Dokumenty adresowe
 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego

 • Wyciąg z hipoteki

 • Umowa najmu

 • Legitymacja ubezpieczeniowa

 • Wymiar podatku

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Wyciąg z rejestru handlowego

 • Regulamin

 • Certyfikat rejestracyjny

 • Sprawozdania finansowe

Francja Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty: należy zeskanować obie strony

 • Oficjalny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wydany przez instytucję rządową (wojsko, policja, placówka dyplomatyczna, urząd skarbowy)

 • Zezwolenie na pobyt: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe
 • Prawo jazdy

 • Faktura zakładu użyteczności publicznej lub operatora telefonii komórkowej

 • Dowód osobisty

 • Sprawozdanie finansowe (wyciąg z konta bankowego, karty kredytowej lub rachunku hipotecznego)

 • Dokumenty wydane przez instytucję rządową, takie jak rachunek podatkowy

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu

 • Dokument potwierdzający pobyt

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Akt założycielski

 • Statut spółki

Niemcy Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zezwolenie na pobyt: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe
 • Dokument potwierdzający pobyt

 • List właściciela mieszkania

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego

 • Wyciąg z hipoteki

 • Dokument rządowy

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Rejestracja handlowa

 • Licencja handlowa

 • Wyciąg z rejestru handlowego

 • Sprawozdania finansowe

SRA Hongkong Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru

 • Certyfikat zwolnienia

 • Wietnamska karta uchodźcy

Dokumenty adresowe
 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego

 • Rachunek za telefon stacjonarny lub komórkowy

 • Oświadczenie firmy ubezpieczeniowej

 • Dokument wydany przez organ rządowy lub sądowy

 • Umowa najmu

 • Umowa sprzedaży nieruchomości

 • Rachunek lub pismo z uczelni

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Wyciąg z rejestru handlowego

 • Akt założycielski

 • Certyfikat rejestracji firmy
Irlandia Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Krajowa karta potwierdzająca wiek: wymagane są skany przodu i tyłu

Dokumenty adresowe
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Wyciąg z konta bankowego

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Polisa ubezpieczenia samochodu

 • Polisa ubezpieczenia domu

 • Dokument ubezpieczenia społecznego

 • Dokument rządowy

 • Certyfikat zwolnienia z podatku (TCC)

 • Zestawienie zobowiązań z tytułu przychodów

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Certyfikat rejestracji

 • Umowa spółki cywilnej

 • Akt założycielski

 • Statut spółki

 • Wyciąg z rejestru handlowego urzędu rejestracji spółek

Włochy Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Licencja na prowadzenie łodzi

 • Pozwolenie na broń

 • Książeczka emerytalna

Dokumenty adresowe
 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Certyfikat rejestracji firmy

 • Umowa spółki

 • Regulamin-memorandum

 • Rejestry i wykazy podmiotów uprawnionych

 • Sprawozdania finansowe lub równoważne dokumenty

Japonia Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Karta pobytu

 • Karta z moim numerem i zdjęciem

 • Karta Juki ze zdjęciem

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Touki
 • Świadectwo rejestracji pieczęci
Holandia Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Krajowy dokument tożsamości: wymagane są skany przodu i tyłu

 • ID pozwolenia dla rezydenta

 • Dokument holenderskich cudzoziemców

Dokumenty adresowe
 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Oświadczenie z instytucji finansowej

 • Pismo rządowe

 • Dowód ubezpieczenia domu

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Certyfikat rejestracji firmy

 • Regulamin-memorandum

Nowa Zelandia Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Nowozelandzki dokument podróży w nagłych wypadkach

 • Nowozelandzki dokument podróży dla uchodźcy

 • Nowozelandzki certyfikat tożsamości

Dokumenty adresowe
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Dokument Centralnej Agencji Rządowej

 • Pismo z gminy/pismo rządowe

 • Podpisana umowa najmu

 • Dokumenty ze spisów wyborczych

 • Dokument polisy ubezpieczeniowej

 • Zgłoszenie/żądanie rejestracji samochodu

 • Sprawozdanie finansowe

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Oświadczenie z instytucji finansowej

 • Pismo rządowe

 • Rejestracja dla celów VAT

 • Wyciąg z nowozelandzkiego rejestru numerów firm

 • Wyciąg z nowozelandzkiego rejestru spółek

 • Nowozelandzki akt założycielski

 • Nowozelandzkie zaświadczenie o prowadzeniu działalności

 • Dokument założycielski

 • Sprawozdanie finansowe

Singapur Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Dowód osobisty: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Krajowy dokument tożsamości

 • Singapurskie pozwolenie na pracę lub paszport

 • Legitymacja Sił Zbrojnych Singapuru

 • Dokument tożsamości Służby Krajowej Singapuru

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Akt założycielski spółki
 • Rejestracja nazwy firmy
 • Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rejestracja spółki komandytowej
 • Rejestracja spółki zagranicznej
 • Certyfikat rejestracji podmiotu
Hiszpania Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy

 • Krajowy dokument tożsamości (DNI): wymagane są skany przodu i tyłu

 • ID pozwolenia dla rezydenta

Dokumenty adresowe
 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Wyciąg z konta bankowego lub faktura telefoniczna

 • Pismo rządowe

 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Dokument NIF

 • Certyfikat rejestracji firmy

Szwecja Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy

 • Krajowy dokument tożsamości: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Akt urodzenia

 • Dowody tożsamości zatwierdzone przez Szwedzki Instytut Norm (SIS)

Dokumenty adresowe
 • Krajowy dokument tożsamości: wymagane są skany przodu i tyłu

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Oświadczenie z instytucji finansowej

 • Pismo rządowe

 • Pozwolenie na pobyt

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Certyfikat rejestracyjny

 • Dokument wydany przez agencję rządową zawierający numer identyfikacyjny organizacji

 • Statut spółki

 • Sprawozdania finansowe

 • Zawiadomienie wydane przez urząd rejestracji w Dzienniku Urzędowym

Wielka Brytania Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Prawo jazdy

 • Pozwolenie dla rezydenta

 • Karta obywatela

 • Identyfikator wyborcy

 • Validate UK

Dokumenty adresowe
 • Prawo jazdy

 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej

 • Oświadczenie z instytucji finansowej

 • Pismo rządowe

 • Pismo adwokatów

 • Dokumentacja gminy lub spółdzielni mieszkaniowej

 • Dokumentacja agencji ds. świadczeń

 • Wpis w rejestrze wyborców

 • Karta medyczna NHS

 • Pismo od lekarza rodzinnego o rejestracji w przychodni

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Rejestracja dla celów VAT

 • Akt założycielski

 • Dokument z Companies House

 • HM Revenue and Customs: Certyfikat VAT

 • HM Revenue and Customs: wyciąg z konta

 • Dokument Komisji Charytatywnej

 • Szkocki organ regulujący działalność charytatywną OSCR

Stany Zjednoczone Dokumenty tożsamości
 • Paszport

 • Karta paszportowa

 • Prawo jazdy

 • Państwowy dowód osobisty

 • Identyfikator pozwolenia na pobyt/Zielona karta USA

 • Karta przekroczenia granicy

 • Karta NYC

 • Karta wizy USA

 • Akt urodzenia

Dokumenty firmy/podmiotu
 • Pismo IRS 147C

 • List potwierdzający IRS SS-4

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo