Sprzedaż i otrzymywanie płatności w różnych walutach

Waluta, której klienci używają do płacenia za zamówienia, może być inna niż waluta, w której są realizowane Twoje wypłaty przez Shopify Payments. Oznacza to, że waluta używana w Twoim sklepie może się różnić od waluty, w której jest prowadzone Twoje konto bankowe.

Załóżmy, że Twój sklep zlokalizowany jest w Europie, ale większość Twoich klientów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jeśli sprzedajesz wielu klientom z Ameryki, ustaw walutę swojego sklepu na dolary amerykańskie (USD). Jeśli musisz płacić swoim dostawcom i pracownikom w euro, ustaw walutę wypłaty na euro (EUR). Możesz też otworzyć osobne konto bankowe, które akceptuje walutę USD. Będzie się to jednak wiązać z koniecznością zarządzania dwoma kontami i przenoszeniem środków między nimi.

Dowiedz się więcej o sprzedaży w walutach lokalnych za pomocą rozwiązania Shopify Markets.

Obsługiwane waluty

W Twoim sklepie używane są następujące waluty:

 • Waluta sklepu – waluta Twojego panelu administracyjnego Shopify i raportów. Jest to na przykład waluta, której używasz przy ustalaniu cen swoich produktów. Mimo że wypłaty mogą być realizowane tylko w Twojej walucie lokalnej, waluta Twojego sklepu może być dowolną walutą z listy selektora walut w ustawieniach sklepu. Więcej informacji znajduje się w sekcji Zmiana waluty sklepu.

 • Waluta wypłaty - waluta, w której Shopify Payments wpłaca pieniądze na Twoje konto bankowe. Wybór waluty wypłaty zależy od lokalizacji sklepu. Konto bankowe, na które jest przelewana wypłata musi być prowadzone w kraju, w którym znajduje się Twój sklep. Na przykład, jeśli Twój sklep znajduje się w Kanadzie, ale chcesz otrzymać wypłatę w USD, potrzebujesz konta w USD prowadzonego w Kanadzie.

Shopify Payments obsługuje następujące pary krajów i walut wypłaty:

Obsługiwane waluty wypłaty na podstawie krajów i regionów
Lokalizacja sklepu Dostępna waluta wypłaty (waluta konta bankowego)
Australia Dolary australijskie (AUD)
Austria Euro (EUR)
Belgia Euro (EUR)
Kanada Dolary kanadyjskie (CAD) lub dolary amerykańskie (USD)
Czechy Korona czeska (CZK) lub euro (EUR)
Dania Korona (DKK) lub euro (EUR)
Finlandia Euro (EUR)
Francja Euro (EUR)
Niemcy Euro (EUR)
SRA Hongkong Dolary hongkońskie (HKD)
Irlandia Euro (EUR)
Włochy Euro (EUR)
Japonia Japoński jen (JPY)
Holandia Euro (EUR)
Nowa Zelandia Dolary nowozelandzkie (NZD)
Portugalia Euro (EUR)
Singapur Dolary singapurskie (SGD)
Hiszpania Euro (EUR)
Szwecja Korona szwedzka (SEK) lub euro (EUR)
Szwajcaria Frank szwajcarski (CHF) lub euro (EUR)
Wielka Brytania Funt szterling (GBP)
Stany Zjednoczone Dolar amerykański (USD)

Wymiana walut i opłata za przeliczenie

Kurs walutowy i opłata za przeliczenie są stosowane przy rejestracji płatności lub wypłacaniu zwrotu. Na panelu administracyjnym Shopify wyświetlane są następujące informacje:

Zmiana waluty wypłaty

Jeśli Twój kraj obsługuje wypłaty w wielu walutach, możesz zmienić walutę wypłaty na inną obsługiwaną walutę. Aby otrzymać wypłaty, musisz mieć konto bankowe w walucie, w której chcesz otrzymać zapłatę. Na przykład, jeśli Twój sklep znajduje się w Kanadzie i chcesz otrzymać płatność w dolarach amerykańskich (USD), musisz mieć konto bankowe, które akceptuje dolary amerykańskie.

Aby zmienić walutę wypłat, zaktualizuj informacje bankowe Shopify Payments na stronie Dostawcy płatności w panelu administracyjnym Shopify.

Zmiana waluty sklepu

Waluta sklepu jest walutą używaną w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jest to waluta, w której wyceniane są produkty i która jest używana w raportach. Zmiana waluty sklepu może mieć wpływ na Twoje raporty.

Jeśli Twój sklep rozpoczął już sprzedaż, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

Zmiana waluty sklepu powoduje również zmianę rynku głównego, ponieważ rynek główny jest ustalany na podstawie waluty sklepu. Dowiedz się więcej o o zmianach rynku głównego po zmianie waluty sklepu.

Można wyświetlać i zmieniać walutę sklepu w sekcji Waluta sklepu na stronie ustawień Dane sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane sklepu.

 2. W sekcji Waluta sklepu wybierz nową walutę sklepu z listy. Jeśli nie możesz wybrać nowej waluty, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Wypłaty w wielu walutach

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Kanadzie, a Twój sklep jest objęty planem Advanced Shopify lub Plus, możesz połączyć dwa konta bankowe i otrzymywać wypłaty w walutach CAD i USD za pomocą usługi Shopify Payments. Wypłaty są wysyłane na oddzielne konta bankowe prowadzone w odpowiednich walutach. Na przykład zamówienia w walucie CAD są kierowane na konto bankowe prowadzone w CAD, a zamówienia w walucie USD są opłacane przy użyciu konta bankowego w USD.

Przejrzyj poniższe informacje, aby dowiedzieć się więcej o otrzymywaniu płatności w wielu walutach:

 • Obsługiwane waluty: Możesz mieć jedno konto bankowe na każdą obsługiwaną walutę. Twoje konto bankowe w walucie CAD musi być zlokalizowane w Kanadzie, ale konto bankowe w walucie USD może być zlokalizowane w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych.
 • Wypłaty z tytułu zamówień w walucie bez dedykowanego konta wypłat: Wszelkie waluty, które nie mają dedykowanego konta wypłat, są wymieniane na walutę domyślnego konta bankowego i stosowane są opłaty za wymianę.
 • Opłaty za wymianę walut: Gdy waluta wypłaty i waluta, w której sprzedajesz, są zgodne, Twoi klienci nie muszą ponosić opłaty za przeliczenie waluty. Jeśli chcesz uwzględnić tę opłatę w swojej międzynarodowej strategii cenowej, rozważ zastosowanie korekt cen dla powiązanego rynku.
 • Zwroty kosztów: Zwroty w przypadku wypłat w wielu walutach są realizowane w taki sam sposób, jak inne zwroty. Opłaty za transakcje kartą kredytową nie są zwracane w przypadku zwrotu kosztów. Dowiedz się więcej o zwracaniu kosztów zamówień.
 • Opłaty za wypłatę w walucie zagranicznej: W przypadku każdej wypłaty w walucie zagranicznej naliczana jest opłata za wypłatę w walucie zagranicznej, której wysokość zależy od planu Shopify:

Dodaj konto bankowe dla wypłat

Możesz dodać konto bankowe, aby otrzymywać wypłaty w walucie zagranicznej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Konta bankowe dla wypłat kliknij opcję Dodaj.
 4. W sekcji Kraj banku wybierz kraj, w którym jest zarejestrowane Twoje konto bankowe.
 5. W sekcji Dodaj konto bankowe wprowadź numer swojego konta bankowego.
 6. W sekcji Waluta wypłat wybierz walutę, w której wypłaty mają być przelewane na Twoje konto bankowe.
 7. Kliknij opcję Dodaj konto bankowe.

Zmień domyślne konto bankowe dla wypłat

Po dodaniu drugiego konta bankowego dla wypłat Twoje pierwsze konto bankowe jest uznawane za konto domyślne. Kwoty w walutach, które nie odpowiadają walucie Twojego konta bankowego, są wpłacane na Twoje domyślne konto bankowe.

Załóżmy na przykład, że otrzymujesz wypłaty w walucie CAD na pierwsze konto bankowe i w walucie USD na drugie konto bankowe oraz prowadzisz sprzedaż również w walucie EUR. Jeśli otrzymasz zamówienie w walucie EUR, EUR zostanie wymienione na walutę Twojego domyślnego konta bankowego, w tym przypadku CAD i naliczone zostaną opłaty za wymianę.

Domyślne konto bankowe dla wypłat można zmienić.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Konta bankowe dla wypłat kliknij ... obok konta bankowego, które chcesz ustawić jako domyślne.
 4. Kliknij opcję Ustaw jako domyślne, a następnie Ustaw jako domyślne.

Zagadnienia prawne i podatkowe

Należy sprawdzić wszelkie potencjalne konsekwencje prawne lub podatkowe związane ze sprzedażą w walucie innej niż waluta obowiązująca w kraju, w którym znajduje się Twój sklep.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo