Bán và nhận thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau

Đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng để thanh toán đơn hàng có thể khác với đơn vị tiền tệ quyết toán trên Shopify Payments. Do đó, đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng.

Giả sử cửa hàng của bạn ở Pháp, nhưng phần lớn khách hàng lại ở Hoa Kỳ. Nếu bạn bán hàng cho lượng lớn khách hàng là người Mỹ, hãy đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng thành Đô la Mỹ (USD). Đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn sẽ là Euro (EUR).

Tìm hiểu thêm về bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương với Shopify Markets.

Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ

Cửa hàng của bạn sử dụng những đơn vị tiền tệ sau:

 • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng - đơn vị tiền tệ của trang quản trị Shopify và báo cáo. Ví dụ, đây là đơn vị tiền tệ bạn sử dụng khi đặt giá cho sản phẩm. Mặc dù khoản quyết toán của bạn chỉ có thể bằng đơn vị tiền tệ địa phương, đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể là bất cứ loại nào được liệt kê trong bộ chọn đơn vị tiền tệ trong cài đặt cửa hàng. Xem Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng để biết thêm thông tin.

 • Đơn vị tiền tệ quyết toán - đơn vị tiền tệ Shopify Payments sử dụng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Lựa chọn đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng. Tài khoản ngân hàng quyết toán có thể phải ở cùng quốc gia với cửa hàng. Ví dụ: Nếu cửa hàng của bạn ở Canada và bạn muốn được thanh toán bằng đồng CAD thì bạn cần có tài khoản CAD tại Canada, còn tài khoản ngân hàng bằng đồng USD có thể ở Canada hoặc Hoa Kỳ.

Shopify Payments hỗ trợ những cặp quốc gia và đơn vị tiền tệ quyết toán sau:

Đơn vị tiền tệ quyết toán được hỗ trợ dựa trên quốc gia và vùng lãnh thổ
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ quyết toán sẵn có (đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng)
Úc Đô la Úc (AUD)
Áo Euro (EUR)
Bỉ Euro (EUR)
Canada Đô la Canada (CAD) hoặc Đô la Mỹ (USD)
Séc Koruna Séc (CZK) hoặc Euro (EUR)
Đan Mạch Krone (DKK) hoặc Euro (EUR)
Phần Lan Euro (EUR)
Pháp Euro (EUR)
Đức Euro (EUR)
Hồng Kông Đô la Hồng Kông (HKD)
Ireland Euro (EUR)
Ý Euro (EUR)
Nhật Bản Yên Nhật (JPY)
Hà Lan Euro (EUR)
New Zealand Đô la New Zealand (NZD)
Bồ Đào Nha Euro (EUR)
Romania Leu Romania (RON) hoặc Euro (EUR)
Singapore Đô la Singapore (SGD)
Tây Ban Nha Euro (EUR)
Thụy Điển Đồng krona Thụy Điển (SEK) hoặc Euro (EUR)
Thụy Sĩ Franc Thụy Sĩ (CHF) hoặc Euro (EUR)
Vương quốc Anh Bảng Anh (GBP)
Hoa Kỳ Đô la Mỹ (USD)

Chuyển đổi tiền tệ và phí chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái và phí chuyển đổi tiền tệ được áp dụng khi thu hồi thanh toán. Nếu cần chuyển đổi đơn vị tiền tệ để hoàn tiền, tỷ giá hối đoái hiện tại sẽ được dùng để chuyển đổi đơn vị tiền tệ thay vì tỷ giá hối đoái tại thời điểm đặt hàng. Phí chuyển đổi tiền tệ không áp dụng cho các khoản hoàn tiền yêu cầu chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Bạn có thể xem các thông tin sau trên trang quản trị Shopify:

Thay đổi đơn vị tiền tệ quyết toán

Nếu quốc gia của bạn hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ thanh toán, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán thành đơn vị tiền tệ khác được hỗ trợ. Để nhận các khoản thanh toán, bạn cần có tài khoản ngân hàng bằng đơn vị tiền tệ bạn muốn được thanh toán. Ví dụ, nếu bạn đặt cửa hàng tại Canada, nhưng bạn muốn được thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD), bạn cần có tài khoản ngân hàng chấp nhận USD.

Để thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán, cập nhật thông tin ngân hàng trên Shopify Payments tại trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn dùng để định giá cho sản phẩm và sử dụng trong báo cáo. Việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể ảnh hưởng đến báo cáo của bạn.

Khi bạn sử dụng Shopify Payments, việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng sẽ không ảnh hưởng gì đến đơn vị tiền tệ thị trường sử dụng. Khi bạn không sử dụng Shopify Payments, việc thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng sẽ cập nhật đơn vị tiền tệ của tất cả thị trường để cho trùng khớp. Tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với thị trường chính khi bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Bạn có thể xem và thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên trang cài đặt Chi tiết về cửa hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chi tiết cửa hàng.
 2. Trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng, chọn đơn vị tiền tệ mới của cửa hàng trong danh sách. Nếu không thể chọn đơn vị tiền tệ mới, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ

Nếu doanh nghiệp của bạn ở Canada và cửa hàng của bạn đang dùng gói Advanced Shopify hoặc Plus thì bạn có thể kết nối hai tài khoản ngân hàng và nhận quyết toán bằng đồng CAD và USD với Shopify Payments. Tiền quyết toán được gửi đến các tài khoản ngân hàng riêng ứng với từng đơn vị tiền tệ. Ví dụ: Đơn hàng bằng đồng CAD được định tuyến đến tài khoản ngân hàng bằng đồng CAD, còn đơn hàng bằng đồng USD được quyết toán vào tài khoản ngân hàng bằng đồng USD.

Xem lại các thông tin chi tiết sau để tìm hiểu thêm về cách tiền bằng nhiều đơn vị tiền tệ:

 • Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ: Bạn có thể có một tài khoản ngân hàng cho mỗi đơn vị tiền tệ được hỗ trợ. Tài khoản ngân hàng bằng đồng CAD phải ở Canada, nhưng tài khoản ngân hàng bằng đồng USD thì có thể ở Canada hoặc Hoa Kỳ.
 • Quyết toán cho đơn hàng bằng đơn vị tiền tệ mà không cần tài khoản quyết toán chuyên biệt: Mọi đơn vị tiền tệ không có tài khoản dành riêng để quyết toán sẽ được quy đổi thành đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng mặc định và phí đổi tiền sẽ áp dụng.
 • Phí ngoại hối: Khi đơn vị tiền tệ quyết toán trùng khớp đơn vị tiền tệ bạn dùng để bán hàng, khách hàng sẽ không cần trả phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Nếu bạn muốn thêm phí này vào chiến lược định giá quốc tế, cân nhắc sử dụng điều chỉnh giá cho thị trường liên kết.
 • Hoàn tiền: Khoản hoàn tiền cho tiền quyết toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ cũng hoạt động tương tự như các khoản hoàn tiền khác. Hệ thống không trả lại phí giao dịch thẻ tín dụng khi bạn hoàn tiền. Tìm hiểu thêm về hoàn tiền đơn hàng.

Khi nhận được khoản quyết toán bằng đơn vị tiền tệ khác, bạn sẽ bị tính phí quyết toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế. Những phí này phụ thuộc vào gói Shopify của bạn:

 • Nếu đang dùng gói Shopify Plus này, bạn sẽ phải trả phí quyết toán 1,25%.
 • Đối với tất cả gói Shopify khác, bạn đều bị tính phí quyết toán 1,50%.

Đối với thương nhân tại Canada nhận quyết toán bằng USD trước ngày 24 tháng 05 năm 2023, nếu bạn chọn chỉ duy trì thiết lập hiện tại với các khoản quyết toán bằng USD thì phí quyết toán của bạn sẽ không có thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định thêm tài khoản ngân hàng thứ hai bằng đồng CAD vào cửa hàng thì mọi khoản quyết toán nhận bằng đồng USD sẽ phải chịu phí thanh toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế.

Thêm tài khoản ngân hàng để nhận quyết toán

Bạn có thể thêm tài khoản ngân hàng để nhận tiền quyết toán bằng đơn vị tiền tệ quốc tế.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Tài khoản ngân hàng quyết toán, nhấp vào Thêm.
 4. Trong mục Quốc gia của ngân hàng, chọn quốc gia nơi bạn đăng ký tài khoản ngân hàng.
 5. Trong mục Thêm tài khoản ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng của bạn.
 6. Trong mục Đơn vị tiền tệ quyết toán, chọn đơn vị tiền tệ cho tiền quyết toán bạn muốn nhận vào tài khoản ngân hàng.
 7. Nhấp vào Thêm tài khoản ngân hàng.

Thay đổi tài khoản ngân hàng mặc định để nhận quyết toán

Sau khi bạn thêm tài khoản ngân hàng thứ hai để nhận quyết toán, tài khoản ngân hàng đầu tiên được xem là tài khoản mặc định. Những đơn vị tiền tệ không tương ứng với đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng mặc định.

Ví dụ: Giả sử bạn nhận quyết toán bằng đồng CAD vào tài khoản ngân hàng đầu tiên và nhận quyết toán bằng đồng USD vào tài khoản ngân hàng thứ hai, đồng thời bạn cũng đang bán hàng bằng đồng EUR. Nếu bạn nhận được đơn hàng bằng đồng EUR thì đồng EUR sẽ được quy đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng mặc định, trong trường hợp này là CAD, và phí ngoại hối sẽ áp dụng.

Bạn có thể thay đổi tài khoản ngân hàng mặc định để nhận quyết toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
 3. Trong mục Tài khoản ngân hàng quyết toán, nhấp vào ... bên cạnh tài khoản ngân hàng bạn muốn đặt làm mặc định.
 4. Nhấp vào Đặt làm mặc định, sau đó nhấp vào Đặt làm mặc định.

Cân nhắc pháp lý và thuế

Bạn nên xem xét những hệ quả pháp lý và thuế liên quan đến bán hàng bằng đơn vị tiền tệ khác so với đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi đặt cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí