Bán và nhận thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau

Đơn vị tiền tệ khách hàng sử dụng để thanh toán đơn hàng có thể khác với đơn vị tiền tệ quyết toán trên Shopify Payments. Do đó, đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể khác với đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng.

Giả định cửa hàng của bạn ở châu Âu nhưng phần lớn khách hàng đến từ Hoa Kỳ. Nếu bạn bán hàng cho lượng lớn khách hàng là người Mỹ, hãy đặt đơn vị tiền tệ của cửa hàng là Đô la Mỹ (USD). Nếu bạn cần thanh toán cho đơn vị cung ứng và nhân viên bằng Euro, hãy đặt đơn vị tiền tệ thanh toán là Euro (EUR). Ngoài ra, bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng riêng chấp nhận đơn vị tiền tệ USD, nhưng khi đó, bạn phải quản lý cả hai tài khoản và chuyển tiền giữa các tài khoản.

Tìm hiểu thêm về bán bằng nhiều đơn vị tiền tệ với Shopify Payments.

Đơn vị tiền tệ được hỗ trợ

Cửa hàng của bạn sử dụng những đơn vị tiền tệ sau:

  • Đơn vị tiền tệ của cửa hàng - đơn vị tiền tệ của trang quản trị Shopify và báo cáo. Ví dụ, đây là đơn vị tiền tệ bạn sử dụng khi đặt giá cho sản phẩm. Mặc dù khoản quyết toán của bạn chỉ có thể bằng đơn vị tiền tệ địa phương, đơn vị tiền tệ của cửa hàng có thể là bất cứ loại nào được liệt kê trong bộ chọn đơn vị tiền tệ trong cài đặt cửa hàng. Xem Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng để biết thêm thông tin.

  • Đơn vị tiền tệ quyết toán - đơn vị tiền tệ Shopify Payments sử dụng khi gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn. Lựa chọn đơn vị tiền tệ quyết toán của bạn tùy thuộc vào địa điểm của cửa hàng. Tài khoản ngân hàng để quyết toán cần có địa điểm ở cùng quốc gia với cửa hàng. Ví dụ, nếu bạn đặt cửa hàng tại Canada nhưng bạn muốn được thanh toán bằng USD, bạn cần có tài khoản USD tại Canada.

Shopify Payments hỗ trợ những cặp quốc gia và đơn vị tiền tệ quyết toán sau:

Đơn vị tiền tệ quyết toán được hỗ trợ dựa trên quốc gia và vùng lãnh thổ
Địa điểm cửa hàng Đơn vị tiền tệ quyết toán sẵn có (đơn vị tiền tệ của tài khoản ngân hàng)
Úc Đô la Úc (AUD)
Áo Euro (EUR)
Canada Đô la Canada (CAD) hoặc Đô la Mỹ (USD)
Đan Mạch Euro (EUR) hoặc Krone (DKK)
Đức Euro (EUR)
Hồng Kông Đô la Hồng Kông (HKD)
Ireland Euro (EUR)
Ý Euro (EUR)
Nhật Bản Yên Nhật (JPY)
Hà Lan Euro (EUR)
Bỉ Euro (EUR)
New Zealand Đô la New Zealand (NZD)
Singapore Đô la Singapore (SGD)
Tây Ban Nha Euro (EUR)
Thụy Điển Đồng krona Thụy Điển (SEK) hoặc Euro (EUR)
Vương quốc Anh Bảng Anh (GBP)
Hoa Kỳ Đô la Mỹ (USD)

Chuyển đổi tiền tệ và phí chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ và phí chuyển đổi được áp dụng khi thu hồi thanh toán hoặc khi hoàn tiền. Trong trang quản trị Shopify, bạn có thể xem:

Thay đổi đơn vị tiền tệ quyết toán

Nếu quốc gia của bạn hỗ trợ nhiều đơn vị tiền tệ thanh toán, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán thành đơn vị tiền tệ khác được hỗ trợ. Để nhận các khoản thanh toán, bạn cần có tài khoản ngân hàng bằng đơn vị tiền tệ bạn muốn được thanh toán. Ví dụ, nếu bạn đặt cửa hàng tại Canada, nhưng bạn muốn được thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD), bạn cần có tài khoản ngân hàng chấp nhận USD.

Để thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán, cập nhật thông tin ngân hàng trên Shopify Payments tại trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng

Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn dùng để định giá cho sản phẩm và sử dụng trong báo cáo. Nếu bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng, báo cáo của bạn có thể bị ảnh hưởng. Sau khi đã khởi động cửa hàng và thực hiện bán hàng, bạn cần liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Bạn có thể xem và thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong mục Đơn vị tiền tệ của cửa hàng trên trang General settings (Cài đặt chung).

Cân nhắc pháp lý và thuế

Bạn nên xem xét những hệ quả pháp lý và thuế liên quan đến bán hàng bằng đơn vị tiền tệ khác so với đơn vị tiền tệ của quốc gia nơi đặt cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí