Selg og få betaling i ulike valutaer

Valutaen som kundene bruker til å betale for bestillingene kan avvike fra valutaen til utbetalingene fra Shopify Payments. Dette betyr at butikkvalutaen kan være ulik valutaen på bankkontoen din.

La oss si at butikken befinner seg i Europa, men de fleste kundene dine er i USA. Hvis du selger til mange amerikanere, bør du angi butikkvalutaen til amerikanske dollar (USD). Hvis du må betale leverandører og ansatte i euro, angir du utbetalingsvalutaen til euro (EUR). Et alternativ vil være å åpne en separat bankkonto som godtar USD-valuta, men da må du administrere begge kontoene og flytte pengene mellom dem.

Finn ut mer om å selge i lokal valuta med Shopify Markets.

Støttede valutaer

Butikken bruker følgende valutaer:

 • Butikkvaluta – valutaen i Shopify-administrator og rapportene. Dette er for eksempel valutaen du bruker når du angir priser for produktene dine. Selv om utbetalingene til deg kun kan utføres i den lokale valutaen, kan butikkvalutaen være en som er oppført i valutavelgeren i butikkinnstillingene dine. Se Endre butikkvaluta for mer informasjon.

 • Utbetalingsvaluta – valutaen som Shopify Payments bruker når de setter inn penger på bankkontoen. Valg av utbetalingsvaluta avhenger av stedet til butikken din. Utbetalingsbankkontoen må være i samme land som butikken din. Hvis for eksempel butikken din ligger i Canada, men du vil bli betalt i USD, trenger du en USD-konto som er basert i Canada.

Shopify-betalinger støtter følgende par av land og utbetalingsvaluta:

Støttede utbetalingsvalutaer basert på land og regioner
Butikksteder Tilgjengelig utbetalingsvaluta (bankkontovaluta)
Australia Australske dollar (AUD)
Østerrike Euro (EUR)
Belgia Euro (EUR)
Canada Canadiske dollar (CAD) eller amerikanske dollar (USD)
Tsjekkia Tsjekkisk koruna (CZK) eller euro (EUR)
Danmark Krone (DKK) eller euro (EUR)
Finland Euro (EUR)
Frankrike Euro (EUR)
Tyskland Euro (EUR)
Hong-Kong SAR Hongkong-dollar (HKD)
Irland Euro (EUR)
Italia Euro (EUR)
Japan Japanske yen (JPY)
Nederland Euro (EUR)
New Zealand New Zealandske dollar (NZD)
Portugal Euro (EUR)
Singapore Singaporske dollar (SGD)
Spania Euro (EUR)
Sverige Svensk krone (SEK) eller euro (EUR)
Sveits Sveitsisk franc (CHF) eller euro (EUR)
Storbritannia Britiske pund (GBP)
USA Amerikanske dollar (USD)

Valutaveksling og konverteringsavgifter

En vekslingskurs og konverteringsavgift legges på når en betaling godkjennes eller når en refusjon utstedes. I Shopify-administratoren kan du vise:

Endre utbetalingsvaluta

Hvis landet ditt støtter flere utbetalingsvalutaer kan du endre utbetalingsvalutaen til en annen støttet valuta. For å motta utbetalingene, må du ha en bankkonto i valutaen du ønsker å få betalt i. Hvis butikken din for eksempel er lokalisert i Canada, og du vil bli betalt i amerikanske dollar (USD), må du ha en bankkonto som godtar USD.

For å endre utbetalingsvalutaen må du oppdatere bankinformasjonen for Shopify Payments på Betalingsleverandører-siden i Shopify-administrator.

Endre butikkvaluta

Butikkvaluten er valutaen som brukes i Shopify-administrator. Det er valutaen du prissetter produktene i, og det er den som brukes i rapportene dine. Hvis du endrer butikkvaluta kan det påvirke rapportene.

Hvis butikken allerede har gjort salg, må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å endre butikkvaluta.

Hvis du endrer butikkvaluta endres også primærmarkedet fordi primærmarkedet avgjøres av butikkens valuta. Finn ut mer om endringer i primærmarkedet når du endrer butikkvaluta.

Du kan se og endre butikkvaluta fra Butikkvaluta-seksjonen fra Butikkdetaljer-siden.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Butikkdetaljer.

 2. I seksjonen Butikkvaluta velger du den nye butikkvalutaen fra listen. Hvis du ikke kan velge en ny valuta må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å endre butikkvaluta.

 3. Klikk på Lagre.

Utbetalinger i flere valutaer

Hvis bedriften er basert i Canada og butikken har Advanced Shopify- eller Plus-abonnementet kan du koble til to bankkontoer, og motta utbetalinger i CAD- og USD-valutaer med Shopify Payments. Utbetalinger sendes til separate bankkontoer i hver valuta. Bestillinger i valutaen CAD rutes for eksempel til bankkontoen i CAD, mens bestillinger i valutaen USD utbetales til bankkontoen i USD.

Gå gjennom følgende detaljer for å finne ut mer om hvordan du får betalt med flere valutaer:

 • Støttede valutaer: Du kan ha én bankkonto per støttede valuta. Bankkontoen med valutaen CAD må være lokalisert i Canada, mens bankkontoen i valutaen USD kan være lokalisert i Canada eller USA.
 • Utbetalinger for bestillinger i en valuta uten en dedikert utbetalingskonto: Valutaer uten en dedikert utbetalingskonto veksles til valutaen for standardbankkontoen, og vekslingsgebyrer påløper.
 • Vekslingsgebyrer: Når utbetalingsvalutaen og valutaen du selger i samsvarer, trenger ikke kundene å betale et valutakonverteringsgebyr. Hvis du vil inkludere denne avgiften i den internasjonale prisstrategien din, kan du vurdere å bruke prisjusteringer for det tilknyttede markedet.
 • Refusjoner: Refusjoner for utbetalinger i flere valutaer fungerer på samme måte som andre refusjoner. Transaksjonsgebyrer for kredittkort returneres ikke når du utsteder en refusjon. Finn ut mer om refusjon av bestillinger.
 • Gebyrer for utbetaling i internasjonale valutaer: Du blir belastet et internasjonalt utbetalingsgebyr for hver utbetaling i en internasjonal valuta basert på Shopify-abonnementet:

For forhandlere basert i Canada som har mottatt utbetalinger i USD før 24. mai 2024, dersom du velger å beholde den eksisterende konfigurasjonen med kun utbetalinger i USD, vil det ikke være noen endringer i utbetalingsgebyrene. Hvis du imidlertid bestemmer deg for å legge til en annen bankkonto i CAD i butikken, vil utbetalinger som mottas i USD være underlagt et gebyr for utbetaling av internasjonal valuta.

Legg til en bankkonto for utbetalinger

Du kan legge til en bankkonto for å motta utbetalinger i en internasjonal valuta.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger.
 2. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 3. Klikk på Legg til i seksjonen Bankkontoer for utbetaling.
 4. Velg landet bankkontoen er registrert i under seksjonen Bankens land.
 5. Angi bankkontonummeret i seksjonen Legg til en bankkonto.
 6. Velg valutaen du ønsker at utbetalingene til bankkontoen skal skje i under seksjonen Utbetalingsvaluta.
 7. Klikk på Legg til bankkonto.

Endre standardbankkonto for utbetalinger

Når du har lagt til en ekstra bankkonto for utbetalinger, anses den første bankkontoen som standardkonto. Valutaer som ikke samsvarer med bankkontoens valuta overføres til standardbankkontoen.

La oss for eksempel si at du mottar utbetalinger i valutaen CAD til din første bankkonto, og i valutaen USD til din andre bankkonto, men du selger også i valutaen EUR. Hvis du mottar en bestilling i valutaen EUR, veksles EUR til valutaen for standardbankkontoen, i dette tilfellet CAD, og vekslingsgebyrer påløper.

Du kan endre standardbankkonto for utbetalinger.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger.
 2. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 3. Klikk på ved siden av bankkontoen du vil gjøre til standard i seksjonen Bankkontoer for utbetaling.
 4. Klikk på Gjør til standard og deretter på Gjør til standard.

Juridiske og skattemessige hensyn

Du bør gå gjennom alle potensielle juridiske eller skattemessige konsekvenser som kan oppstå ved å gjøre salg som er ulik det som er tilknyttet landet der butikken din befinner seg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis