Połącz konto Avalara z aplikacją AvaTax

Aby korzystać z aplikacji Avalara AvaTax, musisz ją zainstalować w panelu administracyjnym Shopify, a następnie połączyć z kontem produkcyjnym lub kontem sandbox AvaTax bądź utworzyć nowe konto produkcyjne Avalara.

Po połączeniu kont musisz skonfigurować kody podatków.

Zainstaluj i połącz się z aplikacją Avalara AvaTax

Jeśli posiadasz konto sandbox AvaTax (zwane również kontem rozwojowym lub testowym), możesz go użyć do połączenia się z aplikacją AvaTax. Możesz skonfigurować aplikację AvaTax tak, aby używała zarówno kont produkcyjnych, jak i kont sandbox AvaTax, ale możesz łączyć się tylko z jednym kontem naraz.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć istniejące konto Avalara AvaTax lub konto sandbox, musisz posiadać numer konta Avalara i klucz licencyjny.

Uwaga Jeśli już używasz klucza licencyjnego do łączenia aplikacji biznesowej z AvaTax, wygenerowanie nowego klucza licencyjnego spowoduje zerwanie połączenia z wszystkimi aplikacjami. Aby przywrócić połączenie, wprowadź nowy klucz licencyjny w ustawieniach AvaTax dla każdej aplikacji biznesowej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.

 2. W sekcji Usługi podatkowe kliknij opcję Zainstaluj aplikację. Jeśli sekcja Usługi podatkowe nie pojawia się na stronie Podatki, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify Plus.

 3. Wybierz opcję odpowiednią do Twojej sytuacji:


Kroki połączenia konta Avalara
Opcja Czynność
Połącz swoje konto Avalara AvaTax lub konto testowe.
 1. Aby połączyć konto Avalara AvaTax, kliknij opcję Połącz istniejące konto.
 2. Wprowadź numer konta Avalara i klucz licencyjny.
 3. Kliknij opcję Zapisz.
Utwórz konto Avalara, a następnie połącz je.

Jeśli nie posiadasz konta testowego AvaTax, ale chcesz je mieć, skontaktuj się z menedżerem kont klientów AvaTax.

 1. Kliknij opcję Utwórz konto
 2. Sprawdź, czy informacje w formularzu są poprawne. Shopify tworzy domyślny Kod firmy dla Twojego sklepu. Aby go zmienić, wprowadź nowy kod w polu tekstowym.
 3. W sekcji Bezpieczeństwo utwórz nowe hasło dla nowego konta Avalara AvaTax. Każde z Twoich haseł powinno być unikalne. Nie używaj tego samego hasła dla więcej niż jednego konta, nawet jeśli konta są powiązane.
 4. Kliknij opcję Utwórz konto

Po połączeniu konta musisz skonfigurować kody podatków.

Dezaktywuj aplikację Avalara AvaTax

Jeśli nie chcesz używać aplikacji Avalara AvaTax w swoim sklepie Shopify, dezaktywuj usługę.

Po dezaktywacji aplikacji AvaTax sklep Shopify nie wykorzystuje już jej do obliczania podatków, ale korzysta z wbudowanego aparatu podatków Shopify. Ten krok nie powoduje anulowania Twojego konta AvaTax. Aby anulować to konto, musisz skontaktować się z menedżerem kont klientów AvaTax.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.

 2. W sekcji Usługi podatkowe kliknij opcję Dezaktywuj.

Po kliknięciu opcji Dezaktywuj podatki są obliczane z wykorzystaniem wbudowanego aparatu podatków Shopify.

Aktywuj ponownie aplikację Avalara AvaTax

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Taxes.
 2. Kliknij opcję Aktywuj ponownie i sprawdź swoje ustawienia.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo