Anslut ditt Avalara-konto till AvaTax-appen

För att kunna använda Avalara AvaTax behöver du installera appen Avalara AvaTax i din Shopify-admin, och sedan antingen ansluta den till ett befintligt AvaTax produktions- eller sandlådekonto eller skapa ett nytt Avalara-produktionskonto.

När du har anslutit dina konton måste du ställa in dina skattekoder.

Installera och anslut Avalara AvaTax

Om du har ett AvaTax sandlådekonto (även kallat ett utvecklingskonto eller ett testkonto) kan du använda det för att ansluta till AvaTax-appen. Du kan ställa in din AvaTax-app för att använda både dina AvaTax-produktions- och sandlåde-konton, men du kan bara ansluta till ett konto åt gången.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.

 2. Klicka på Installera app i avsnittet skattetjänster.

 1. Klicka på Installera app.

 2. Välj det alternativet som matchar din situation:


Steg för att ansluta ett Avalara-konto
Alternativ Åtgärd
Anslut ditt befintliga Avalara AvaTax-konto eller befintligt sandlådekonto.
 1. Klicka på Anslut ett befintligt konto för att ansluta ditt Avalara AvaTax konto.
 2. Ange dina uppgifter om Avalara. Ditt kontonummer finns listat i det övre högra hörnet av Avalara AvaTax administratörskonsolen.
 3. Klicka på Spara.
Skapa ett Avalara-konto och anslut det sedan.

Om du inte har ett AvaTax sandlådekonto, men du vill ha ett, kontakta din AvaTax kundkontochef.

 1. Klicka på Skapa konto.
 2. Verifiera att informationen i formuläret är korrekt. Shopify skapar en Standardföretagskod för din butik. Om du vill ändra det anger du den nya koden i textfältet.
 3. I avsnittet säkerhet skapar du ett nytt lösenord för ditt nya Avalara AvaTax-konto.
 4. Klicka på Skapa konto.

Nu när du har anslutit ditt konto måste du ställa in dina skattekoder.

Inaktivera Avalara AvaTax

Om du inte vill använda Avalara AvaTax i din Shopify-butik, är det bara att inaktivera tjänsten.

När du inaktiverar AvaTax slutar din Shopify-butik att använda AvaTax för att beräkna dina skatter och börjar använda Shopifys inbyggda skattemotor. Det här steget avbryter inte ditt AvaTax-konto. Om du vill avbryta detta konto måste du kontakta din kundkontoansvarige för AvaTax.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.

 2. Klicka på inaktivera i avsnittet skattetjänster.

När du har klickat på Inaktivera beräknas dina skatter med hjälp av Shopifys inbyggda skattemotor.

Återaktivera Avalara AvaTax

 1. Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Skatter.
 2. Klicka på återaktivera och granska dina inställningar.

Läs mer

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis