Exempel på betalningsskript

Betalningsskript interagerar med betalnings-gateway och kan ändra titel, synlighet och placering för en gateway. Dessa skript körs varje gång kunden får tillgång till sidan för betalningsmetod i kassan. Betalningsskript interagerar inte med snabbkassaeftersom snabbkassan visas för kunderna innan de kommer till betalningssidan.

Skapa ett nytt skript med en tom mall, för att använda mallar på sidan.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till appar > Script Editor.
 2. Klicka på skapa skript.
 3. Klicka på Betalnings-gateways.
 4. Välj tom mall, klicka sedan skapa skript.
 5. I avsnittet för Ruby-källkod, radera standardraden för kod: Output.cart = Input.cart
 6. Kopiera ett skript från sidan och klistra in det i avsnittet för Ruby-källkod.
 7. Redigera skriptets avsnitt för anpassningsbara inställningar för att få det att fungera i din butik.
 8. Testa ditt skript. Om du vill ha mer information, se Testa och felsök Shopify-skript.
 9. Efter att ha testat:
  • klicka på spara utkast för att spara ett opublicerat utkast av skriptet, eller
  • klicka på spara och publicera för att skapa och publicera skriptet.

Visa gateways för specifika kunder

Använd detta skript för att visa endast ett specifikt gateway-alternativ för specifikt taggade kunder.

Till exempel kan du visa endast en viss gateway för kunder med taggen VIP - denna gateway är dold för en annan kund.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Gateways For Customer Tag
#
# If we have a matching customer, the entered gateway(s) will be
# shown, and all others will be hidden. Otherwise, the entered
# gateway(s) will be hidden.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of customer tags to trigger the
# campaign
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
SHOW_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["customer_tag", "another_tag"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowGatewaysForCustomerTagCampaign
#
# If the customer has any of the entered tags, the entered gateways
# are shown/hidden depending on the entered settings
# ================================================================
class ShowGatewaysForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(
    campaign[:customer_tag_match_type],
    campaign[:customer_tags],
   )

   customer_match = cart.customer.nil? ? false : customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway) != customer_match
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowGatewaysForCustomerTagCampaign.new(SHOW_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Dölj gateways för specifika kunder

Använd det här skriptet för att dölja en specifik gateway för specifikt taggade kunder.

Till exempel så kan du dölja en viss gateway för kunder med taggen HIDE_GATEWAY.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Gateways For Customer Tag
#
# If we have a matching customer, the entered gateway(s) will be
# hidden.
#
# - 'customer_tag_match_type' determines whether we look for the customer
# to be tagged with any of the entered tags or not. Can be:
# - ':include' to check if the customer is tagged
# - ':exclude' to make sure the customer isn't tagged
# - 'customer_tags' is a list of customer tags to trigger the
# campaign
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
HIDE_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG = [
 {
  customer_tag_match_type: :include,
  customer_tags: ["customer_tag", "another_tag"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CustomerTagSelector
#
# Finds whether the supplied customer has any of the entered tags.
# ================================================================
class CustomerTagSelector
 def initialize(match_type, tags)
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @tags = tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
 end

 def match?(customer)
  customer_tags = customer.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  (@tags & customer_tags).send(@comparator)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# HideGatewaysForCustomerTagCampaign
#
# If we have a matching customer, the entered gateway(s) will be
# hidden.
# ================================================================
class HideGatewaysForCustomerTagCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  return if cart.customer.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   customer_tag_selector = CustomerTagSelector.new(
    campaign[:customer_tag_match_type],
    campaign[:customer_tags],
   )

   next unless customer_tag_selector.match?(cart.customer)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideGatewaysForCustomerTagCampaign.new(HIDE_GATEWAYS_FOR_CUSTOMER_TAG),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Dölj gateways för specifika produkter

Använd detta skript för att dölja en specifik gateway när specifika artiklar läggs i varukorgen.

Till exempel så kan du dölja en viss gateway om kunden beställer en hatt.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Gateway(s) for Product
#
# If the cart contains any matching items, the entered gateway(s)
# are hidden.
#
# - 'product_selector_match_type' determines whether we look for
# products that do or don't match the entered selectors. Can
# be:
# - ':include' to check if the product does match
# - ':exclude' to make sure the product doesn't match
# - 'product_selector_type' determines how eligible products
# will be identified. Can be either:
# - ':tag' to find products by tag
# - ':type' to find products by type
# - ':vendor' to find products by vendor
# - ':product_id' to find products by ID
# - ':variant_id' to find products by variant ID
# - ':subscription' to find subscription products
# - 'product_selectors' is a list of strings or numbers to
# identify products by the above selector type
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
HIDE_GATEWAY_FOR_PRODUCT = [
 {
  product_selector_match_type: :include,
  product_selector_type: :product_id,
  product_selectors: [1234567890987, 1234567890986],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ProductSelector
#
# Finds matching products by the entered criteria.
# ================================================================
class ProductSelector
 def initialize(match_type, selector_type, selectors)
  @match_type = match_type
  @comparator = match_type == :include ? 'any?' : 'none?'
  @selector_type = selector_type
  @selectors = selectors
 end

 def match?(line_item)
  if self.respond_to?(@selector_type)
   self.send(@selector_type, line_item)
  else
   raise RuntimeError.new('Invalid product selector type')
  end
 end

 def tag(line_item)
  product_tags = line_item.variant.product.tags.map { |tag| tag.downcase.strip }
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@selectors & product_tags).send(@comparator)
 end

 def type(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.product_type.downcase.strip)
 end

 def vendor(line_item)
  @selectors = @selectors.map { |selector| selector.downcase.strip }
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.vendor.downcase.strip)
 end

 def product_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.product.id)
 end

 def variant_id(line_item)
  (@match_type == :include) == @selectors.include?(line_item.variant.id)
 end

 def subscription(line_item)
  !line_item.selling_plan_id.nil?
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# HideGatewayForProductCampaign
#
# If the cart contains any matching items, the entered gateway(s)
# are hidden.
# ================================================================
class HideGatewayForProductCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  @campaigns.each do |campaign|
   product_selector = ProductSelector.new(
    campaign[:product_selector_match_type],
    campaign[:product_selector_type],
    campaign[:product_selectors],
   )

   next unless cart.line_items.any? { |line_item| product_selector.match?(line_item) }

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideGatewayForProductCampaign.new(HIDE_GATEWAY_FOR_PRODUCT),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Visa gateways för specifika länder

Använd detta skript för att endast visa en specifik gateway när en kund beställer från ett visst land.

Till exempel så kan du visa endast en viss gateway om en kund beställer från Kanada - denna gateway är dold för adresser i ett annat land.

Obs: country och country_code är specifika för regionens motsvarighet - t ex land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Gateway(s) for Country
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be shown, and all others
# will be hidden. Otherwise, the entered gateway(s) will be hidden.
#
# - 'country_code_match_type' determines whether we look for the cart
# country to match the entered selectors or not. Can be:
# - ':include' to look for a country in the list
# - ':exclude' to make sure the country is not in the list
# - 'country_codes' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable countries
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
SHOW_GATEWAYS_FOR_COUNTRY = [
 {
  country_code_match_type: :include,
  country_codes: ["CA"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CountrySelector
#
# Finds whether the supplied country code matches the entered
# string.
# ================================================================
class CountrySelector
 def initialize(match_type, countries)
  @match_type = match_type
  @countries = countries.map { |country| country.upcase.strip }
 end

 def match?(country_code)
  (@match_type == :include) == @countries.include?(country_code.upcase.strip)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowGatewaysForCountryCampaign
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be shown, and all others
# will be hidden. Otherwise, the entered gateway(s) will be hidden.
# ================================================================
class ShowGatewaysForCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  address = cart.shipping_address

  @campaigns.each do |campaign|
   country_selector = CountrySelector.new(
    campaign[:country_code_match_type],
    campaign[:country_codes],
   )

   country_match = address.nil? ? false : country_selector.match?(address.country_code)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway) != country_match
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowGatewaysForCountryCampaign.new(SHOW_GATEWAYS_FOR_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Dölj gateways för specifika länder

Använd detta skript för att dölja betalnings-gateways i vissa länder.

Till exempel så kan du dölja en viss gateway från kunder i Kanada.

Obs: country och country_code är specifika för regionens motsvarighet - t ex land/region.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Hide Gateway(s) for Country
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be hidden.
#
# - 'country_code_match_type' determines whether we look for the cart
# country to match the entered selectors or not. Can be:
# - ':include' to look for a country in the list
# - ':exclude' to make sure the country is not in the list
# - 'country_codes' is a list of 2-character abbreviations for
# the applicable countries
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
HIDE_GATEWAYS_FOR_COUNTRY = [
 {
  country_code_match_type: :include,
  country_codes: ["CA"],
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# CountrySelector
#
# Finds whether the supplied country code matches the entered
# string.
# ================================================================
class CountrySelector
 def initialize(match_type, countries)
  @match_type = match_type
  @countries = countries.map { |country| country.upcase.strip }
 end

 def match?(country_code)
  (@match_type == :include) == @countries.include?(country_code.upcase.strip)
 end
end

# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# HideGatewaysForCountryCampaign
#
# If the shipping address country matches any of the entered
# countries, the entered gateway(s) will be hidden.
# ================================================================
class HideGatewaysForCountryCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  address = cart.shipping_address

  return if address.nil?

  @campaigns.each do |campaign|
   country_selector = CountrySelector.new(
    campaign[:country_code_match_type],
    campaign[:country_codes],
   )

   next unless country_selector.match?(address.country_code)

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 HideGatewaysForCountryCampaign.new(HIDE_GATEWAYS_FOR_COUNTRY),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Visa gateways efter spenderat belopp

Använd detta skript för att visa en specifik gateway om en kund spenderar över ett visst belopp.

Till exempel, visa en specifik gateway om en kund handlar för 1000 USD eller mer, annars dölj den.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Show Gateway(s) for Spend Threshold
#
# If the cart total is greater than, or equal to, the entered
# threshold, the entered gateway(s) are shown.
#
# - 'threshold' is the dollar amount the customer must spend in
# order to see the entered gateway(s)
# - 'gateway_match_type' determines whether the below strings
# should be an exact or partial match. Can be:
# - ':exact' for an exact match
# - ':partial' for a partial match
# - 'gateway_names' is a list of strings to identify gateways
# ================================================================
SHOW_GATEWAYS_FOR_THRESHOLD = [
 {
  threshold: 500,
  gateway_match_type: :exact,
  gateway_names: ["Gateway", "Other Gateway"],
 },
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# GatewayNameSelector
#
# Finds whether the supplied gateway name matches any of the
# entered names.
# ================================================================
class GatewayNameSelector
 def initialize(match_type, gateway_names)
  @comparator = match_type == :exact ? '==' : 'include?'
  @gateway_names = gateway_names.map { |name| name.downcase.strip }
 end

 def match?(payment_gateway)
  @gateway_names.any? { |name| payment_gateway.name.downcase.strip.send(@comparator, name) }
 end
end

# ================================================================
# ShowGatewaysForThresholdCampaign
#
# If the cart total is greater than, or equal to, the entered
# threshold, the entered gateway(s) are shown.
# ================================================================
class ShowGatewaysForThresholdCampaign
 def initialize(campaigns)
  @campaigns = campaigns
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  @campaigns.each do |campaign|
   next unless cart.subtotal_price < (Money.new(cents: 100) * campaign[:threshold])

   gateway_name_selector = GatewayNameSelector.new(
    campaign[:gateway_match_type],
    campaign[:gateway_names],
   )

   payment_gateways.delete_if do |payment_gateway|
    gateway_name_selector.match?(payment_gateway)
   end
  end
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ShowGatewaysForThresholdCampaign.new(SHOW_GATEWAYS_FOR_THRESHOLD),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Ändra ordning på gateways

Använd detta skript för att ändra standardordningen för de betalnings-gateways som erbjuds dina kunder.

# ================================ Customizable Settings ================================
# ================================================================
# Reorder Gateways
#
# The order in which you would like your gateways to display
# ================================================================
DESIRED_GATEWAY_ORDER = [
 "Payment Gateway 1", "Payment Gateway 2", "Payment Gateway 3",
]

# ================================ Script Code (do not edit) ================================
# ================================================================
# ReorderGatewaysCampaign
#
# Reorders gateways into the entered order
# ================================================================
class ReorderGatewaysCampaign
 def initialize(desired_order)
  @desired_order = desired_order.map { |item| item.downcase.strip }
 end

 def run(cart, payment_gateways)
  payment_gateways.sort_by! { |payment_gateway| @desired_order.index(payment_gateway.name.downcase.strip) || Float::INFINITY }
 end
end

CAMPAIGNS = [
 ReorderGatewaysCampaign.new(DESIRED_GATEWAY_ORDER),
]

CAMPAIGNS.each do |campaign|
 campaign.run(Input.cart, Input.payment_gateways)
end

Output.payment_gateways = Input.payment_gateways

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis