Konversationsmätvärden

Konversationsmetrik ger data om dina interaktioner med kunder som använder webbutikschatten på din Shopify Inbox-kontrollpanel.

Förstå konversationsmetrik

Shopify Inbox spårar följande data för webbutikschatt och jämför den med de senaste 30 dagarna:

  • Nya konversationer: antalet nya konversationer som startats inom datumintervallet.
  • Konversationer med ett svar: antalet konversationer som besvarats inom datumintervallet.
  • Första svarstid: medelsvarstid för nya konversationer inom datumintervallet.
  • Konversationer med försäljning: antalet konversationer som resulterat i försäljning inom 7 dagar.

Mätvärdena uppdateras automatiskt var 48:e timme.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis