Översikt för Shopify Markets Pro

Shopify Markets Pro gör det enkelt att börja sälja till nya internationella marknader och minskar komplexiteten i försäljning över gränserna. Markets Pro tar hand om lokala regler, skatter, tullavgifter, internationell frakt och lokalisering för varje internationell marknad. Mer information om funktionerna i Shopify Markets Pro och hur de kan jämföras med Shopify Markets.

För att använda Markets Pro måste din butik ha Basic Shopify-planen eller högre och ha en webbshop.

Prissättning

Markets Pro tillämpar följande avgifter för internationella ordrar:

 • En avgift på 6,5 % per transaktion som inkluderar avgift för betalningshantering.
 • En valutakonverteringsavgift på 2,5 %, även kallad FX-avgift. Du kan justera dina produktpriser (göra dem högre eller lägre) för internationella marknader baserat på dina preferenser.

Markets Pro har ingen månadsavgift och det finns ingen inställd tidsperiod som du måste åta dig att använda Markets Pro. Du kan när som helst sluta använda Markets Pro.

Om du använder B2B är dina B2B-ordrar inte kompatibla med Markets Pro och transaktionsavgiften tillämpas inte på dina internationella B2B-ordrar.

Ansvarig handlare

En ansvarig säljare är den juridiska enhet som är ansvarig för att sälja produkter till en kund och för att följa lokala lagar och förordningar i en annan region eller ett annat land. Såvida inte en annan part, såsom Global-e, anlitas för att ta sig an dessa uppgifter, agerar de flesta handlare som sin egen ansvariga säljare. När du agerar som din egen ansvariga handlare så är du ansvarig för att registrera dig för och betala skatter, ordna så att du kan acceptera lokala betalningsmetoder och organisera frakt och distribution.

Med Shopify Markets Pro hanterar Global-e komplexiteten i att sälja till andra länder eller regioner för din räkning, inklusive att betala skatt till lokala myndigheter, acceptera lokala betalningsmetoder och hantera tullavgifter och importskatter, så att du snabbt kan börja sälja på nya internationella marknader. När du använder Markets Pro behöver du inte skatteregistrering i de länder du säljer till. Global-e tillhandahåller skatteregistrering, vilket gör att du kan följa regelverk när du säljer internationellt.

Harmoniserad systemkod (HS)

I Shopify Markets Pro tilldelas HS-nummer automatiskt till dina produkter och kan skilja sig från dem som du initialt matat in.Dessa koder justeras utifrån landsspecifika begränsningar för att underlätta smidig leverans av ordrar med betalda tullavgifter. Detta säkerställer efterlevnad av importregler och förenklar processen för att leverera produkter internationellt. För mer information om HS-nummer och deras tilldelning i Shopify Markets Pro, kan du se ta ut internationella tullavgifter och importskatter i kassan.

Fördelar med Markets Pro

När du säljer internationellt måste du ta hand om flera komplexa frågor, till exempel frakt, skatter, tullavgifter och produktbegränsningar beroende på destinationsland. Markets Pro kan hjälpa dig att minska dessa komplexiteter och hantera dem åt dig. Granska följande fördelar med att använda Markets Pro när du säljer internationellt:

 • Produktbegränsningar och lokala lagar: Markets Pro följer lokala lagar för gränsöverskridande produkter och begränsar vissa produkter till specifika destinationer. Markets Pro skapar också handelsfakturor och remitterar dem vid behov. Se användarvillkoren för Markets Pro-handlartjänsterför att lära dig mer.
 • Garanterad valutakonverteringskurs vid återbetalningar som görs inom 30 dagar efter transaktionen: Markets Pro säkerställer att du kan återbetala ordrar till valutakonverteringskursen som gavs vid tidpunkten för köpet inom 30 dagar för att undvika valutakursfluktuationer.
 • Garanterat tull och skattebelopp i kassan: De tull- och skattebelopp som visas i kassan för dina kunder är säkerställda. Det innebär att även när tullbeloppet skiljer sig åt så täcker Markets Pro mellanskillnaden och du behöver inte betala några extra avgifter.
 • Deklaration av skatt vid registrering på lokala destinationer: Markets Pro hanterar skattedeklarationsansvar för lokala destinationer för dina Markets Pro-ordrar.
 • Bedrägerihantering: Varje order på Markets Pro granskas automatiskt för bedrägeri och givet chargeback-skydd. Det finns några sällsynta chargeback-ärenden som inte täcks av Markets Pro som du är ansvarig för att hantera själv. För mer information, se Bedrägeri och chargebacks.
 • Ökad kundkonvertering: Markets Pro stöder funktioner som Shop Pay, lokala betalningsmetoder i kunders lokala länder och frakt med förbetalda tullavgifter, vilket kan bidra till att öka dina kundkonverteringshastigheter.
 • Förbättrad kundupplevelse för högre kvarhållningsgrad av kunder: Du kan erbjuda leverans av betald tull (DDP) i kassan.Dina kunder behöver inte betala några extra avgifter vid tidpunkten för leveransen.Det gör att du kan kommunicera exakta fraktkostnader utan några överraskande avgifter, vilket kan hjälpa till med varukorgskonvertering.
 • Validering av kundadress i kassan: Markets Pro kontrollerar om den adress som din kund lägger till i kassan är giltig.

Om du vill veta mer om funktioner för Markets Pro, se funktionerna Jämföra Shopify Markets och Markets Pro.

Flöde av medel

Markets Pro-funktioner drivs av Global-e. När en internationell Markets Pro-beställning läggs i din butik hanterar Global-e transaktionen och håller pengarna på sitt konto.

När Global-e går över nationella gränser fungerar de som din ansvariga handlare. Global-e innehar medlen för att betala kostnaderna till gällande myndigheter som är relevanta för den gränsöverskridande handelstransaktionen.

När Global-e betalat alla kostnader, t.ex. skatter och tullavgifter, får du en utbetalning med det återstående beloppet.

Få betalt

Dina transaktioner för distribuerade Markets Pro-ordrar slås samman till en utbetalning den 1:a, 8:e, 15:e och 22:a dagen i varje månad. En utbetalning skickas till ditt bankkonto inom 1–3 arbetsdagar. Ibland kan det ta några ytterligare dagar innan pengarna blir tillgängliga på ditt bankkonto.

Du får utbetalningar i USD och endast för ordrar som är distribuerade. För mer information om utbetalningar, se Få betalt för ordrar från Shopify Markets Pro.

Shop Pay

Om du har aktiverat Checkout Extensibility i din butik kan du använda Shop Pay för fina internationella marknader med Markets Pro. Dina internationella kunder kan använda sina Shop-konton för snabbkassa.

Lokala betalningsmetoder

Med Markets Pro kan du använda fler lokala betalningsmetoder för marknader över hela världen. Om du till exempel säljer produkter till kunder i Danmark kan dessa kunder betala för produkter med Klarna i danska kronor.

Nya lokala betalningsmetoder läggs kontinuerligt till i Markets Pro. Granska följande tabell för mer information om för närvarande tillgängliga lokala betalningsmetoder, deras geografiska täckning och tillgängliga valutor:

Shopify Markets Pro lokala betalningsmetoder
Betalningsmetod Land Valuta
Klarna Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna och Spanien Euro
Storbritannien GBP
Danmark DKK
Norge NOK
Sverige SEK
Kanada CAD
Paypal I alla länder som stöds AUD, BRL, CAD, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, TWD, NZD, NOK, PHP, PLN, GBP, RUB, SGD, SEK, CHF, THB, och USD
Sofort Österrike, Belgien och Tyskland Euro
Schweiz CHF
iDEAL Nederländerna Euro

Bedrägeri och chargebacks

Varje Markets Pro-order kontrolleras för bedrägeri och får chargeback-skydd.

I följande fall är du dock ansvarig för att hantera chargebacks själv:

 • Vänligt bedrägeri: Vänligt bedrägeri, även kallat chargeback-bedrägeri, inträffar vanligtvis när din kund gör ett köp med sitt kreditkort, tar emot produkten och sedan bestrider avgiften med sitt kreditkortsföretag och hävdar att transaktionen var bedräglig eller obehörig. Ett annat fall av vänligt bedrägeri är när Markets Pro avvisar din order som bedrägeri, men du fortfarande skickar paketet.
 • Servicefel: När din kund bestrider avgiften hos sin betalningsleverantör, eftersom kunden anser sig ha rätt till en återbetalning men du inte tillhandahåller en, du eller din partner distribuerar inte en order eller varan som tagits emot skiljer sig från den som beskrivs i din butik.
 • Leveransproblem: När din order inte levereras av transportföretaget och kan vara förlorad.
 • Farligt gods skickas av misstag: När du lägger till en farlig artikel, som inte är en del av din produktkatalog som är godkänd för Markets Pro, till ett paket av misstag och skickar det.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis