Definitioner för metafält

Definitioner för metafält fungerar som mallar som anger vilken del av din butik ett metafält ska gälla för och vilka värden metafältet kan ha. Innan du kan lägga till metafältvärden till specifika produkter, ordrar eller andra delar av din butik måste du först lägga till definitionen för metafält för den informationen. Om du lägger till definitioner för metafält säkerställs att samma valideringsregler gäller för varje värde som du anger för ett specifikt metafält.

Du kan lägga till definitioner för metafält på sidan Metafält i din Shopify-administratör. Ytterligare typer av metafält kan läggas till genom att använda en app från Shopifys appbutik eller genom att redigera din temakod. Du kan ha upp till 100 definitioner för metafält.

Delar av en definition för metafält

Definitioner för metafält har följande delar:

Delar av en definition för metafält
Namn Beskrivning
Namnrymd och nyckel

Tillsammans skapar namnrymden och nyckeln en unik identifierare för ditt metafält. De är separerade med en . och får endast innehålla bokstäver, siffror, _ och -.

Du kan använda en namnrymd för att gruppera liknande metafält tillsammans, men varje kombination av namnrymd och nyckel måste vara unik. Du kan till exempel använda namnrymden products för att gruppera nycklarna expiration_date och rating för dina produktmetafält.

Standarddefinitioner använder standardiserade namnrymder och nycklar medan anpassade definitioner använder automatiskt genererade namnrymder och nycklar som du kan redigera. Mer information om typer av definitioner för metafält.

Värde Typ och format för information som finns i ditt metafält. Till exempel oformaterad text, URL eller heltal.
Beskrivning (frivilligt) En beskrivning av metafältet som hjälper dig att ange korrekta värden. Beskrivningen visas på Shopify-administratörssidan där du lägger till värden för ditt metafält.
Validering (valfritt) En inställning som du kan konfigurera för att begränsa vilka värden som ditt metafält kan innehålla. Du kan ställa in lägsta och högsta värden eller använda reguljära uttryck för att kontrollera intervall för godkända värden för ditt metafält.

Till exempel kan en definition för metafält för produktens utgångsdatum ha namnrymden och nyckeln products.expiration_date, ett värde för Datum och en beskrivning på Ange datumet i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Valideringsreglerna kan ange att endast datumvärden mellan 2021/07/01 och 2025/12/31 är giltiga.

Se utvecklardokumentationen för metafält för mer information.

Typer av definitioner för metafält

När du lägger till en definition för metafält kan du göra något av följande:

  • Välj en standarddefinition.
  • Skapa en anpassad definition.

Använd en standarddefinition för dina metafält om möjligt. Standarddefinitioner konfigureras automatiskt för dig och är utformade för att vara universellt kompatibla över hela Shopify. Eftersom standarddefinitioner för metafält följer standarder som används i alla Shopify-butiker stöds de av appar, teman och andra delar av din butik. Några exempel på standarddefinitioner innefattar produktomdöme, datum och tid och relaterade produkter. För mer information om standarddefinitioner, se Shopifys standardmetafält.

Du måste skapa en anpassad definition i följande fall:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis