Konfigurera flera B2B-företag på en gång från dina befintliga grossistkunder

Företag är de verksamheter som du säljer till med B2B på Shopify och kan ha flera platser och B2B-kunder kopplade till dem. Varje företagsplats kan också tilldelas specifik prissättning, produktval, betalningsvillkor, kassaalternativ, leveransadresser och mer.

Genom att använda B2B i Shopifys verktyg för att konfigurera flera företag på en gång kan du slutföra följande åtgärder:

Konfigurera företag

Om du vill konfigurera B2B-företag från dina befintliga grossistkunder kan du använda verktyget för konfigurering av flera företag på en gång i avsnittet Kunder i din Shopify-administratör. Du kan välja upp till 250 grossistkunder samtidigt eller slutföra processen i mindre grupper.

Beroende på hur många kunder du väljer kan verktyget för att konfigurera flera företag på en gång behöva köras i bakgrunden för att slutföra installationsprocessen. Du kommer att få ett e-postmeddelande när installationen är klar, med information om eventuella fel som måste åtgärdas.

Steg

 1. Från din Shopify-administratör, i avsnittet Kunder, klickar du på Lägg till filter och väljer din kundtagg för Plus-grossistkanalen.
 2. Klicka på kryssrutan bredvid varje kund som du vill konfigurera B2B-företag för. Du kan välja alla kunder, eller slutföra processen i etapper genom att välja en delmängd av kunderna.
 3. Klicka på ...-menyn och klicka sedan på Lägg till i företaget.
 4. Välj de företagsinställningar du vill använda och den kundinformation som du vill lägga till.
 5. Klicka på Konfigurera företag.

Importera kundinformation

Med verktyget för att konfigurera flera företag på en gång kan du välja om du vill importera följande information och inställningar för dina kunder:

Kundinformation och företagsinställningar
Inställning Beskrivning
Tidigare ordrar Du kan välja om du vill lägga till alla en kunds tidigare ordrar till en företagsplats. Om du väljer det här alternativet kan kunderna se sina tidigare grossistbeställningar när de loggar in. Vi rekommenderar att du importerar tidigare ordrar om de kunder du har valt redan representerar B2B-relationer.
Skattebefrielser Du kan välja om du vill överföra skattebefrielse för kunder till en företagsplats. Om samma undantag för en grossistkund gäller för B2B-företaget bör du överföra skattebefrielser.
Tillåt kunder att leverera till alla adresser Som standard är ett företags leveransadress ifylld i förväg vid kassan och företags möjligheter att ändra den är begränsade. Om du väljer den här inställningen kan företag ändra leveransadressen i kassan.
Skicka in alla ordrar som utkast för granskning Som standard skickas ordrar in under kassaprocessen. Om du väljer att skicka in alla ordrar som utkast kommer ordrar från kunden att skickas in som beställningsutkast.
Betalningsvillkor Du kan välja de betalningsvillkor som du vill erbjuda till dina kunder. Om du vill att företag ska betala ordern i kassan väljer du Inga betalningsvillkor.

Om du inte importerar dessa inställningar när du konfigurerar flera företag på en gång kan du manuellt uppdatera inställningarna för enskilda företag senare. Mer information om inställningar för B2B-företag.

Faq

Hur ändrar jag företagsnamn i bulk?

När du migrerar från Plus Grosshandelskanal till B2B on Shopify används ditt kundkontos för- och efternamn för att skapa ett företagsnamn. Det kan resultera i att vissa företagsnamn behöver uppdateras. Företagsnamn kan uppdateras individuellt genom att redigera företagsuppgifter, men de kan inte redigeras i bulk i Shopify-admin.

Överväg att använda en tredjepartsapp om du behöver redigera flera företag i bulk.

Hur hittar jag mina grosshandelskunder på kundsidan när jag är redo att migrera mina kunder till företag?

Filtrera efter en kundtagg som skapats för en prislista för Plus Grosshandelskanal för att identifiera dina Plus Grosshandelskanalprislistor. Om du inte är säker på vilka taggar du har använt för dina prislistor, kan du hitta dem genom att i din Shopify-admin gå till försäljningskanaler Försäljningskanaler Grosshandel Prislistor.

Kan jag lägga till flera kunder till samma företag?

Ja. Om du vill kombinera flera befintliga Plus-grossistkunder under en och samma B2B-kund måste du först skapa ett företag baserat på den primära kunden.

När du har skapat ett företag kan du lägga till en kund till företaget. Du kan också migrera dina kunder och deras orderhistorik till ett befintligt företag och en befintlig företagsplats.

Behöver jag skicka ett e-postmeddelande om B2B-åtkomst till våra nuvarande Plus Grosshandelskanalkunder så att de har tillgång till B2B on Shopify?

Vi rekommenderar att du skickar ett e-postmeddelande, men det är inte nödvändigt. B2B on Shopify använder nya kundkonton, vilket innebär att de använder en annan inloggningssida och kunderna inte längre använder ett lösenord för att logga in. Istället skickas en sexsiffrig engångskod till deras e-postadress. På grund av denna ändring rekommenderar vi att du skickar ett e-postmeddelande till dina B2B-kunder och informerar dem om den nya inloggningssidan och processen. För att underlätta detta kan du välja att skicka ett e-postmeddelande med B2B-åtkomst direkt från Shopify-admin eller skicka ett externt e-postmeddelande med den nya URL-länken till kundkontot för inloggning.

Kan jag konfigurera flera platser för samma företag?

Ja, företag kan ha flera platser. Verktyget för att konfigurera företag i bulk skapar dock endast en plats automatiskt, baserat på kundens standardadress. Om du vill skapa flera platser för ett företag kan du lägga till fler platser genom att välja Lägg till plats på företagssidan.

Kan jag välja att endast lägga till vissa av tidigare gjorda kundbeställningar till ett företag?

Du kan välja att lägga till antingen alla eller inga av en kunds tidigare ordrar till ett företag. Du kan inte bara lägga till vissa ordrar.

Om din kunds beställningshistorik inkluderar både grossist- och personliga ordrar, läggs alla ordrar till i företaget.

Vad händer om jag väljer fel kunder och ställer in företag av misstag?

Om du väljer fel kund att skapa ett företag för eller om du vill ta bort ett företag kan du ta bort företaget från B2B. Om du tar bort ett företag raderas även företagets plats och kundens koppling till företaget tas bort.

Om du har lagt till tidigare kundordrar till ett företag kan det företaget inte raderas.

Har B2B on Shopify funktioner för försäljningsrepresentanter?

Ja. B2B on Shopify erbjuder funktioner för försäljningsrepresentanter genom Personalbehörigheter för företag. Du kan tilldela varje medlem av din försäljningspersonal behörigheter, inklusive följande behörigheter:

 • Visa företag
 • Skapa och redigera företag
 • Tilldela annan personal till företagsplatser
 • Radera företag

Du kan även begränsa vyn för din försäljningspersonal till att endast visa de företagsplatser som de har tilldelats.

Om du har mycket personal kan du effektivisera processen med att bevilja behörigheter genom att skapa en roll för försäljningsrepresentanter.

Läs mer om att konfigurera försäljningspersonal för B2B.

I Plus Grosshandelskanalen kan en kund skapa sitt eget konto som automatiskt godkänns och ger dem åtkomst. Hur kan jag uppnå detta i B2B on Shopify?

Du kan effektivisera processen med att skapa ett B2B-kundkonto genom att använda appen Shopify Forms. Kunder kan fylla i ett formulär i din webbshop för att begära åtkomst som en ny B2B-kund och de uppger då information såsom företagsnamn, företagsplats och kundnamn.

Även om skapandet av ett B2B-kundkonto automatiseras måste kontot godkännas manuellt av en medarbetare innan kunden kan komma åt din B2B-butik och göra beställningar.

Läs mer om hur du använder Shopify Forms för att skapa företagskontoförfrågningar.

Var hittar jag företagsförfrågningar?

I din Shopify-admin går du till Kunder > Företag. På den här sidan listas alla företagskonton, inklusive både godkända och icke godkända förfrågningar. Godkännandestatusen för ett företag listas i Orderkolumnen och anges som Godkänd för godkända företag eller Ej godkänd för nya förfrågningar som ännu inte har godkänts.

Läs mer om att granska och godkänna företagsförfrågningar.

Hur får potentiella kunder tillgång till blanketten för företagskontoförfrågan?

Skapa en ny sida i webbshopsredigeraren för att skapa ett formulär i din webbshop. Du kan sedan lägga ditt formulär på den sidan och lägga till länkar till sidan i din meny eller sidfot.

Läs mer om hur du använder Shopify Forms.

Hur ställer jag in ett lägsta ordervärde för mina B2B-kunder?

För att ställa in ett minsta ordervärde för B2B-kunder kan du använda en kombination av metafält och verifieringsfunktioner av varukorgen.

Steg:

 1. Skapa ett anpassat metafält på företagplatserna som heter minimum order total.
 2. Lägg till en lägsta ordersumma till företagsplats-metafält.
 3. Skapa en verifieringsfunktion i kassan för att bekräfta om den totala ordern är lika med eller större än den lägsta ordersumman i kassan.

Om ordersumman är lägre än den lägsta ordersumman förhindrar funktionen slutförande av kassaprocessen.

Alternativt kan du installera en tredjepartsapp för att specificera att kunder med en specifik tagg måste uppfylla, eller överstiga, ett lägsta orderbelopp innan de går till kassan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis