Anslut en tredjepartsdomän

Om du ansluter din tredjepartsdomän till Shopify pekar ditt domännamn på din Shopify-butik. Det betyder att när någon kommer in i din anpassade URL i sin webbläsare tas de vidare till din online-butik. Du använder fortfarande din tredjepartsdomänleverantör för att hantera dina domäninställningar, betala för din domän och förnya den.

Obs! Om du vill flytta hanteringen av en befintlig domän till Shopify, se Överföra en domän.

Vad är rotdomäner och underdomäner?

Rotdomäner är vad du köper när du köper en domän. Ett exempel på en rotdomän är shopify.com. Du måste köpa en rotdomän innan du kan lägga till underdomäner. De flesta riktar sin rotdomän till sin webbutik.

Subdomäner är tillägg till rotdomänen. En vanligt förekommande subdomän är www. Denna kopplas ihop med rotdomänen som skapar www.shopify.com.

Se vår guide om domänterminologi för mer information.

Allmän instruktionsguide för tredjepartsdomän

Om du inte hittar instruktioner till din leverantör kan du följa denna allmänna installationsguide för att ansluta din befintliga domän till Shopify.

Lägg till en befintlig domän till din Shopify-butik

Först måste du lägga till din anpassade domän till din Shopify-butik. I detta steg kan Shopify identifiera att det är du som är ägare till din anpassade domän.

Steg:

Obs! Om du sänker Time to Live-värdet (TTL) för din domän kan det hjälpa den att uppdateras snabbare. Kontakta din tredjepartsdomänleverantör för förslag och anvisningar om hur du ändrar TTL.

Konfigurera din domän med GoDaddy, Google Domains eller 1&1 IONOS

Du kan automatiskt ansluta din GoDaddy-, Google Domains- eller 1&1-IONOS-domän till din Shopify-butik. Du kan ansluta den manuellt om domänen inte ansluts automatiskt.

Anslut din domän automatiskt

 1. Klicka på Anslut befintlig domän.

 2. Ange domänen du vill ansluta till, t.ex. johns-apparel.info.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Klicka på Anslut automatiskt.

 5. Logga in på ditt GoDaddy, Google Domains eller 1&1 IONOS-konto i fönstret Logga in.

 6. Klicka på Anslut.

Om du får problem med att automatiskt konfigurera din domän, försök ställa in den manuellt från din tredjepartsleverantörs-admin. Om du kontaktar tredjepartssupport, gå igenom vad du ska säga till din tredjeparts leverantör.

Anslut din domän manuellt

 1. Logga in på kontot du har hos din domänleverantör.

 2. Hitta dina DNS-inställningar. Leta efter ditt domänhanteringsområde, DNS-konfiguration eller liknande.

 3. Hitta CNAME-posten i dina DNS-inställningar.

 4. Ändra underdomänens CNAME-post för att peka den mot shops.myshopify.com Copy . Till exempel, om du vill att din underdomän shop.johns-apparel.com ska peka mot din Shopify-butik ska du ändra CNAME-posten för shop till att peka mot shops.myshopify.com Copy :

  Anslutning av underdomän

 5. Spara CNAME-posten (vanligtvis genom att klicka på Spara eller Lägg till post eller liknande).

 6. Klicka på Webbutik och sedan Domäner från ditt Shopify-administratörskonto.

 7. Klicka på Anslut befintlig domän.

 8. Ange din underdomän i textfältet (till exempel shop.johns-apparel.com).

 9. Klicka på Nästa.

 10. Klicka på Bekräfta anslutning i ditt Shopify admin-konto för att bekräfta att din anpassade domän har anslutits till din butik.

Obs! Din rotdomän läggs också automatiskt till. Om du vill ansluta en subdomän men inte rotdomänen, kan du radera rotdomänen genom att klicka på radera-ikonen intill avsnittet Hantera domäner.

Konfigurera din befintliga domän för att ansluta till Shopify

Redigera följande DNS-inställningar om du har köpt din domän genom en tredje part:

 • Din A-post bör peka mot Shopifys IP-adress, vilken är 23.227.38.65 Copy

 • Din www CNAME-post bör peka på shops.myshopify.com Copy .

Andra saker, t.ex. vidarebefordran av e-post, kan påverkas om du ändrar dessa domäninställningar. Du kan kontakta din domänleverantör för att få reda på hur eventuella ändringar kan påverka dina DNS-inställningar.

Vissa domänleverantörer, som exempelvis Hover, GoDaddy, Google och 1 & 1 IONOS, ställer automatiskt in domäner för dig på olika sätt.

Observera: Du kan bara ha en A-post associerad till din huvuddomän. Ta bort en eventuell äldre A-post om din domän redan är associerad med en A-post när du redigerar dina DNS-inställningar för att peka din A-post mot Shopifys IP-adress.

Steg:

 1. Logga in på kontot du har hos din domänleverantör.

 2. Hitta dina DNS-inställningar. Leta efter ditt domänhanteringsområde, DNS-konfiguration eller liknande.

 3. Redigera din A-post för att peka den mot Shopifys IP-adress 23.227.38.65 Copy

  Domäninställningspanelen kan innehålla nedrullningsbara eller redigerbara fält, eller så kan du behöva markera rutor eller redigera en tabell. Du ska:

- ange eller välja @-symbolen eller A-post - ange Shopifys IP-adress 23.227.38.65 Copy som destination för A-posten.

 1. Spara A-posten (klicka på Spara, Spara områdesfil, Lägg till post eller liknande).

 2. Hitta CNAME-posten i dina DNS-inställningar.

 3. Ändra din www CNAME-post för att peka den mot shops.myshopify.com Copy . Ofta behöver du bara ange prefixet utan punkten, men för vissa domänleverantörer behöver du ange hela underdomänen. Använd befintliga poster som en guide, eller följ instruktionerna från din leverantör. CNAME-poster måste alltid peka mot ett domännamn, aldrig mot en IP-adress.

 4. Spara CNAME-posten (vanligtvis genom att klicka på Spara eller Lägg till post eller liknande).

Nu måste du verifiera din anslutning i Shopify.

Verifiera din anslutning i Shopify

Klicka på Bekräfta anslutning i din Shopify-administratör för att bekräfta att din anpassade domän har anslutits till din butik.

Observera: Det kan ta upp till 48 timmar för din anpassade domän att riktas mot din Shopify-butik. Kontakta din domänleverantör om du har problem eller behöver hjälp med att konfigurera din tredjepartsdomän.

Information som du ska uppge till din tredjepartsleverantör

Din tredjeparts-domänleverantör är insatt i villkoren som är relaterade till domäner. När du ringer till din leverantör för support kan du berätta för dem att:

 • du vill att din rotdomän (din A-post) pekar mot Shopifys IP-adress, vilken är 23.227.38.65
 • du vill att dina underdomäner (dina CNAME-poster) ska peka mot shops.myshopify.com.

Observera att du inte behöver tilldela din underdomän en A-post för Shopify även om du använder den som din huvuddomän.

Om du vill konfigurera vidarebefordran av e-post kan du även berätta för din tredjepartsleverantör att du vill använda deras e-postklient (om de har en) och att du behöver konfigurera dina MX-poster.

Ansluta en underdomän

En underdomän är en del av din rotdomän i början av en URL. Till exempel är shop underdomän i URL shop.johnsapparel.com. Den vanligaste underdomänen är www. Du kan använda underdomäner som store och blog för att organisera din webbplats och göra det enklare för besökare att hitta den information som de söker efter.

Du kan även ställa in en tredjepartsdomän för att få rotdomänen att peka mot en annan webbplats och en subdomän att peka mot en Shopify-butik. Du kan till exempel få shop.johns-apparel.com att peka mot din Shopify-butik, men johns-apparel.com att peka mot en annan webbplatsvärd.

Obs: Felsökning av den här konfigureringen stöds inte av Shopify.

Konfigurering

Slutför följande steg för att ansluta en subdomän.

 1. Logga in på kontot du har hos din domänleverantör.
 2. Hitta dina DNS-inställningar. Leta efter ditt domänhanteringsområde, DNS-konfiguration eller liknande.
 3. Hitta CNAME-posten i dina DNS-inställningar. Namnet på CNAME-posten ska matcha den subdomän som du ansluter till din Shopify-butik.
 4. Konfigurera CNAME-posten för att rikta den mot shops.myshopify.com Copy . Ofta behöver du bara ange prefixet utan punkten, men för vissa domänleverantörer behöver du ange hela underdomänen. Använd befintliga poster som en guide, eller följ instruktionerna från din leverantör. CNAME-poster måste alltid riktas mot ett domännamn, aldrig mot en IP-adress.
 5. Från din Shopify-administratör går du till Webbutik > Domäner.
 6. Klicka på Anslut befintlig domän och följ sedan stegen.
 7. Klicka på Bekräfta anslutning i din Shopify-administratör för att bekräfta att din subdomän har anslutits till butiken.

Obs: Det kan ta upp till 48 timmar för subdomänen att riktas mot din Shopify-butik. Om du har problem eller behöver hjälp att konfigurera din tredjeparts domän kan du kontakta din domänleverantör.

Tredjepartsleverantörer

Klicka på länken för att få specifika instruktioner för att ansluta din domän om du har en domän från en av följande leverantörer:

Var ska du gå för att få hjälp

Du bör kontakta supportteamet hos din tredjepartsleverantör om du har problem eller behöver hjälp med att peka din anpassade domän mot din Shopify-butik. Shopify-supporten kan inte hjälpa dig i lika stor utsträckning eftersom varje leverantör har olika förfaranden.

Shopify-supporten kan inte logga in på ditt tredjeparts-domänkonto i ditt ställe även om du ger ditt uttryckliga samtycke.

Nästa steg efter att du har lagt till din anpassade domän till Shopify

När du har lagt till din domän i Shopify måste du välja din huvuddomän (domännamnet som kunder kommer se i adressfältet medan de bläddrar i din webbutik).

Du kan konfigurera vidarebefordran av e-post från domänen efter att du har lagt till den till Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis