Förstå fraktsedlar

När du har konfigurerat din frakt bör du veta om hur du ska köpa fraktsedlar, vilken typ du ska köpa och de särskilda förhållandena du behöver ta hänsyn till för frakt till vissa länder.

Översikt angående fraktsedlar

Fraktsedlar är kopplade till en försändelses förpackning. Fraktsedlar innehåller information som budföretag använder för att säkerställa att en försändelse levereras korrekt. De flesta fraktsedlar innehåller följande information:

 • Mottagarens namn, adress och telefonnummer – detta gör det möjligt för budföretaget att veta vart försändelsen ska levereras och det ger även ett sätt att kontakta mottagaren vid behov.
 • Avsändarens adress – detta gör det möjligt för budföretaget att veta vart försändelsen ska returneras om den inte kan levereras till mottagarens adress.
 • En streckkod – detta hjälper budföretaget att spåra försändelsens förlopp. Till exempel skannas streckkoderna när försändelsen kommer in till eller lämnar budföretagets lokaler.

Fraktsedlar kan också visa följande extra information:

 • Leveransens ordernummer
 • Ett spårningsnummer
 • Datum när ordern skickades
 • Den typ av frakttjänst som köptes
 • Budföretagets information

Innan du skickar en försändelse till ett budföretag måste du köpa en fraktsedel och fästa den på försändelsens förpackning.

Typer av fraktsedlar

Den största skillnaden mellan fraktsedeltyper är leveranshastighet. Till exempel är en fraktsedel som lovar leverans i 2 dagar mycket dyrare än den som levereras inom 7–10 dagar. De flesta budföretagen erbjuder sina tjänster i olika hastigheter, till exempel standardleverans (långsam), expressleverans (snabbare) och leverans i över natten (snabbast). Vissa leveranshastigheter är inte tillgängliga för alla platser.

När du ställer in din frakt ska du ställa in dina leveranskostnader beroende på de leveranshastigheter som du vill erbjuda. Om du till exempel vill erbjuda dina kunder leverans inom 2 dagar behöver du förmodligen debitera mer i leveranskostnad än om du erbjöd leverans inom 7–10 dagar.

Fraktsedlarna har också en viss ansvarsförsäkring om din försändelse skadas eller tappas bort. Dyrare etiketter har i allmänhet högre ansvarsförsäkring. Om du är i USA och köper fraktsedlar via Shopify Shipping kan du köpa till ytterligare Fraktförsäkringar.

För vissa sedlar kan du även köpa till ytterligare tjänster:

 • Ett spårningsnummer – detta ger dig en kod som du kan använda för att spåra var ditt paket är under fraktförloppet. Du kan även dela med dig av den här koden till dina kunder så att de kan se när deras paket förväntas levereras. De flesta snabbare leveransalternativen har ett spårningsnummer, men ibland kan du lägga till det för långsammare metoder mot en avgift.

 • Signaturbekräftelse – detta gör det möjligt för dig att begära en underskrift från kunden när försändelsen är levererad. Detta hjälper dig att se till att en försändelse levereras till rätt person.

 • Bevis på ålder – om du skickar varor som har en åldersbegränsning, till exempel alkohol, kan du lägga till en begäran om att budet ska kontrollera mottagarens ID.

Vissa tjänster är inte tillgängliga för vissa fraktsedlar. Om du behöver en viss tjänst ska du se till att du köper en fraktsedel som har den tjänsten.

Spårningsnummer

Vissa etiketter har en spårningskod för att du ska kunna spåra ordrarnas förlopp. Du kan dela med dig av spårningskoden till dina kunder så att de även kan spåra sina paket. De flesta kunder föredrar att få ett spårningsnummer eftersom det ger dem ett uppskattat datum när paketet förväntas komma fram, vilket gör att kunderna kan känna sig trygga i att de kommer att ta emot ordern.

Fraktsedlar som har spårningsinformation kostar i allmänhet mer än de utan. Om du vill erbjuda fraktsedlar med spårning till dina kunder ska du se till att du står för högre leveranskostnader när du ställer in dina fraktpriser.

Om din leverantör köper fraktsedlarna ska du se till att du vet vilken typ de köper.

Avgör om du behöver köpa fraktsedlar

Beroende på hur ditt företag är konfigurerat köper antingen du eller din leverantör fraktsedlar. Vanligtvis är det den part som överlämnar försändelsen till budet som står för fraktsedeln. Om din leverantör köper en fraktsedel för leveransen debiterar de vanligtvis dig för kostnaden.

Internationella överväganden

Vissa länder har unika fraktregler som du måste uppfylla för att dina leveranser ska nå dina kunder. Att inte uppfylla dessa regler kan resultera i att transporten försenas, returneras eller förstörs.

Leverans till Brasilien

Handlare som säljer till kunder i Brasilien kan aktivera ett extra informationsfält i kassan. Kunden skriver in sitt CPF- eller CNPJ- nummer för alla leveranser till och inom Brasilien. Information om hur du aktiverar det här fältet finns i Aktivera landsspecifika informationsfält.

När kunden har gjort en order kan du hitta deras skatte-ID på orderinformationssidan. Om du är i Brasilien måste du använda det här skatte-ID-numret när du utfärdar regeringens faktura för kunden. Om du befinner dig utanför Brasilien måste du lägga till deras skatte-ID till fraktetiketten. Paket utan ett skatte-ID på fraktetiketten kan förstöras eller returneras.

CPF/CNPJ-nummer läggs automatiskt till i fraktsedlar som köps via Shopify Shipping eller som distribueras via Oberlo. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör ska du kontakta din transportör för att få veta hur du ska lägga till CPF/CNPJ-nummer.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till CPF/CNPJ-nummer på fraktsedlarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis