Förstå fraktsedlar

När du har konfigurerat din frakt bör du veta om hur du ska köpa fraktsedlar, vilken typ du ska köpa och de särskilda förhållandena du behöver ta hänsyn till för frakt till vissa länder.

Översikt angående fraktsedlar

Fraktsedlar är klistrade på en försändelses förpackning. Fraktsedlar innehåller information som budföretag använder för att säkerställa att en försändelse levereras korrekt. De flesta fraktsedlarna innehåller följande information:

Vanlig information om fraktsedel
Etikettinformation Beskrivning
Mottagarens namn, adress och telefonnummer Låter transportören veta var leveransen ska levereras och ger ett sätt att kontakta mottagaren vid behov
Avsändarens adress Låter transportören veta var leveransen ska returneras om den inte kan levereras till mottagarens adress
En streckkod Hjälper budföretaget att spåra försändelsens förlopp. Till exempel skannas streckkoderna när försändelsen kommer in till eller lämnar budföretagets lokaler

Fraktsedlar kan också visa följande extra information:

  • Leveransens ordernummer
  • Ett spårningsnummer
  • Datum när ordern skickades
  • Den typ av frakttjänst som köptes
  • Budföretagets information

Innan du skickar en försändelse till ett budföretag måste du köpa en fraktsedel och fästa den på försändelsens förpackning.

Typer av fraktsedlar

Den största skillnaden mellan fraktsedeltyper är leveranshastighet. Till exempel är en fraktsedel som lovar leverans i 2 dagar mycket dyrare än den som levereras inom 7–10 dagar. De flesta budföretagen erbjuder sina tjänster i olika hastigheter, till exempel standardleverans (långsam), expressleverans (snabbare) och leverans i över natten (snabbast). Vissa leveranshastigheter är inte tillgängliga för alla platser.

När du ställer in din frakt ska du ställa in dina leveranskostnader beroende på de leveranshastigheter som du vill erbjuda. Om du till exempel vill erbjuda dina kunder leverans inom 2 dagar behöver du förmodligen debitera mer i leveranskostnad än om du erbjöd leverans inom 7–10 dagar.

Fraktsedlarna har också en viss ansvarsförsäkring om din försändelse skadas eller tappas bort. Dyrare etiketter har i allmänhet högre ansvarsförsäkring. Om du är i USA och köper fraktsedlar via Shopify Shipping kan du köpa till ytterligare Fraktförsäkringar.

För vissa sedlar kan du även köpa till ytterligare tjänster:

  • Ett spårningsnummer – detta ger dig en kod som du kan använda för att spåra var ditt paket är under fraktförloppet. Du kan även dela med dig av den här koden till dina kunder så att de kan se när deras paket förväntas levereras. De flesta snabbare leveransalternativen har ett spårningsnummer, men ibland kan du lägga till det för långsammare metoder mot en avgift.

  • Signaturbekräftelse – detta gör det möjligt för dig att begära en underskrift från kunden när försändelsen är levererad. Detta hjälper dig att se till att en försändelse levereras till rätt person.

  • Bevis på ålder – om du skickar varor som har en åldersbegränsning, till exempel alkohol, kan du lägga till en begäran om att budet ska kontrollera mottagarens ID.

Vissa tjänster är inte tillgängliga för vissa fraktsedlar. Om du behöver en viss tjänst ska du se till att du köper en fraktsedel som har den tjänsten.

Spårningsnummer

Vissa etiketter har en spårningskod för att du ska kunna spåra ordrarnas förlopp. Du kan dela med dig av spårningskoden till dina kunder så att de även kan spåra sina paket. De flesta kunderna föredrar att få ett spårningsnummer eftersom det ger dem ett uppskattat datum när paketet förväntas komma fram, vilket gör att kunderna kan känna sig trygga i att de kommer att ta emot ordern.

Fraktsedlar som har spårningsinformation kostar i allmänhet mer än de utan. Om du vill erbjuda fraktsedlar med spårning till dina kunder ska du se till att du står för högre leveranskostnader när du ställer in dina fraktpriser.

Om din leverantör köper fraktsedlarna ska du se till att du vet vilken typ de köper.

Avgör om du behöver köpa fraktsedlar

Beroende på hur ditt företag är konfigurerat köper antingen du eller din leverantör fraktsedlar. Vanligtvis är det den part som överlämnar försändelsen till budet som står för fraktsedeln. Om din leverantör köper en fraktsedel för leveransen debiterar de vanligtvis dig för kostnaden.

Internationella överväganden

Vissa länder har unika fraktregler som du måste uppfylla för att dina leveranser ska nå dina kunder. Att inte uppfylla dessa regler kan resultera i att transporten försenas, returneras eller förstörs.

Leverans till Brasilien

För handlare som säljer till kunder i Brasilien finns det ett fält märkt Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Det här fältet visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. Den visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder som mottar leveranser från både utanför och i Brasilien anger sina nummer för Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) eller Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) i det här fältet. När en kund lägger en order kan du hitta dennes CPF/CNPJ-nummer på dennes orderinformationssida. Om din kund är en utländsk medborgare utan ett CPF- eller CNPJ-nummer kan denne ange sitt passnummer i det här fältet.

Om du befinner dig i Brasilien måste du använda CPF-/CNPJ-numret när du utfärdar den statliga fakturan för kunden. Om du befinner dig utanför Brasilien måste du lägga till kundens CPF-/CNPJ-nummer på fraktsedeln. Paket utan ett CPF-/CNPJ-nummer på fraktsedeln kan förstöras eller returneras. CPF/CNPJ-nummer läggs inte till på fraktsedlar som köps genom Shopify Shipping utan måste skrivas på den fysiska fraktsedeln efter utskrift. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör kontaktar du din transportör för att fastställa hur du ska lägga till CPF-/CNPJ-numret.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till CPF/CNPJ-nummer på fraktsedlarna.

Leverans till Sydkorea

För handlare som säljer till kunder i Sydkorea och skickar sina produkter från utanför Sydkorea finns det ett fält märkt Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Det här fältet visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. Den visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder som mottar leveranser från utanför Sydkorea anger sin Personliga tullklareringskod (PCCC) i det här fältet. När en kund lägger en order kan du hitta dennes PCCC-nummer på dennes orderinformationssida. Om din kund är en utländsk medborgare utan PCCC-nummer kan denne ange sitt passnummer i det här fältet.

Om du befinner dig utanför Sydkorea måste du lägga till kundens PCCC-nummer på fraktsedeln. Paket utan ett PCCC-nummer på fraktsedeln kan förstöras eller returneras. PCCC-nummer läggs inte till på fraktsedlar som köps genom Shopify Shipping utan måste skrivas på den fysiska fraktsedeln efter utskrift. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör kontaktar du din transportör för att fastställa hur du ska lägga till PCCC-numret.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till PCCC-numret på fraktsedlarna.

Leverans till Italien

För handlare i Italien som säljer till kunder i Italien finns det två fält som är märkta med Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Dessa fält visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. De visas inte på Shopify POS eller i mobilappen.

Kunder i Italien anger sina Codice Fiscale (CF) och deras Posta Elettronica Certificata (PEC) i dessa fält. När en kund lägger en order kan du hitta deras CF-nummer och PEC på deras orderinformationssida.

Fälten för Ytterligare information är inte obligatoriska eftersom alla transaktioner inte kräver en faktura. Om du befinner dig i Italien och din kund anger information i dessa fält måste du utfärda en faktura till din kund för skatteregler och kontroll. En banner visas på orderinformationssidan om fälten har blivit ifyllda i kassan.

Leverans till Kina

För handlare som säljer till kunder i Kina finns det ett fält märkt Ytterligare information på betalningssidan i kassan. Det här fältet visas endast på betalningssidan i kassan i webbutiken. Det visas inte på Shopify POS eller i mobilappen. Om din kund är en utländsk medborgare utan ett invånare-ID-nummer kan denne ange sitt passnummer i det här fältet.

Kunder som tar emot leveranser från utanför Kina anger sina Identitetskort för hemvist i folkrepubliken Kina (invånare-ID) i det här fältet. När en kund lägger en order kan du hitta deras invånare-ID-nummer på orderinformationssidan.

Om du befinner dig utanför Kina måste du lägga till kundens invånar-ID på fraktsedeln. Paket utan ett invånar-ID på fraktsedeln kan förstöras eller returneras. Invånar-ID-nummer läggs inte till på fraktsedlar som köps genom Shopify Shipping utan måste skrivas på den fysiska fraktsedeln efter utskrift. Om du köper fraktsedlar via en tredjepartstransportör kontaktar du din transportör för att fastställa hur du ska lägga till invånar-ID-numret.

Om en leverantör köper fraktsedlar för din räkning ska du se till att de lägger till invånare-ID-nummer på fraktsedlarna.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis