การจัดการใบเรียกเก็บเงิน

คุณสามารถจัดการใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดในบัญชี Shopify Bill Pay ได้โดยตรงหลังจากที่เพิ่มใบเรียกเก็บเงินแล้ว

สถานะของใบเรียกเก็บเงิน

ใบเรียกเก็บเงินของคุณอาจปรากฏสถานะดังต่อไปนี้ได้:

รายการสถานะที่อาจปรากฏของใบเรียกเก็บเงินและคำอธิบายสถานะ
สถานะ คำอธิบาย
ชำระแล้ว ชำระใบเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วและไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ยังไม่ชำระ ยังไม่ได้ชำระใบเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน
เกินกำหนด ยังไม่ได้ชำระใบเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนและเกินวันครบกำหนดชำระใบเรียกเก็บเงินแล้ว
การตรวจสอบยืนยันที่รอดำเนินการ คุณได้กำหนดให้ชำระใบเรียกเก็บเงินนี้ผ่านบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันบัญชีธนาคาร
รอเวนเดอร์ดำเนินการ คุณได้ขอให้เวนเดอร์เลือกว่าต้องการรับเงินที่ชำระผ่านช่องทางใด แต่เวนเดอร์ยังไม่ได้เลือกวิธีที่ต้องการ
กำหนดเวลาแล้ว คุณได้กำหนดเวลาการชำระเงินสำหรับใบเรียกเก็บเงินนี้แล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ชำระใบเรียกเก็บเงิน
กำลังดำเนินการ ระบบได้หักยอดการชำระเงินออกจากบัญชีของคุณแล้วและอยู่ในระหว่างการประมวลผล
การชำระเงินล้มเหลว การทำรายการชำระใบเรียกเก็บเงินล้มเหลว ให้ดูข้อมูลที่รายการเหตุผลและวิธีแก้ไขฉบับเต็ม

การจัดเรียง การกรอง และการค้นหาใบเรียกเก็บเงิน

เพื่อช่วยในการจัดระเบียบและการค้นหาใบเรียกเก็บเงิน คุณสามารถจัดเรียง กรอง และค้นหาใบเรียกเก็บเงินภายใน Shopify Bill Pay ได้

จัดเรียงใบเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกปุ่มจัดเรียง
 3. เลือกเกณฑ์การจัดเรียงและเลือกว่าจะเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย

กรองใบเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง
 3. คลิก “เพิ่มตัวกรอง” จากนั้นเลือกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้กรอง
 4. เลือกค่าเฉพาะเจาะจงที่ต้องการกรอง

ค้นหาใบเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง
 3. ป้อนข้อความค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณ

กำหนดเวลาของใบเรียกเก็บเงินใหม่

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกที่ใบเรียกเก็บเงิน
 3. คลิก “แก้ไขการชำระเงิน
 4. ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง ให้เลือกวันหักเงินใหม่
 5. คลิก “อัปเดตการชำระเงิน

ลบใบเรียกเก็บเงิน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกที่ใบเรียกเก็บเงิน
 3. คลิก “ลบใบเรียกเก็บเงิน” จากนั้นคลิก “ลบ

ยกเลิกการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้

คุณจะยกเลิกการชำระเงินที่กำหนดเวลาไว้ได้เฉพาะรายการที่ยังไม่ได้เริ่มประมวลผลเท่านั้น แต่ในกรณีที่ระบบเริ่มประมวลผลการชำระเงินไปแล้ว เราไม่อาจรับประกันว่าจะยกเลิกการชำระเงินได้ หากต้องการลองและส่งคำขอให้ยุติการชำระเงินและคืนเงิน ให้ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ “การเงิน” > “Bill Pay
 2. คลิกใบเรียกเก็บเงินที่คุณต้องการลบ
 3. ในกิจกรรมการชำระเงินรายการล่าสุด ให้คลิก “ยกเลิกการชำระเงิน” จากนั้นคลิก “ยกเลิกการชำระเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี