ตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS

หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะพร้อมจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีในสต็อก ณ ตำแหน่งร้านค้าของอุปกรณ์ที่คุณใช้ Shopify POS เท่านั้น (ในมุมมองสินค้า) จำนวนสินค้าคงคลังของตำแหน่งร้านค้าที่เลือกจะอัปเดตทุกครั้งที่มีการซื้อหรือคืนสินค้ากลับสต็อกบน Shopify POS

เลือกตำแหน่งที่ตั้ง Shopify POS

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่กำหนดไว้บนอุปกรณ์ Shopify POS ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ใน Shopify POS ให้แตะที่ ร้านค้า จากนั้นแตะที่ ตำแหน่งที่ตั้ง
 2. หากตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แตะที่เพิ่มหรือแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อสร้างตำแหน่งที่ตั้งใหม่
 3. แตะตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นแตะเปลี่ยน

ดูรายละเอียดของสินค้า

หากต้องการดูรายละเอียดสินค้า ให้แตะที่ไอคอนข้อมูล

รายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • รูปภาพสินค้า
 • ราคาเปรียบเทียบราคาหากมี
 • ระดับสินค้าคงคลังในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน
 • ระดับสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งที่ตั้งอื่น หากมี
 • ระดับสินค้าคงคลังในศูนย์บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองของคุณ หรือศูนย์บริการจัดส่งภายนอก หากมี
 • คำอธิบาย
 • SKU ของสินค้า
 • ผู้ขายสินค้า
 • ประเภทสินค้า

หากต้องการดูรายละเอียดสินค้าทั้งหมดคุณอาจต้องเลื่อนลง

คุณสามารถแตะที่รูปภาพเพื่อดูรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อขยายรูปภาพ คุณสามารถปัดเพื่อดูตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของสินค้านั้นๆ ได้

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งซื้อหลายแห่ง

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อที่จัดทำขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS

วิธีการ:

คืนเงินคำสั่งซื้อทั้งหมด

คุณสามารถคืนเงินคำสั่งซื้อได้จากหน้าจอคำสั่งซื้อของ Shopify POS เมื่อคุณคืนเงินคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับสินค้าคงคลังถูกต้องหรือไม่ โดยการคืนสินค้าที่ถูกส่งคืนกลับสต็อก สินค้าที่คืนสต็อกจะถูกมอบหมายไปยังสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับมอบหมายของแอป Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าจอ "คำสั่งซื้อ" ให้แตะที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการคืนเงิน
 2. แตะคืนเงินสินค้า
 3. ใช้+ และ - ด้านข้างสินค้าแต่ละรายการเพื่อป้อนจำนวนที่คุณจะคืนเงิน
 4. หากคุณไม่ต้องการส่งคืนสินค้าเหล่านั้นกลับไปยังคลังสินค้า ให้ปิดใช้ตัวเลือก "คืนสินค้ากลับสต็อก"
 5. หากต้องการคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ให้แตะเพิ่มด้านข้างการจัดส่ง
 6. หากลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธีคุณสามารถแบ่งการคืนเงินระหว่างวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ได้ ป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินแต่ละวิธีในส่วนจำนวนเงินที่คืน
 7. ตัวเลือกเสริม: แตะที่เพิ่มเหตุผลสำหรับการส่งคืนเพื่อเพิ่มเหตุผลในการส่งคืน
 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการคืนเงิน ให้แตะที่การคืนเงิน
 9. หากลูกค้าชำระเงินด้วยเงินสดหรือผู้ให้บริการการชำระเงินจากภายนอก ให้ปฏิบัติตามข้อความแจ้งบนหน้าจอ แล้วแตะดำเนินการต่อ
 10. หากคุณต้องการส่งอีเมลหรือส่งข้อความยืนยันใบเสร็จให้แก่ลูกค้า ให้แตะที่ใบเสร็จแบบอีเมลหรือใบเสร็จแบบข้อความที่ได้รับในหน้าจอการคืนเงินที่เสร็จสิ้น
 11. หลังจากดำเนินการคืนเงินแล้ว ให้แตะที่เสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังหน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ

จำกัดสิทธิ์อนุญาตจากตำแหน่งที่ตั้งของพนักงาน

หากคุณต้องการจำกัดพนักงานของคุณด้วยพิน POS จากเข้าถึงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณและดูคำสั่งซื้อที่ดำเนินการในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถกำหนดสิทธิ์อนุญาตของพนักงานที่จำกัดได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี