ดูข้อมูลแยกย่อยราคาสินค้า

ราคาสินค้าของคุณในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคจะคํานวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ภาษี การปัดเศษราคา และไม่ว่าคุณจะกำหนดราคาสินค้าแบบคงที่หรือไม่ คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีคํานวณราคาสินค้าแต่ละรายการในแต่ละตลาดได้

ขั้นตอน:

  1. จากหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษี

  2. ในส่วนตลาดอื่นๆ ให้คลิก “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากตลาดที่คุณต้องการดูราคา

  3. ถัดจากสินค้าและการกำหนดราคา ให้คลิกจัดการ

  4. ค้นหาสินค้า

  5. คลิกที่ “ดูราคา

  6. คลิกที่ลูกศรจากเมนูดรอปดาวน์ด้านข้างราคาสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า

  7. คุณสามารถเลือกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการดูราคาโดนใช้ตัวเลือกประเทศได้ในตลาดแบบหลายประเทศ

ระบบจะแสดงการแจกแจงราคาสินค้าแบบเต็ม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี