การจัดการตำแหน่งที่ตั้ง

ตำแหน่งที่ตั้งเป็นสถานที่จริงหรือแอปที่คุณดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ หรือทั้งหมด อันได้แก่ ขายสินค้า จัดส่ง หรือจัดการคำสั่งซื้อหรือสต็อกสินค้าคงคลัง โดยตำแหน่งที่ตั้งอาจเป็นร้านค้าปลีก คลังสินค้า ร้านค้าชั่วคราว หรือผู้ดรอปชิป ตำแหน่งที่ตั้งมากมายจะทำให้คุณสามารถรับทราบข้อมูลสินค้าคงคลังทั่วธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

การจัดการตำแหน่งที่ตั้งส่วนใหญ่จะได้รับการจัดการจาก Shopify admin ของคุณ โดยคุณสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และเปิด/ปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: ไม่รู้จัก Shopify POS ใช่หรือไม่ คุณอาจกำลังใช้ Shopify POS Classic

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ Shopify POS

คุณสามารถจัดการตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของคุณได้โดยตรงในแอป Shopify POS นอกจากนี้คุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบน iPad ได้โดยการเปิดใช้งานการจำกัดสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณติดตั้งแอป Shopify POS บนอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าของคุณแล้ว เพื่อที่จะได้ใช้อัตราภาษีที่ถูกต้อง

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ > การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด

  2. แตะชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง POS

  3. แตะ "เปลี่ยน" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือแตะที่ "ยกเลิก" เพื่อย้อนกลับ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี