การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

Shopify Capital จะมอบเงินทุนให้กับธุรกิจขนาดเล็กในรูปแบบของการให้เงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายที่มีสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร Shopify Capital จะมอบเงินทุนระหว่าง 250 ถึง 375,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

การเบิกเงินสดล่วงหน้าสำหรับผู้ขายคือเงินก้อนที่คุณสามารถสมัครใช้โดยมีค่าบริการคงที่ คุณจะชำระเงินให้ Shopify Capital เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรายวันของคุณ จนกว่าจะชำระเงินครบ

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital อาจจ่ายเงินให้คุณ 5,000 ปอนด์สเตอร์ลิงจากเงิน 5,650 ปอนด์สเตอร์ลิงที่ชําระจากยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าคุณ คุณจะได้รับเงิน 5,000 ปอนด์สเตอร์ลิงในบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณ และ Shopify Capital จะได้รับ 10% ของยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าคุณ จนกว่าจะชําระเงินรวม 5,650 ปอนด์สเตอร์ลิง

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และได้รับข้อความในหน้าแรกของ Shopify admin ของคุณ หากคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินภายในสองวันทำการ

มีวิธีการทำงานอย่างไร

ไม่มีกำหนดเส้นตายสำหรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณ คุณจ่ายคืน หรือ ส่งเงิน เป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ จนกว่าจะชำระเงินครบจำนวนที่ต้องส่งทั้งหมด จำนวนเงินที่ชำระจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณขาย

ยอดขายรวมในแต่ละวันจะคำนวณจากคำสั่งซื้อทั้งหมดในร้านค้าของคุณที่ได้รับการทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว คำสั่งซื้อแบบเดียวที่จะไม่รวมอยู่ในการโอนเงินเพื่อผ่อนชำระของคุณคือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่ดำเนินการในขณะที่ Shopify Payments ยังอยู่ในโหมดการทดสอบเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป 2 วันหลังจากที่คุณได้รับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) แล้ว Shopify Capital จะเริ่มหักเงินจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอิงจากยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าคุณ เมื่อคุณผ่อนชำระเกิน 25% ของจำนวนรวมที่โอนแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียว

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายเป็นจํานวน 15,000 GBP ด้วยอัตราการโอนเงินผ่านธนาคาร 10% คุณจะต้องจ่าย 10 GBP ในวันที่คุณทำยอดขายรวมประจำวันได้ 100 GBP

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน อภิธานศัพท์ Shopify Capital ของเรา

ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ

หากต้องการได้รับคัดเลือกสำหรับการรับทางเลือกเงินทุน ร้านของคุณจะต้อง

หากร้านค้าของคุณตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ Shopify Capital จะตรวจสอบร้านค้าของคุณเพื่อประเมินสิทธิ์รับเงินทุน

หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ใช้การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และข้อความบนหน้า หน้าแรก ของ Shopify admin ของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Shopify Capital แสดงว่าตอนนี้ร้านค้าของคุณยังไม่มีสิทธิ์รับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

ส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงในหน้าข้อเสนอเงินทุนในส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน จากนั้นคลิกข้อเสนอ

 2. คลิกร้องขอสำหรับตัวเลือกเงินทุนที่คุณต้องการ

 3. ตรวจสอบรายละเอียดธนาคารและบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยันรายละเอียดธุรกิจและยืนยันรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลนี้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

 4. คลิกยืนยันและตั้งค่าการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้คลิกยอมรับข้อกำหนด

โดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งถึงห้าวันทำการในการประมวลผลการสมัครใช้การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย คุณสามารถดูสถานะคำขอของคุณได้ที่หน้า Capital ใน Shopify admin ของคุณ

หากการสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ ระบบจะฝากเงินเบิกล่วงหน้าของคุณไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณภายในสองวันทำการ

ขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณอาจต้องขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้งหากต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพิ่มเติม

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง ตัวเลือกเงินทุนใหม่จะปรากฏที่หน้าข้อเสนอเงินทุนในส่วน Shopify admin ของคุณ

ติดตามการผ่อนชำระการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของยอดรวมที่ต้องชำระคืนหรือผ่อนชำระได้ในส่วน Shopify admin ของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดู:

 • ยอดคงค้าง
 • จำนวนเงินที่คุณชำระแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่คุณชำระแล้วจากยอดรวมทั้งหมด และประวัติการโอนเงิน

คุณสามารถดูรายได้จากยอดขายของแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์จำนวนเงิน

ผ่อนชำระยอดคงค้าง

เมื่อคุณผ่อนชำระเกิน 25% ของจำนวนรวมที่โอนแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ผ่อนชำระยอดคงค้างด้วยจำนวนเงินก้อนเดียว การชำระเงินดังกล่าวจะหักจากบัญชีธนาคารธุรกิจเดียวกันกับที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูและระบบ Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > เงินทุน
 2. คลิก โอนยอดคงเหลือ
 3. ตรวจสอบยอดคงค้างที่ต้องการโอนในหน้าต่างที่ปรากฏ หากแน่ใจดีแล้วว่าต้องการโอนยอดคงค้างเต็มจำนวน ให้ทำเครื่องหมายถูกในกล่องอนุญาต จากนั้นคลิก โอนยอดคงค้าง

  การประมวลผลการผ่อนชำระเป็นเงินก้อนของคุณอาจใช้เวลาสูงสุด 3 วันทำการ การผ่อนชำระตามปกติในช่วงระยะการดำเนินการจะยุติลงชั่วคราว

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการผ่อนชำระคืนเงินในครั้งเดียวของคุณเสร็จสมบูรณ์

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี