การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

Shopify Capital มอบเงินทุนธุรกิจขนาดเล็กในรูปแบบของการให้เงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายที่มีสิทธิ์ในสหราชอาณาจักร

เงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายคือเงินก้อนที่คุณได้รับจาก Shopify Capital เพื่อแลกเปลี่ยนกับการขายรายได้จากยอดขายในอนาคตตามจำนวนที่กำหนดให้แก่ Shopify Capital โดย Shopify Capital จะเสนอเงินทุนให้เป็นจำนวนระหว่าง £250 ถึง £375,000

ตัวอย่างเช่น Shopify Capital ให้เงินล่วงหน้าคุณเป็นจำนวน £5,000 เพื่อซื้อรายได้จากยอดขายในอนาคตจำนวน £5,650 ของคุณ โดยคุณจะได้รับเงิน £5,000 และ Shopify Capital จะได้รับเงิน 10% จากยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าของคุณจนกว่าคุณจะชำระเงินครบจำนวน £5,650

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และได้รับข้อความในหน้าแรกของ Shopify admin ของคุณ หากคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินภายในสองวันทำการ

มีวิธีการทำงานอย่างไร

การเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) จะไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดการชำระเงินหรืออัตราดอกเบี้ยที่คำนวณไว้แล้ว แต่คุณจะต้องชำระเงินคืนหรือผ่อนชำระเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าของคุณจนกว่าจำนวนเงินที่ต้องโอนจะได้รับการชำระจนหมด จำนวนเงินที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่คุณขายได้

ยอดขายรวมในแต่ละวันจะคำนวณจากคำสั่งซื้อทั้งหมดในร้านค้าของคุณที่ได้รับการทำเครื่องหมายว่าชำระเงินแล้ว คำสั่งซื้อที่ไม่รวมอยู่ในการโอนเงินเพื่อผ่อนชำระของคุณคือคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบที่เกิดขึ้นในขณะที่ Shopify Payments อยู่ใน โหมดการทดสอบ เมื่อเวลาผ่านไปสองวันหลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย Shopify Capital จะเริ่มหักเงินจากบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณโดยอิงจากยอดขายรวมในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณขายรายได้จากยอดขายในอนาคตเป็นจำนวนเงิน £15,000 ให้ Shopify Capital โดยมีอัตราการโอนเงินเพื่อผ่อนชำระที่ 10% คุณจะต้องจ่าย £10 ในวันที่คุณทำยอดขายรวมได้ถึง £100

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านอภิธานศัพท์ Shopify Capital ของเรา

ข้อกำหนดด้านคุณสมบัติ

หากต้องการได้รับคัดเลือกสำหรับการรับทางเลือกเงินทุน ร้านของคุณจะต้อง

 • มีตำแหน่งที่อยู่ในสหราชอาณาจักร
 • ขายสินค้าในสกุลเงินปอนด์
 • ใช้ Shopify Payments
 • มีโปรไฟล์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมียอดขายจำนวนหนึ่ง

หากร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ Shopify Capital จะตรวจสอบร้านค้าของคุณเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเงินทุน หากร้านค้าของคุณมีสิทธิ์เบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย คุณจะได้รับอีเมลจาก Shopify Capital และได้รับข้อความในหน้าแรกของ Shopify admin ของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความจาก Shopify Capital ร้านค้าของคุณจะยังไม่มีสิทธิ์สำหรับการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

ส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณสามารถดูตัวเลือกเงินทุนและส่งคำขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายได้โดยตรงในหน้าข้อเสนอเงินทุนในส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน จากนั้นคลิกข้อเสนอ

 2. คลิกร้องขอสำหรับตัวเลือกเงินทุนที่คุณต้องการ

 3. ตรวจสอบรายละเอียดธนาคารและบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยันรายละเอียดธุรกิจและยืนยันรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลนี้โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

 4. คลิกยืนยันและตั้งค่าการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียด หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้คลิกยอมรับข้อกำหนด

หมายเหตุ: ร้านค้าบางแห่งต้องสมัครขอเงินทุนโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ YouLend หากคุณเห็นสมัครขอเงินทุนผ่าน YouLend ให้คลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ YouLend เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้น

โดยปกติแล้ว ระบบจะใช้เวลาหนึ่งวันทำการในการตรวจสอบการสมัครขอใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) คุณสามารถดูสถานะของคำขอของคุณได้ในหน้าเงินทุนในส่วน Shopify admin ของคุณ

หากการสมัครของคุณได้รับการอนุมัติ ระบบจะฝากเงินเบิกล่วงหน้าของคุณไปยังบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณภายในสองวันทำการ

สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) ผ่าน YouLend

ร้านค้าบางแห่งต้องสมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย (MCA) โดยตรงผ่านว็บไซต์ของ YouLend หากคุณเห็น สมัครขอเงินทุนผ่าน YouLend ให้คลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ YouLend เพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้น

คุณจะได้รับอีเมลเมื่อใบขอเบิกของคุณได้รับการตรวจสอบ หากใบขอเบิกของคุณได้รับการอนุมัติ คุณจะต้องลงนามในข้อตกลงกับ YouLend ผ่าน DocuSign แล้วคุณจึงจะได้รับเงินของคุณ

โดยคุณจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณลงในใบขอเบิกด้วย หากคุณชำระเงินด้วย Shopify Payments คุณจะสามารถส่งออกรายละเอียดข้อมูลการชำระเงินได้จากส่วนผู้ดูแลองค์กรของ Shopify ของคุณโดยไปที่การตั้งค่า > ผู้ให้บริการการชำระเงิน > ดูยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับ > ส่งออก

หากคุณชำระเงินโดยใช้บริการของผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก ให้ติดต่อผู้ให้บริการการชำระเงินของคุณเพื่อดูวิธีรับข้อมูลการชำระเงินของคุณ หากคุณปิดการใช้งาน Shopify Payments แต่คุณต้องการข้อมูลส่วนหนึ่งจากประวัติการขายของคุณ คุณสามารถส่งออกธุรกรรมการชำระเงินได้จากส่วน Shopify admin ของคุณ

เมื่อคุณดำเนินการสมัครขอเงินทุนเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องอัปเดตบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับรับการชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับอีเมลจาก YouLend พร้อมรายละเอียดของบัญชีธนาคารส่วนบุคคลใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ ระบบจะฝากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังบัญชีดังกล่าว เมื่อระบบทำการรวบรวมการผ่อนชำระของคุณแล้ว เงินที่เหลือจากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจะถูกฝากไปยังบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถจัดการการสมัครของคุณผ่านทาง YouLend Portal ได้ หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดส่งอีเมลให้กับทาง YouLend คุณสามารถติดต่อ YouLend ทางโทรศัพท์ได้โดยต่อสายหาหมายเลข +442039818709 หรือ 02039818709

ขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายแล้ว คุณอาจต้องขอเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้งหากต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินเพิ่มเติม

หากคุณมีสิทธิ์สมัครใช้บริการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขายอีกครั้ง ตัวเลือกเงินทุนใหม่จะปรากฏที่หน้าข้อเสนอเงินทุนในส่วน Shopify admin ของคุณ

ติดตามการผ่อนชำระการเบิกเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ขาย

หลังจากที่คุณได้รับเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับผู้ขายของคุณแล้ว คุณสามารถติดตามยอดคงค้างของยอดรวมที่ต้องชำระคืนหรือผ่อนชำระได้ในส่วน Shopify admin ของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า > เงินทุน

ในหน้าเงินทุน คุณสามารถดู:

 • ยอดคงค้าง
 • จำนวนเงินที่คุณชำระแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่คุณชำระแล้วจากยอดรวมทั้งหมด และประวัติการโอนเงิน

คุณสามารถดูรายได้จากยอดขายของแต่ละวันได้ในคอลัมน์ยอดขายรวมของส่วนประวัติการโอนเงิน คุณสามารถดูจำนวนเงินที่ชำระให้ Shopify Capital แล้วได้ในคอลัมน์จำนวนเงิน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี