Câu hỏi thường gặp về nội dung cập nhật của Thỏa thuận Chương trình đối tác

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, Shopify đã gửi email để thông báo về các nội dung cập nhật mới của Thỏa thuận Chương trình đối tác ("PPA"). Những thay đổi này ảnh hưởng tới cách nhà phát triển và Đối tác của Shopify tương tác với nền tảng Shopify và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho thương nhân.

Các điều khoản đã cập nhật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi này và ảnh hưởng của những thay đổi này đến đối tác và nhà phát triển.

Tại sao Shopify lại đưa ra các điều khoản PPA mới?

Chúng tôi đang cập nhật Thỏa thuận Chương trình đối tác với các điều khoản mới để hỗ trợ sự tăng trưởng của các nhà phát triển và đối tác của Shopify trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và tính trong sạch của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Shopify.

Tại sao mô hình chia sẻ doanh thu mới của Cửa hàng ứng dụng Shopify lại được đưa vào? Làm thế nào để tìm hiểu thêm?

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết liên quan đến mô hình kinh doanh mới của Cửa hàng ứng dụng Shopify trong nội dung cập nhật về chia sẻ doanh thu dành cho nhà phát triển Cửa hàng ứng dụng Shopify.

Khi nào Shopify cho gửi chủ đề mới vào Cửa hàng chủ đề? Làm thế nào có thể gửi chủ đề để đánh giá?

Cửa hàng chủ đề Shopify sẽ bắt đầu tiếp nhận chủ đề gửi đến từ ngày 15 tháng 7 năm 2021. Đối tác có thể gửi chủ đề qua Trang quản lý của đối tác đến Cửa hàng chủ đề để được đánh giá. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các yêu cầu của Cửa hàng chủ đề Shopify trước khi gửi chủ đề.

Tại sao các chủ đề được chấp nhận niêm yết trên Cửa hàng chủ đề Shopify chỉ được bán cho thương nhân Shopify qua Cửa hàng chủ đề Shopify?

Để duy trì lộ trình nâng cấp cho thương nhân và đảm bảo chất lượng, kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, tất cả chủ đề được bán trong Cửa hàng chủ đề Shopify sẽ không được bán ở bất kỳ nơi nào khác, bao gồm thị trường chủ đề và trang web cá nhân. Bạn được tự do quảng cáo chủ đề trên trang web của mình, nhưng giao dịch mua chủ đề có bán trong Cửa hàng chủ đề luôn phải đi qua Cửa hàng chủ đề.

Cửa hàng chủ đề Shopify có giới thiệu mô hình chia sẻ doanh thu mới không?

Có. Cửa hàng chủ đề Shopify sẽ cập nhật mô hình chia sẻ doanh thu vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ trong những tuần tới và bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài tổng hợp thông báo ra mắt.

Nền tảng thanh toán là gì? Làm thế nào để truy cập vào đó? Làm thế nào để xây dựng ứng dụng thanh toán?

Để tìm hiểu thêm về Nền tảng thanh toán, hãy tham khảo mục tổng quan ứng dụng thanh toán và hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Nền tảng thanh toán và HPSDK có gì khác biệt?

Nền tảng thanh toán mang đến cơ sở hạ tầng thanh toán hiệu quả hơn so với HPSDK cũ. Nền tảng thanh toán cho phép đối tác cung cấp giải pháp thanh toán được tối ưu hóa để phối hợp với hệ thống công nghệ Thanh toán mới nhất của Shopify.

Yêu cầu mới dành cho nhà phát triển liên quan đến các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ là gì?

Shopify đã cập nhật Thỏa thuận Chương trình đối tác để yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng xác nhận với Shopify rằng họ không phải mục tiêu của các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ, rằng việc cung ứng, bán, tải xuống, chuyển giao, xuất khẩu và/hoặc tái xuất khẩu ứng dụng thường không yêu cầu giấy phép theo quy định của Hoa Kỳ hoặc các quy định kiểm soát xuất khẩu khác, và Số phân loại kiểm soát xuất khẩu Hoa Kỳ (ECCN) của từng ứng dụng là EAR99, hoặc yêu cầu các nhà phát triển gửi một ECCN khác cho Shopify. Tìm hiểu thêm về cách báo cáo ECCN cho ứng dụng.

Số phân loại kiểm soát xuất khẩu (ECCN) là gì?

ECCN phân loại các mặt hàng dựa trên bản chất của sản phẩm. Nếu không chắc chắn về ECCN của ứng dụng, bao gồm ứng dụng cấu thành phần mềm mã hóa, nhà phát triển ứng dụng nên xin tư vấn của chuyên gia hoặc tham khảo trang web của Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Làm thế nào để cung cấp cho Shopify số phân loại kiểm soát xuất khẩu (ECCN) cho ứng dụng?

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, một trường mới sẽ được ra mắt trong Trang quản lý của đối tác trong trang thiết lập ứng dụng để bạn có thể quản lý số ECCN của mình. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ khi gần đến ngày 1 tháng 8 năm 2021.

Điều gì sẽ xảy ra nếu ứng dụng hoặc đối tác không tuân thủ các điều khoản mới sau ngày 1 tháng 8 năm 2021?

Đối tác bị phát hiện không tuân thủ sẽ do Đội ngũ Quản lý Đối tác của Shopify xử lý.