Câu hỏi thường gặp về các nội dung cập nhật đối với Thỏa thuận Chương trình đối tác và Điều khoản API của chúng tôi

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, Shopify đã gửi tóm tắt các cập nhật sắp tới cho Giấy phép và Điều khoản sử dụng API ("Điều khoản API") và Thỏa thuận Chương trình đối tác ("PPA") của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 và bao gồm các điều khoản liên quan đến Thuế Dịch vụ kỹ thuật số (áp dụng tại một số khu vực pháp lý).

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi này và ảnh hưởng của những thay đổi này đến đối tác và nhà phát triển.

Tại sao Shopify đưa ra các điều khoản PPA và API mới?

Chúng tôi đang cập nhật Điều khoản APIPPA để hỗ trợ sự tăng trưởng của các nhà phát triển và Đối tác của Shopify trong khi vẫn duy trì tính bảo mật và tính trong sạch của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên nền tảng Shopify.

Thuế dịch vụ kỹ thuật số là gì?

Tại một số khu vực pháp lý, Thuế Dịch vụ kỹ thuật số ("DST") được áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ được bán dưới dạng kỹ thuật số. DST được tính là tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu từ việc bán dịch vụ kỹ thuật số và sẽ khác nhau dựa trên khu vực pháp lý có địa chỉ doanh nghiệp của thương nhân. Ví dụ: Thương nhân có địa chỉ doanh nghiệp tại Ý thanh toán 100 USD cho một ứng dụng. Vì mức DST tại Ý là 3%, Đối tác sẽ nợ DST 3 USD trong giao dịch đó.

Để áp phụ phí này tại các khu vực pháp lý hiện hành, giao dịch bán ứng dụng chung và chủ đề của Đối tác sẽ được áp dụng Phí vận hành theo quy định sẽ được áp dụng từ ngày 5 tháng 1 năm 2022. Phí vận hành theo quy định áp dụng nếu địa chỉ doanh nghiệp của thương nhân nằm ở một trong những khu vực pháp lý được liệt kê. Tỷ lệ phần trăm có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực pháp lý.

Mức DST theo quốc gia hoặc vùng

Mức DST theo quốc gia hoặc vùng
Quốc gia hoặc vùng Mức DST
Vương quốc Anh 2%
Ý 3%
Thổ Nhĩ Kỳ 5%
Ấn Độ 2%
Tây Ban Nha 3%

Phí vận hành theo quy định này có bị tính lại không?

Không, chúng tôi sẽ không áp dụng lại Phí vận hành theo quy định này. Phí này chỉ áp dụng từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 trở đi.

Làm thế nào để xem mức Phí vận hành theo quy định áp dụng cho tài khoản của tôi?

Trong Trang quản lý của đối tác, Đối tác có thể xem Phí vận hành theo quy định (nếu có) trên trang thanh toán trong Trang quản lý dành cho đối tác, trong CSV các khoản thanh toán hoặc sử dụng API đối tác.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về Phí vận hành theo quy định ở đâu?

Để biết thêm thông tin liên quan đến Phí vận hành theo quy định, tham khảo Thu nhập của Đối tác của Shopify.

PPA quy định những hoạt động tiếp thị nào?

Để cập nhật các công nghệ mới và mới nổi, chúng tôi đã mở rộng phạm vi hoạt động tiếp thị mà chúng tôi quy định để bao gồm, nhưng không giới hạn, các nền tảng xã hội, SMS và tiếp thị qua email. Như thường lệ, chúng tôi yêu cầu Đối tác tham gia vào các hoạt động tiếp thị có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp, quy tắc, quy định và chỉ thị hiện hành. Tiếp thị phải luôn tôn trọng thương nhân được tiếp thị, đảm bảo sự đồng ý cần thiết và tránh các hoạt động có thể xem là xâm phạm hoặc gửi thư rác.

Điều gì đã thay đổi với dữ liệu đồng ý nhận thông tin tiếp thị?

Chúng tôi đã cập nhật tài nguyên API quản trị REST Khách hàng để phân biệt giữa SMS và sự đồng ý nhận thông tin tiếp thị qua email để đáp ứng các yêu cầu của quy định. Đối tác thu thập và lưu trữ thông tin đồng ý nhận thông tin tiếp thị của cửa hàng phải đồng bộ (cập nhật hàng loạt và theo thời gian thực) SMS chính xác và dữ liệu đồng ý nhận thông tin tiếp thị qua email vào Shopify.

API phải được tích hợp vào các kênh của Đối tác để khi Đối tác nhận được dữ liệu đồng ý, quá trình đồng bộ dữ liệu sẽ diễn ra trong thời gian thực.

Shopify có ngừng sử dụng thuộc tính accepts_marketing không?

Có, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng thuộc tính accepts_marketing trong API quản trị REST Khách hàng vào cuối năm 2022. Chúng tôi mong muốn Đối tác bắt đầu sử dụng các trường đồng ý nhận thông tin tiếp thị mới ngay lập tức. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ điểm cuối API accepts_marketing.

Thương nhân có thể xin sự đồng ý qua SMS khi thanh toán không?

Shopify giúp thương nhân dễ dàng bắt đầu xin sự đồng ý qua SMS khi thanh toán. Thương nhân có thể bật tính năng mới này bằng cách làm theo các bước được nêu trong Trung tâm trợ giúp của Shopify.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không cập nhật trạng thái đồng ý?

Chúng tôi sử dụng bản ghi sự đồng ý với consent_updated_at time mới nhất. Vì vậy, Đối tác cần đảm bảo bản ghi sự đồng ý mới nhất có thời gian mới nhất. Nếu không, hãy đảm bảo rằng số điện thoại chưa được liên kết với khách hàng khác. Bản ghi chỉ cập nhật trạng thái đồng ý nếu đó là số điện thoại duy nhất.

Tính năng chọn tham gia có xác nhận hoạt động như thế nào?

Tiểu bang được đánh dấu là đang chờ xử lý cho đến khi chúng tôi nhận được trạng thái đồng ý đã cập nhật.

Tôi đã cập nhật trạng thái đồng ý của khách hàng bằng UNSUBSCRIBED và mức độ chọn tham gia là NULL. Tại sao mức độ chọn tham gia được đặt thành SINGLE_OPT_IN?

Hành vi này nằm trong dự kiến. Chúng tôi chấp nhận các giá trị NULL của trạng thái UNSUBSCRIBED nhưng lưu trữ dưới dạng SINGLE OPT IN trong cơ sở dữ liệu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã xin sự đồng ý trên trang thanh toán bằng cách chỉnh sửa checkout.liquid?

Thương nhân hiện có thể xin sự đồng ý qua SMS khi thanh toán mà không cần chỉnh sửa checkout.liquid. Chúng tôi khuyến cáo tất cả Đối tác làm việc với thương nhân để trực tiếp thực hiện quy trình làm việc cho phép mới này trong Shopify và xóa tất cả chỉnh sửa "checkout.liquid" liên quan đến sự đồng ý nhận thông tin tiếp thị qua email hoặc SMS. Thương nhân có thể bật tính năng mới này bằng cách làm theo các bước được nêu trên Trung tâm trợ giúp của Shopify. Tất cả sự đồng ý xin qua chỉnh sửa checkout.liquid phải được chuyển lại cho Shopify.