FAQ - Nội dung cập nhật đối với Giấy phép và điều khoản sử dụng API cũng như Thỏa thuận Chương trình đối tác

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, Shopify đã gửi email để thông báo về những nội dung cập nhật mới sắp diễn ra đối với Giấy phép và điều khoản sử dụng API ("Điều khoản API") và Thỏa thuận Chương trình đối tác ("PPA"). Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới các Đối tác của Shopify, nhà phát triển và thương nhân tạo ứng dụng hoặc tương tác với API Shopify.

Các điều khoản đã cập nhật sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi này và ảnh hưởng của thay đổi tới thương nhân và nhà phát triển.

Tại sao Shopify lại đưa ra PPA và Điều khoản API mới?

Chúng tôi đang cập nhật Giấy phép và Điều khoản sử dụng API cũng như Thỏa thuận Chương trình đối tác để làm rõ cách xây dựng và phân phối ứng dụng trên nền tảng của chúng tôi nhằm đảm bảo tính bảo mật cho thương nhân và dữ liệu của chúng tôi, cũng như để bảo vệ tính trong sạch của nền tảng Shopify.

Các ứng dụng tùy chỉnh hoặc ứng dụng riêng trong cửa hàng của tôi có ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 không?

Không. Tuy nhiên, điều quan trọng là thương nhân chỉ cho phép những nhà phát triển mà họ biết và tin tưởng cung cấp ứng dụng tùy chỉnh và ứng dụng riêng cho cửa hàng và những thương nhân này ý thức được về những loại dữ liệu mà nhà phát triển sẽ có quyền truy cập. Tìm hiểu thêm về ứng dụng tùy chỉnh và ứng dụng riêng.

Tôi là thương nhân Shopify Plus có nhiều cửa hàng và sử dụng ứng dụng tùy chỉnh và/hoặc ứng dụng riêng trong những cửa hàng này. Tôi có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh và ứng dụng riêng đó trong tất cả các cửa hàng của mình không?

Có. Bạn có thể sử dụng một ứng dụng riêng hoặc ứng dụng tùy chỉnh trong nhiều cửa hàng thuộc cùng một tổ chức. Nhiều cửa hàng hoạt động dưới tên một tài khoản thương nhân được coi là một tổ chức thương nhân cá nhân và khái niệm này áp dụng cho thương nhân ở cấp tổ chức.

Tôi có một ứng dụng tùy chỉnh muốn cung cấp cho nhiều thương nhân. Tôi nên làm gì?

Để cung cấp ứng dụng cho nhiều thương nhân, bạn có thể gửi ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu được phê duyệt, ứng dụng sẽ trở thành ứng dụng chung và được cung cấp cho hơn một triệu thương nhân.

Nếu tôi có ứng dụng riêng hiện đang bán cho nhiều thương nhân thì sao?

Nếu được phân phối cho nhiều thương nhân, ứng dụng này sẽ được Shopify coi là một ứng dụng chung và tuân thủ các yêu cầu ứng dụng chung của chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng trong một số trường hợp, việc chuyển từ một ứng dụng riêng sang ứng dụng chung có thể cần nhiều công sức. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các Đối tác di chuyển sao cho phù hợp với các điều khoản mới.

Ứng dụng có trình kết nối là gì?

Ứng dụng có trình kết nối là các ứng dụng có chức năng chính là chia sẻ dữ liệu thương nhân với bên thứ ba.

Ứng dụng có trình kết nối mà tôi đang sử dụng có dừng hoạt động không?

Không. Những ứng dụng này sẽ không dừng hoạt động khi thay đổi có hiệu lực. Các Đối tác của ứng dụng có trình kết nối có thể hợp tác trực tiếp với đội ngũ quản lý đối tác trong các bước tiếp theo. Nếu chưa nhận được thông báo gì từ chúng tôi nghĩa là bạn chưa cần thực hiện bất kỳ hành động nào tại thời điểm này.

Tôi phải làm gì nếu ứng dụng của tôi có khả năng được coi là ứng dụng có trình kết nối hoặc tôi dự định xây dựng một ứng dụng như vậy?

Nếu chức năng chính của ứng dụng hiện có của bạn là chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và bị ảnh hưởng bởi thay đổi, bạn sẽ nhận được thông báo từ đội ngũ quản lý đối tác của chúng tôi trong các bước tiếp theo. Nếu chưa nhận được thông báo gì từ chúng tôi nghĩa là bạn chưa cần thực hiện bất kỳ hành động nào tại thời điểm này.

Nếu dự định ra mắt một ứng dụng có trình kết nối mới sau ngày 1 tháng 1 năm 2021, bạn sẽ cần phê duyệt từ Shopify và tuân thủ các chính sách bổ sung nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu của thương nhân. Bạn có thể tìm thêm thông tin về quy trình đăng ký vào năm mới.

Làm thế nào để xây dựng ứng dụng hoặc trải nghiệm thanh toán một cách hợp pháp và bảo mật?

Để duy trì tính trong sạch của trải nghiệm thanh toán an toàn cho thương nhân và khách hàng, nhà phát triển không được bỏ qua nền tảng Trang thanh toán của Shopify. Tuy nhiên, nhà phát triển được phép xây dựng các trải nghiệm khác ngoài trang thanh toán thông qua API gói đăng kýphần mở rộng ứng dụng Gói đăng ký sản phẩm. Chúng tôi dự định tiếp tục đầu tư vào nền tảng trang thanh toán, tạo ra thêm nhiều cách để các nhà phát triển xây dựng trải nghiệm khác ngoài Trang thanh toán của Shopify.

Tôi là thương nhân đang sử dụng phương thức thanh toán khác, ví dụ như tiền điện tử. Tôi vẫn có thể chấp nhận thanh toán theo cách này sau ngày 1 tháng 1 chứ?

Có. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác được liệt kê trong trang Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của trang quản trị Shopify thì nhà cung cấp này đã được Shopify phê duyệt và bạn có thể tiếp tục chấp nhận thanh toán qua phương thức này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có ứng dụng hoặc Đối tác không tuân thủ các điều khoản mới, sau ngày 1 tháng 1 năm 2021?

Đối tác bị phát hiện không tuân thủ các điều khoản sẽ bị Đội ngũ Quản lý Đối tác của Shopify xử lý.