Definitioner for metafelter

Definitioner af metafelter fungerer som skabeloner, der angiver hvilken del af din butik, som metafeltet gælder for, og hvilke værdier som metafeltet kan have. Før du kan føje metafeltværdier til specifikke produkter, ordrer og andre dele af butikken, skal du først tilføje definitioner for metafelter med disse oplysninger. Når du tilføjer definitioner for metafelter, sikrer du, at de samme valideringsregler gælder for alle de værdier, du angiver i et specifikt metafelt.

Du kan tilføje definitioner for metafelter på siden Metafelter i din Shopify-administrator. Du kan tilføje flere typer af metafelter ved hjælp af en app fra Shopify App Store eller ved at redigere din temakode. Du kan have op til 100 definitioner for metafelter.

Dele af en definition for et metafelt

Definitioner for metafelter består af følgende dele:

Dele af en definition for et metafelt
Navn Beskrivelse
Navneområde og nøgle

Navneområdet og nøglen udgør tilsammen et entydigt id for dit metafelt. De adskilles med et ., og de må kun indeholde bogstaver, tal, _ og -.

Du kan bruge et navneområde til at gruppere lignende metafelter, men alle kombinationer af et navneområde og en nøgle skal være unik. Du kan f.eks. bruge navneområdet produkter til at gruppere nøglerne expiration_date og bedømmelse for dine metafelter for produkter.

Standarddefinitioner bruger standardiserede navneområder og nøgler, mens tilpassede definitioner bruger automatisk genererede navneområder og nøgler, som du kan redigere. Få mere at vide om de forskellige typer af definitioner for metafelter.

Værdi Typen og formatet på de oplysninger, som metafeltet indeholder. Det kan f.eks. være almindelig tekst, en webadresse eller et heltal.
Beskrivelse (valgfri) En beskrivelse af metafeltet, som hjælper dig med at angive de korrekte værdier. Beskrivelsen vises på siden i Shopify-administratoren, hvor du angiver værdierne for dine metafelter.
Validering (valgfrit) En indstilling, som du kan konfigurere for at begrænse de værdier, som metafelterne kan indeholde. Du kan angive minimums- og maksimumværdier. Du kan også bruge almindelige udtryk til at styre intervallet af accepterede værdier for metafelterne.

En definition for et metafelt med produkters udløbsdato kan f.eks. have navneområdet og nøglen products.expiration_date, en værdi på Dato og en beskrivelse på Angiv datoen i formatet ÅÅÅÅ/MM/DD. Feltets valideringsregler kan specificere, at det kun er datoværdier mellem 2021/07/01 og 2025/12/31, der er gyldige.

Få mere at vide under udviklerdokumentationen for metafelter.

Typer af definitioner for metafelter

Når du tilføjer en definition for et metafelt, kan du gøre ét af følgende:

  • Vælg en standarddefinition.
  • Opret en tilpasset definition.

Når det er muligt, bør du bruge en standarddefinition for dine metafelter. Standarddefinitioner er automatisk konfigureret for dig, og de er udviklet til at være kompatible på tværs af Shopify. Da standarddefinitioner følger de standarder, der bruges på tværs af alle Shopify-butikker, understøttes de af apps, temaer og andre dele af din butik. Nogle eksempler på standarddefinitioner omfatter produktbedømmelser, dato og klokkeslæt og relaterede produkter. Du kan få mere at vide om standarddefinitioner under Standardmetafelter for Shopify.

Du skal oprette en tilpasset definition i følgende tilfælde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis