Opsæt flere B2B-firmaer fra dine eksisterende engroskunder

Firmaer er de firmaer, som du sælger til ved hjælp af B2B på Shopify, og de kan have tilknyttet flere lokationer og B2B-kunder. Alle firmaets lokationer kan også tildeles specifikke priser, produktvalg, betalingsbetingelser, betalingsmuligheder, leveringsadresser med mere.

Du kan udføre følgende handlinger ved hjælp af B2B på Shopify-værktøjet til opsætning af flere firmaer:

Opsætning af firmaer

Du kan bruge værktøjet til opsætning af flere firmaer i afsnittet Kunder i din Shopify-administrator til at opsætte B2B-firmaer fra dine eksisterende engroskunder. Du kan vælge op til 250 af dine engroskunder på én gang eller fuldføre processen i mindre grupper.

Afhængigt af hvor mange kunder du vælger, skal værktøjet til opsætning af flere kunder muligvis køre i baggrunden for at fuldføre opsætningsprocessen. Du modtager en mail, når opsætningen er fuldført, med eventuelle fejl, der skal løses, hvis det er relevant.

Trin

 1. I din Shopify-administrator klikker du på afsnittet Kunder, og derefter klikker du på Tilføj filter og vælger kundetagget Plus-engrossalgskanalen.
 2. Klik på afkrydsningsfeltet ud for hver kunde, som du vil opsætte B2B-firmaer for. Du kan vælge alle kunder eller fuldføre processen i trin ved at vælge en undergruppe af kunder.
 3. Klik på ... menu, og klik derefter på Føj til firma.
 4. Vælg de firmaindstillinger, du vil bruge, samt de kundeoplysninger, du vil tilføje.
 5. Klik på Opsæt firmaer.

Import af kundeoplysninger

Under opsætningen af et flere firmaer kan du vælge, om du vil importere følgende oplysninger og indstillinger for dine kunder:

Kundeoplysninger og firmaindstillinger
Indstilling Beskrivelse
Tidligere ordrer Du kan vælge, om du vil føje alle en kundes tidligere ordrer til en firmalokation. Hvis du vælger denne indstilling, kan dine kunder se deres tidligere engrosordrer, når de logger ind. Det anbefales at importere tidligere ordrer, hvis de kunder, du har valgt, allerede repræsenterer B2B-relationer.
Momsundtagelser Du kan vælge, om du vil migrere visse skattefritagelser for kunder til firmaets lokation. Du kan migrere specifikke skattefritagelser, som f.eks. forhandler i New York, men de fritagelser, der er angivet ved at deaktivere Opkræv skat, migreres ikke, og du skal justere dem manuelt. Hvis de samme fritagelser for en engroskunde gælder for B2B-firmaet, skal du migrere skattefritagelser.
Giv kunder tilladelse til at afsende til alle adresser Et firmas leveringsadresse er som standard udfyldt på forhånd under betalingsprocessen, og firmaerne kan ikke ændre den. Hvis du vælger denne indstilling, kan firmaer ændre leveringsadressen ved betaling.
Send alle ordrer til gennemgang som kladder Ordrer indsendes som standard ved betaling. Hvis du vælger at indsende alle ordrer som kladde, vil kundens ordrer blive sendt som ordrekladder.
Betalingsbetingelser Du kan vælge de betalingsbetingelser, du vil tilbyde dine kunder. Hvis du vil have, at firmaer betaler for ordrerne ved betaling, skal du vælge Ingen betalingsvilkår.

Hvis du ikke importerer disse indstillinger under opsætningen af et flere firmaer, kan du opdatere indstillingerne for individuelle firmaer manuelt senere. Få mere at vide om indstillingerne for B2B-firmaer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ændrer jeg firmanavne samlet?

Når du migrerer fra Plus-engrossalgskanalen til B2B on Shopify, bruges din kundes for- og efternavn til at oprette et firmanavn. Det kan medføre, at nogle firmanavne skal opdateres. Firmanavne kan opdateres enkeltvis ved at redigere et firmas oplysninger, men de kan ikke redigeres samlet i Shopify-administratoren.

Hvis du har brug for at redigere flere virksomheder samlet, kan du overveje at bruge en tredjepartsapp.

Hvordan finder jeg mine engroskunder på siden Kunder, når jeg er klar til at migrere mine kunder til firmaer?

Filtrer efter et kundetag, der er oprettet til en prisliste i Plus-engrossalgskanalen, for at identificere dine kunder i Plus-engrossalgskanalen på siden Kunder. Hvis du ikke er sikker på, hvilke tags du har brugt til dine prislister, kan du finde dem ved at gå til Salgskanaler > Engrossalg > Prislister i din Shopify-administrator.

Kan jeg føje flere kunder til det samme firma?

Ja. Hvis du vil kombinere flere eksisterende kunder i Plus-engrossalgskanalen under en enkelt B2B-kunde, skal du først oprette et firma baseret på den primære kunde.

Når du har oprettet et firma, kan du føje en kunde til firmaet. Du kan også migrere dine kunder og deres ordrehistorik til et eksisterende firma og en eksisterende firmalokation.

Skal jeg sende en B2B-adgangsmail til vores nuværende kunder i Plus-engrossalgskanalen, så de har adgang til B2B on Shopify?

Det anbefales at sende en mail, men det er ikke påkrævet. B2B on Shopify bruger nye kundekonti, hvilket betyder, at de bruger en anden loginside, og at kunder ikke længere bruger en adgangskode til at logge ind. I stedet får vedkommende tilsendt en engangskode på seks cifre til sin mailadresse. På grund af denne ændring anbefales det at sende en mail til dine B2B-kunder for at informere dem om den nye loginside og -proces. For at gøre dette kan du vælge at sende en B2B-adgangsmail direkte fra Shopify-administratoren eller sende en ekstern mail med den nye webadresse for kundekontoen til login.

Kan jeg angive flere lokationer for det samme firma?

Ja, firmaer kan have flere lokationer. Værktøjet til opsætning af flere firmaer opretter dog kun automatisk én lokation baseret på kundens standardadresse. Hvis du vil oprette flere lokationer for et firma, kan du tilføje flere lokationer ved at vælge Tilføj lokation på siden for firmaet.

Kan jeg vælge kun at føje nogle tidligere kundeordrer til et firma?

Du kan vælge enten at føje alle en kundes tidligere ordrer til et firma eller ingen af dem. Du kan ikke kun tilføje nogle ordrer.

Hvis din kundes ordrehistorik både indeholder engrossalg og personlige ordrer, føjes alle ordrer til firmaet.

Hvad, hvis jeg vælger de forkerte kunder og opretter firmaer ved en fejl?

Hvis du vælger den forkerte kunde, når du opsætter et firma, eller du vil fjerne et firma, kan du slette firmaet fra B2B. Hvis du sletter et firma, sletter du også dette firmas lokation og fjerner kundens tilknytning til firmaet.

Hvis du har føjet tidligere kundeordrer til et firma, kan dette firma ikke slettes.

Har B2B on Shopify sælgerfunktionalitet?

Ja. B2B on Shopify tilbyder sælgerfunktionalitet via medarbejdertilladelser i Firmaer. Du kan tildele tilladelser til hver enkelt medarbejder i din sælgergruppe, herunder følgende tilladelser:

 • Se firmaer
 • Opret og rediger firmaer
 • Knyt andre medarbejdere til firmalokationer
 • Slet firmaer

Du kan også begrænse en salgsmedarbejders visning udelukkende til de firmalokationer, som vedkommende er tilknyttet.

Hvis du har en stor medarbejdergruppe, kan du strømline processen med at tildele tilladelser ved at oprette en rolle til sælgere.

Få mere at vide om opsætningen af salgsmedarbejdere for B2B.

I Plus-engrossalgskanalen kunne en kunde oprette sin egen konto, der automatisk blev godkendt og givet adgang. Hvordan kan jeg opnå dette på B2B on Shopify?

Du kan strømline processen med at oprette en B2B-kundekonto ved hjælp af Shopify Forms-appen. Kunderne kan sende en formular i din webshop for at anmode om adgang som en ny B2B-kunde og angive oplysninger som f.eks. firmanavn, firmalokation og kundenavn.

Selvom oprettelsen af en B2B-kundekonto i store dele er automatiseret, skal kontoen godkendes manuelt af en medarbejder, før kunden kan få adgang til din B2B-butik og afgive ordrer.

Få mere at vide om brug af Shopify Forms til at oprette anmodninger om firmakonti.

Hvor finder jeg firmaanmodninger?

Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator. Denne side viser alle firmakonti, herunder både godkendte og ikke-godkendte anmodninger. Et firmas godkendelsesstatus er angivet i kolonnen Bestilling og er angivet som Godkendt for godkendte firmaer eller Ikke-godkendt for nye anmodninger, der ikke er godkendt endnu.

Få mere at vide om at gennemgå og godkende firmaanmodninger.

Hvordan får potentielle kunder adgang til formularen til anmodning om firmakonto?

Hvis du vil oprette en formular i din webshop, skal du oprette en ny side i webshopeditoren. Du kan derefter placere formularen på denne side og angive links til siden i din menu eller sidefod.

Få mere at vide om brugen af Shopify Forms.

Hvordan angiver jeg en minimumværdi for ordrer for mine B2B-kunder?

Hvis du vil angive en minimumværdi for ordrer for B2B-kunder, kan du bruge en kombination af metafelter og funktioner til bekræftelse af indkøbskurven.

Trin:

 1. Opret et tilpasset metafelt for firmalokationerne, der hedder minimum order total.
 2. Føj en minimumsordretotal til metafeltet for firmalokation.
 3. Opret en betalingsbekræftelsesfunktion for at bekræfte, om den samlede ordre er lig med eller større end den mindste ordretotal ved betaling.

Hvis ordretotalen er mindre end den mindste ordretotal, forhindrer funktionen fuldførelse af betaling.

Du kan også installere en tredjepartsapp for at angive, at kunder med et specifikt tag skal opfylde eller overstige en minimumsordretotal, før de kan betale.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis