Administrere B2B-kunder

Når du har opprettet en katalog og en bedrift får kunder fra denne bedriften tilgang til kataloger ved å logge på profilen sin i nettbutikken. Når kunden logger på blir de bedt om å angi en sekssifret bekreftelseskode som sendes til e-postadressen deres.

Legge til en kunde i en bedrift

Du kan legge til en eksisterende kunde i en bedrift, og deretter velge hvilke lokalisasjoner kunden har tilgang til, eller legge til kunden direkte i en lokalisasjon. Hvis du legger til en kunde i en lokalisasjon vil kunden bare ha tillatelser til den bestemte lokalisasjonen du legger dem til. Kunder kan legges til fra listen over eksisterende kunder, eller opprettes på siden Bedrifter.

Når du tilordner en kunde til en bedrift eller oppretter en ny B2B-kundeprofil, velger du tillatelsene som skal tilordnes dem fra følgende:

 • Kun bestilling – Kunden kan gjøre kjøp for bedriftslokalisasjonen og se listen over bestillinger de har lagt inn.
 • Lokalisasjonsadministrator – kunden kan gjennomføre kjøp for bedriftslokalisasjonen, se listen over bestillinger kunder har lagt inn fra lokalisasjonen og redigere faktura- og leveringsadresser fra kontosiden.

Når du tilordner en kunde til enn bedrift eller oppretter en ny B2B-kundeprofil kan du sende dem en e-postmelding som indikerer at de nå kan sende B2B-bestillinger på vegne av bedriften. Dette varselet er valgfritt og kan tilpasses.

Tilpasse og sende B2B-varselet

Gjennomfør følgende trinn for å tilpasse malen for e-postvarselet som informerer kundene om at de har tilgang til B2B i butikken:

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Varsler i Shopify-administrator.
 2. Klikk på B2B-tilgangs-e-post i seksjonen Kunder.
 3. Gjør den ønskede endringen i varslingsmalen.
 4. Klikk på Lagre.

Når du har tilpasset e-postvarselet kan du sende e-postmeldingen til nye kunder du legger til i en bedrift. Du kan sende varselet til eksisterende kunder ved å gjennomføre følgende trinn:

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg en bedrift.
 3. Klikk på Vis alle kunder i seksjonen Hovedkontakt.
 4. Velg kunden du vil sende et e-postvarsel til.
 5. Klikk på -ikonet i seksjonen Bedrift.
 6. Klikk på Send B2B-tilgangs-e-post.
 7. Klikk på Send e-post.

Du kan også sende e-postvarselet gjennom bedriftens lokalisasjonsside.

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Velg en bedrift.
 3. Velg et sted.
 4. Velg kunden du vil sende et e-postvarsel til.
 5. Klikk på -ikonet i seksjonen Bedrift.
 6. Klikk på Send B2B-tilgangs-e-post.
 7. Klikk på Send e-post.

Legge til en kunde fra bedriftssiden

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil legge til en kunde i.
 3. Klikk på -ikonet i seksjonen Hovedkontakt.
 4. Klikk på Legg til kunde.
 5. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i boksen Finn en kunde og begynn å skrive for å legge til en eksisterende kunde til bedriftslokalisasjonen. Klikk på kundens navn når du finner kunden du vil legge til.
  • For å opprette en ny kundeprofil klikker du søkeboksen Finn en kunde, og klikker deretter Legg til en ny kunde.
 6. Valgfritt: Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Varsle kunden om at de kan legge inn B2B-bestillinger. for å sende kunden en e-postmelding som informerer dem om at de kan begynne å sende B2B-bestillinger.

 7. Klikk på Lagre.

Legge til en kunde fra en bedriftslokalisasjon

Steg:

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil legge til en kunde i.
 3. Klikk på lokalisasjonens navn i seksjonen Lokalisasjoner.
 4. Klikk på -ikonet i seksjonen Kunder.
 5. Klikk på Legg til kunde.
 6. Gjør ett av følgende:

  • Klikk i boksen Finn en kunde og begynn å skrive for å legge til en eksisterende kunde til bedriftslokalisasjonen. Klikk på kundens navn når du finner kunden du vil legge til.
  • For å opprette en ny kundeprofil klikker du søkeboksen Finn en kunde, og klikker deretter Legg til en ny kunde.
 7. Valgfritt: Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Varsle kunden om at de kan legge inn B2B-bestillinger. for å sende kunden en e-postmelding som informerer dem om at de kan begynne å sende B2B-bestillinger.

 8. Klikk på Lagre.

Legge til en kunde fra en kundeprofil

Du kan også legge til en kunde i en bedrift fra kundens profilside.

Steg:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.
 2. Klikk på kundens navn.
 3. Klikk Legg til i bedrift i seksjonen Kunde.
 4. Klikk i søkeboksen Finn bedrift og begynn å skrive. Klikk på bedriftsnavnet når du finner bedriften du vil legge til en kunde i.
 5. Velg lokalisasjonene kunden har tilgang til og tilordne tillatelser.
 6. Valgfritt: Klikk i avmerkingsboksen ved siden av Varsle kunden om at de kan legge inn B2B-bestillinger. for å sende kunden en e-postmelding som informerer dem om at de kan begynne å sende B2B-bestillinger.
 7. Klikk på Lagre.

Tilbakekall en kundes tillatelser for en bestemt lokalisasjon

Steg:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.
 2. Klikk på kundens navn.
 3. Klikk Administrer under Tillatelser i Bedrift-seksjonen.
 4. Fjern avmerkingen for lokalisasjonen for å fjerne kunden.
 5. Klikk på Lagre.

For å fjerne kundetillatelser fra alle lokalisasjoner fjerner du avmerkingen fra alle lokalisasjoner for den aktuelle bedriften. Kundens tillatelser vises på Bedrift-siden som Ingen tilgang.

Fjerne en kunde fra en bedrift

 1. Gå til Kunder > Bedrifter i Shopify-administrator.
 2. Klikk på bedriften du vil slette kunder fra.
 3. Klikk ... i seksjonen Kunder, og klikk deretter Fjern kunder.
 4. Kryss av for kundene som skal fjernes fra bedriften.
 5. Klikk Fjern kunder.

Gi kun butikktilgang til B2B-kunder

Hvis du har en dedikert B2B-butikk kan du begrense tilgangen til butikken.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Innstillinger.
 2. Merk av for Begrens tilgang til kun B2B-kunder i seksjonen Begrens butikktilgangen.
 3. Klikk på Lagre.

Når du har klikket lagre må B2B-kunder logge på før de kan besøke sidene i butikken. Forbrukerkunder kommer ikke inn i butikken.

Forespørsler knyttet til GDPR og personvernlovgivning i amerikanske stater

EUs personvernforordning (GDPR) og personvernlovgivningen i amerikanske stater er lover som påvirker hvordan du håndterer kundenes data, inkludert kundenes rett til å se sine personopplysninger eller be om at deres data slettes.

Data knyttet til B2B-kunder inkluderer også følgende data fra bedriften kunden handler på vegne av:

 • Bestillinger
 • E-postadresser
 • Leverings- og fakturaadresser
 • Telefonnumre

Du kan oppdatere personvernerklæringen for å tydeliggjøre hvordan kundeopplysninger deles.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis