Forbudte og begrensede varer på Shopify Markets Pro

Hvert land har sine egne begrensninger for hvilke type varer som kan sendes inn i landet. Du kan for eksempel ikke selge og sende gull til Sveits, og visse frø tillates ikke inn i Australia.

Hvis du selger et produkt som er forbudt i et destinasjonsland fjerner Markets Pro produktet fra katalogen for kunder i dette landet.

Før du bruker Shopify Markets Pro må du gå gjennom hvilke produkter og produktkategorier som er forbudt eller begrenset i Innstillinger > Markets > Produkter, eller se følgende liste:

Alkoholholdige drikkevarer og -produkter

Alkoholholdige drikkevarer og -produkter som inneholder alkohol som kan inntas er forbudt.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • vin
 • brennevin
 • brennevin

Klær

Varer som inneholder komponenter fra truede dyrearter som beskyttes av konvensjonen om internasjonal handel i truede dyrearter (CITES) tillates ikke på Shopify Markets Pro.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • perlemorknapper
 • krokodille (håndvesker og sko)
 • pytonslange (belter)
 • fjær (boaer og pynt)
 • alligator (håndvesker og sko)
 • struts (skinnprodukter)

Kunst

Kunstverk som bryter med noen opphavsrett eller varemerke er ikke tillatt på Shopify Markets Pro.

Bil- og motorsport

Produkter innen bil og motorsport vurderes som farlige varer, og må ha forhåndsgodkjenning fra Shopify Markets Pro.

Batterier

De fleste batterier vurderes som farlige varer av frakthensyn, og er begrenset. Batterier krever en godkjenning for farlig gods av flyselskapet, samt koordinering med lager/tredjepartsleverandør for å sikre samsvar med kravene til emballasje.

Levering av ​løse​ litium-ion-​batterier​ i metall er forbudt​ i henhold til ​IATA ​PI968 ​avsnitt​ II.

CBD-produkter

Produkter som inneholder cannabinoider (CBD) i noen form er forbudt for internasjonal transport. CBD er en av en rekke cannabinoider som finnes i cannabisplanter.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • halstabletter
 • e-væsker
 • spray
 • produkter som inneholder CBD, THC eller andre cannabinoider

Kosmetikk

Kosmetikk og skjønnhetsvarer som inneholder farlige stoffer er ikke tillatt.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • parfymer
 • parfyme
 • eau de toilette
 • parfymespray som inneholder alkohol
 • neglelakk
 • hårpleie med blekemidler
 • aerosoler

Kosttilskudd og reseptbelagte legemidler

Kosttilskudd, vitaminer og reseptbelagte legemidler er ikke tillatt.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • reseptbelagte medisiner
 • medisiner som kun kan selges av et lisensiert apotek
 • urtebaserte eller homeopatiske produkter
 • ulisensierte medisiner og produkter med medisinske eller helserelaterte påstander

Digitale produkter eller varer

Digitale produkter er forbudt på Shopify Markets Pro.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • nettkurs
 • podkaster
 • lydeffekter og musikk

Rusmidler og brukerutstyr for rusmidler

Rusmidler og brukerutstyr for rusmidler er forbudt på Shopify Markets Pro.

Elektronikk

Du kan generelt selge elektroniske produkter til de fleste land så lenge produktene oppfyller følgende krav:

 • overholder all lokal lovgivning og forskrifter som gjelder for produktene i det lokale importlandet
 • påvirker ikke annen elektronikk
 • er utstyrt med merking fra et godkjent laboratorium, som CE i Europa eller UL i USA.

Du er ansvarlig for å overholde lover og forskrifter knyttet til produktene dine.

Eksplosiver, våpen og relaterte varer

Eksplosiver, våpen og relaterte varer er forbudt på Shopify Markets Pro.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • skytevåpen og våpendeler
 • kniver som er utviklet for å drepe eller skade
 • varer som faller i den taktiske kategorien

Eksportkontrollerte varer

Varer som er underlagt Export Administration Regulations (EAR) og som vurderes som «dobbel bruk» (de har både militære og sivile formål) kan være regulert av USAs handelsdepartement (DOC) under EAR. Varer som krever en eksportlisens eller annen godkjenning fra DOC i USA kan ikke selges på Shopify Markets Pro.

Enkelte våpen som vurderes som forsvarsartikler er regulert av det amerikanske utenriksdepartementet under International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Varer underlagt EAR eller ITAR tillates ikke for salg på Shopify Markets Pro.

Brennbare og trykksatte varer

Brannfarlige og trykksatte varer, som lim til øyevipper og aerosoler, er ikke tillatt for salg på Shopify Markets Pro.

Mat og drikke

Mat og drikkevarer er underlagt tillatelses- og testkrav hos det importerende landets helsemyndigheter eller tilsvarende. På grunn av e-handelens tidssensitive natur er disse produktene forbudt.

Smykker og edelstener

Løse stener (slipt eller uslipt, polert eller upolert) er forbudt på Shopify Markets Pro.

Medisinske apparater og tilbehør

Varer som er klassifisert som medisinsk utstyr av USAs Food and Drug Administration (FDA) er forbudt på Shopify Markets Pro. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se FDAs nettsted.

Penger eller varer som brukes som betaling

Penger eller noen andre varer som brukes som betaling er forbudt.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • valuta
 • kontantekvivalenter
 • gavekort
 • løse edelsteiner
 • lotterikuponger

Plante- og frøprodukter

Varer som inneholder plantematerialer, som kranser eller potpourri, kan være begrenset til enkelte land på grunn av bekymringer om invaderende arter.

Sex- og sensualitetsprodukter

Varer som inneholder seksuelt støtende innhold er forbudt på Shopify Markets Pro.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • voksenfilmer
 • videospill
 • magasiner
 • bøker og tegneserier som viser seksuell aktivitet
 • barnepornografi
 • materiell eller varer som viser eller beskriver bestialitet
 • tortur
 • snuff-filmer
 • nekrofili
 • voldtekt
 • scat
 • incest
 • annet ulovlig eller støtende innhold, enten ekte eller fiksjonsbasert

Abonnementsprodukter

Markets Pro støtter ikke produkter som selges med et abonnementssalg.

Hvis du har konfigurert produkter for abonnementer i butikken, fjernes abonnementssalgsplanen for alle internasjonale markeder som administreres av Markets Pro. Kundene kan fortsatt kjøpe produkter som et éngangskjøp.

Hvis du selger produkter som bare er tilgjengelige som abonnementer, er de automatisk begrenset og vil ikke vises til internasjonale kunder.

Tobakk og tobakksrelaterte produkter

Tobakk og tobakksrelaterte produkter er forbudt på Shopify Markets Pro.

Varer i denne kategorien inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • sigaretter
 • sigarer
 • e-sigaretter
 • andre tobakksrelaterte produkter

Garantier, serviceplaner, kontrakter og garantier

Ikke-fysiske varer, som garantier, serviceplaner, kontrakter og garantier er forbudt på Shopify Markets Pro.

Treprodukter

Noen typer tre, inkludert korkprodukter, er forbudt å sende til bestemte destinasjoner for å unngå potensielle trusler knyttet til invaderende arter. Brasiliansk rosetre er for eksempel begrenset globalt grunnet CITES.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis