Bruke bestillingsskriver-appen

Du kan bruke Order Printer-appen til å skrive ut fakturaer og følgesedler for bestillinger fra både Shopify-administrator og Shopify POS-appen.

Skriv ut med bestillingsskriveren fra Shopify-administratoren

Steg:

Skriv ut med Order Printer fra Shopify POS

Steg:

 1. Fra bestillingsbekreftelsessiden trykker du på Apper.

 2. Trykk på Skriv ut med Order Printer-appen.

 3. Velg å skrive ut en faktura, en følgeseddel eller begge deler. Hvis du ønsker å bruke en annen skriver, skrive ut flere kopier eller bruke dobbeltsidet utskrift, trykker du på Skriv ut for å åpne innstillingsmenyen.

 4. Når du er ferdig, trykker du på Skriv ut.

Velg en standardmal for Order Printer

Du kan velge en mal som Order Printer skriver ut som standard.

Steg:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du Apper.

 2. Klikk på bestillingsskriveren for å åpne appen.

 3. Klikk Administrer maler.

 4. Velg hvilke maler som skal skrives ut som standard.

Fjerne topptekst og bunntekst fra utskrevne sider

De fleste nettlesere legger automatisk til topptekst og bunntekst på hver av sidene de skriver ut. Du kan fjerne disse for å gi dokumentene et renere og mer profesjonelt utseende. Hver nettleser har en annen måte å fjerne disse på:

Trinn for å skrive ut direkte fra en bestilling i administrator:

 1. Følg trinnene for å skrive ut med Order Printer fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Flere innstillinger i vinduet Skriv ut.

 3. Fjern avmerkingen for Overskrifter og bunntekster.

 4. Klikk på Lagre.

Generelt må du fjerne merkingen av alternativet i nettleserens utskriftsvindu for topp- og bunntekstene.

Lagre et dokument som en PDF-fil

Order Printer bruker nettleserens utskriftsfunksjon for å skrive ut dokumenter. Du kan bruke denne funksjonen til å lagre dokumentene som PDF-filer. Nettlesere og operativsystemer håndterer lagringen av PDF på ulike måter:

Google Chrome på Mac OS X eller Windows

Hvis du bruker nettleseren Google Chrome kan du lagre til en PDF-fil direkte fra dialogboksen for utskrifter. Velg Lagre som PDF under Mål.

Mac OS X

Dialogboksen for utskrifter i Mac OS X lar deg skrive ut til PDF fra alle nettlesere. Velg PDF nederst til venstre i dialogboksen for utskrifter, og velg deretter Lagre som PDF ….

Microsoft Windows

For andre nettlesere enn Google Chrome på Windows kan du bruke programvare som CutePDF til å lagre i PDF fra alle utskriftsdialogbokser. I Windows 10 kan du spesifisere at du vil lagre som PDF i Skriv ut-vinduet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis