Oversette siden for bestillingsstatus

Du har samme kontroll over språket som brukes på siden for bestillingsstatus som du har over resten av Shopify-butikken. Hvis du har oversatt hele temaspråket, er siden for bestillingsstatus allerede i det valgte språket.

Du kan også oversette meldingen linje for linje dersom standardteksten ikke passer til merkevaren din. For eksempel: Første linje på siden for bestillingsstatus, som er «Tusen takk, John», kan oversettes til «Takk, John!»

Følg Endre ordlyden i temaer for å tilpasse oversettelser og ordlyden. Feltene for bestillingsstatus er under Kasse og system-fanen fra overskriften Takk i kassen til overskriften Butikkretningslinjer i kassen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis