Pikselsporing på etterkjøpssiden

Hvis butikken har installert en app som legger til en etterkjøpsside i butikkens kasse, kan det hende at egendefinert pikselsporing som brukes i butikken ikke registrerer visse sporingshendelser. Egendefinerte sporingspiksler som legges til butikkens Ytterligere skript-boks sporer bare hendelser på statussiden, som kommer etter etterkjøpssiden i kassen. Hvis en kunde forlater butikken på etterkjøpssiden, blir det ikke sporet noen hendelser på statussiden.

For å sikre at du registrerer konverteringshendelser på riktig måte, kan du legge til et skript som sporer hendelser på etterkjøpssiden. Dette skriptet kan også spore ytterligere kjøp som gjøres fra etterkjøpssiden, som mersalg. Når du har lagt til et skript på etterkjøpssiden, må du justere skriptet på statussiden slik at det ignorerer hendelser som allerede er registrert av skriptet på etterkjøpssiden.

Du må bare endre hvordan butikken sporer hendelser hvis du bruker en egendefinert sporingspiksel. Hvis du for eksempel konfigurerer Google Analytics gjennom Nettbutikk > Preferanser, registrerer det allerede hendelser på etterkjøpssiden.

Hensyn

Tilleggsskriptet på etterkjøpssiden ligner på ytterligere skript på statussiden, men har noen viktige forskjeller:

 • Skriptet legges til på etterkjøpssiden, ikke på statussiden.
 • Feltet tillater bare JavaScript. Liquid-kode godtas ikke.
 • Den eneste HTML-taggen som tillates er <script>.
 • Skriptet kjører i en sandkasse, og er ikke inkludert på hovedsiden.
 • Du kan bare legge til et skript på etterkjøpssiden hvis butikken har installert en app som legger til en etterkjøpsside i kassen.

Ved å kjøre skriptet i en sandkasse sikres det at skriptet er sikkert, og at det brukes for det tiltenkte formålet.

Shopify-brukerstøtte kan ikke hjelpe med skript på etterkjøpssiden. Hvis du trenger hjelp, kan du publisere i Shopify-fellesskapet eller leie inn en Shopify-partner.

Kompatibilitet med skript på statussiden

For å sikre at pikslene sporer alle konverteringshendelser på riktig måte, må du konfigurere sporingsskript på både etterkjøpssiden og statussiden. For å unngå at konverteringshendelser telles to ganger, kan du bruke Liquid-variabelen post_purchase_page_accessed i skript som kjører på statussiden.

Hvis en kunde lander på etterkjøpssiden og deretter går til statussiden, returnerer variabelen post_purchase_page_accessed true. Hvis en kunde ikke kommer til etterkjøpssiden, returnerer variabelen false.

Du kan for eksempel bruke følgende format for skriptene dine på statussiden:

{% if first_time_accessed == true and post_purchase_page_accessed == false %}
<script>
  // insert your tracking script
</script>
{% endif %}

Tilgjengelige API-er

Du kan bruke JavaScript-globaler for å gi sporingsskript tilgang til dataene de trenger. Tilgjengelige data er tilgjengelig under window.Shopify.

Spore kjøp gjort på etterkjøpssiden

For å spore ytterligere kjøp som gjøres gjennom etterkjøpssiden, kan du abonnere på hendelsen Shopify.on.

Etter at du abonnerer skjer følgende hendelser når det legges til et endringssett for etterkjøp:

 • Behandleren kalles med to argumenter av Bestilling-type: order og outdated order.
 • Globalene under window.Shopify oppdateres slik at skriptene kan bruke de oppdaterte dataene.

Behandlere som abonnerer på denne hendelsen kan ha så lite som 500 ms på å kjøre. Sørg for å laste inn nødvendige avhengigheter på forhånd.

Legg til skriptet på etterkjøpssiden

For å sikre at etterkjøpsfeltet vises i Shopify-administrator, må du før du legger til skriptet på etterkjøpssiden sikre at du har konfigurert enten Google and YouTube-kanalen, eller lastet ned en tredjepartsapp for etterkjøp.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Kasse.
 2. Angi skriptet i feltet Ytterligere skript for etterkjøp.
 3. Klikk på Lagre.

Eksempelskript

Du kan bruke følgende grunnleggende skriptmal som en hjelp til å bygge egne skript for etterkjøpssiden. Dette eksempelskriptet bruker Google Analytics til å spore den innledende konverteringen, og forklarer hvordan du sporer ytterligere kjøp. Dette eksempelet er svært enkelt, og det endelige skriptet vil sannsynligvis avvike fra dette.

Eksempel på skriptfiler

Eksempelskript for statussiden:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-FYNQ742HTX"></script>
<script>
(function() {
 // make sure the initial conversion isn't tracked twice
 {% if first_time_accessed == false or post_purchase_page_accessed == true %}
  return;
 {% endif %}
 // set up google analytics
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag() {
  dataLayer.push(arguments);
 }
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'G-FYNQ742HTX');
 // track initial conversion
 var order = window.Shopify.order;

 gtag('event', 'purchase', {
  affiliation: 'My Shopify Store',
  transaction_id: Number(order.id).toString(),
  value: order.totalPrice,
  currency: order.currency,
  items: order.lineItems.map((item) => ({
   id: Number(item.id).toString(),
   name: item.title,
   category: item.product.type,
   price: item.price,
   quantity: item.quantity,
   variant: Number(item.variant.sku).toString(),
  })),
 });
})();
</script>

Eksempelskript for etterkjøpssiden:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-FYNQ742HTX"></script>
<script>
(function() {
 // set up google analytics
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];

 function gtag() {
  dataLayer.push(arguments);
 }

 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'G-FYNQ742HTX');

 // make sure the initial conversion isn't tracked twice
 if (!Shopify.wasPostPurchasePageSeen) {
  var order = window.Shopify.order;

  // track initial conversion
  gtag('event', 'purchase', {
   affiliation: 'My Shopify Store',
   transaction_id: Number(order.id).toString(),
   value: order.totalPrice,
   currency: order.currency,
   items: order.lineItems.map(function(item) {
    return {
     id: Number(item.id).toString(),
     name: item.title,
     category: item.product.type,
     price: item.price,
     quantity: item.quantity,
     variant: Number(item.variant.sku).toString(),
    };
   }),
  });
 }

 // set up additional conversion tracking
 Shopify.on('CheckoutAmended', function(newOrder, previousOrder) {
  // identify which items were recently added, if any
  var oldItems = previousOrder.lineItems.map(function (line) { return line.id; });

  var addedItems = newOrder.lineItems.filter(
   function (line) { return oldItems.indexOf(line.id) < 0; }
  );

  // no new items were added, so we skip conversion tracking
  if (addedItems.length === 0) {
   return;
  }

  // track additional purchase
  gtag('event', 'purchase', {
   affiliation: 'My Shopify Store',
   transaction_id: Number(order.id).toString(),
   value: order.totalPrice,
   currency: order.currency,
   items: addedItems.map(function (item) {
    return {
     id: Number(item.id).toString(),
     name: item.title,
     category: item.product.type,
     price: item.price,
     quantity: item.quantity,
     variant: Number(item.variant.sku).toString(),
    };
   }),
  });
 });
})();
</script>

Referanser

Den følgende tabellen inneholder typedefinisjoner for attributtene som eksponeres for ytterligere skript for etterkjøp gjennom window.Shopify:

Felt Definisjon
window.Shopify
shop Detaljene for butikken der bestillingen ble lagt inn.
order Detaljene for bestillingen.
pageUrl URL-adressen til den gjeldende siden.
wasPostPurchasePageSeen Hvorvidt kunden har sett etterkjøpssiden i denne betalingsprosessen. Den vil være usann hvis siden vises for første gang, og ellers sann, som hvis siden lastes inn på nytt.
on(event: string, handler: function): void Abonnerer på en hendelse. For øyeblikket støttes bare CheckoutAmended-hendelsen.
off(event: string, handler: function): void Avslutter abonnementet på handler fra oppgitt event. For øyeblikket støttes bare CheckoutAmended-hendelsen.
Shop
id Butikkens ID.
currency Butikkens valuta i ISO 4217-format. For eksempel USD. For mer informasjon kan du se shop.currency.
Order
id Bestillingens interne identifikator.
number Heltallsrepresentasjonen av bestillingsnavnet. For eksempel 1025.
checkoutToken Kassens interne identifikator.
customer Kunden som er tilknyttet bestillingen.
lineItem Varelinjene i bestillingen.
subtotalPrice Delsumsprisen for alle varene i bestillingen etter at rabatter for både varelinjer og handlekurven er trukket fra. Delsummen inkluderer ikke avgifter (med mindre avgifter er inkludert i prisene), fraktkostnader eller tips.
totalPrice Totalprisen for bestillingen.
currency ISO 4217-koden for bestillingens valuta.
discounts Summen av rabattbeløpene som er lagt til i bestillingen.
Customer
id Kundens ID.
email Kundens e-postadresse.
acceptsMarketing Hvorvidt kunden har godtatt markedsføring. Den er sann hvis kunden godtar markedsføring, og usann hvis ikke.
hasAccount Hvorvidt kundens e-postadresse er knyttet til en kundekonto. Den vil være sann hvis e-posten er oppført i en kundekonto, og usann hvis ikke. For mer informasjon kan du se customer.has_account.
firstName Fornavnet til kunden.
lastName Etternavnet til kunden.
ordersCount Det totale antallet bestillinger kunden har lagt inn.
totalSpent Det totale beløpet kunden har brukt på alle bestillinger.
LineItem
finalLinePrice Den kombinerte prisen for alle varer i varelinjen. Dette tilsvarer line_item.final_price multiplisert med line_item.quantity.
finalPrice Prisen for varelinjen, inkludert alle rabattbeløp på varelinjenivå.
lineLevelTotalDiscount Totalbeløpet for alle rabatter som er lagt til på den bestemte varelinjen. Dette inkluderer ikke rabatter som er lagt til i handlekurven.
optionsWithValues En matrise med valgte verdier fra varens produktalternativer. For mer informasjon kan du se line_item.options_with_values.
originalLinePrice Den kombinerte prisen for antall varer inkludert i linjen, før rabatter er lagt til. Dette tilsvarer line_item.original_price multiplisert med line_item.quantity.
originalPrice Den opprinnelige prisen på varelinjen før rabatter er lagt til.
price Enhetsprisen for varelinjen. Prisen reflekterer eventuelle rabatter som er lagt til varelinjen. Gjelder bare for butikker lokalisert i Tyskland eller Frankrike.
product Produktet tilhørende varelinjen.
properties En matrise med egendefinert informasjon for en vare som er lagt til i handlekurven. For mer informasjon kan du se line_item.properties.
quantity Antallet av varelinjen.
title Tittelen på varelinjen. For mer informasjon kan du se line_item.title.
variant Varelinjens variant.
Product
id Produktets ID.
type Produkttypen.
ProductVariant
id Variantens ID.
sku Variantens SKU
CartDiscount
id Den interne identifikatoren for rabattapplikasjonen.
code Koden til rabatten, hvis den finnes.
type Rabattypen. Mulige verdier er: automatic, discount_code, manual og script.
amount Totalbeløpet som prisen for en bestilling reduseres med av rabatten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis