Moneris-kortleser

Hvis du bruker Shopify POS Classic for iPad og butikken din har Shopify-abonnementet eller høyere kan du bruke Moneris iPP320-terminalen for å akseptere tap, chip og sveip-betalinger. Du kan bruke Moneris iPP320-terminalen til å akseptere betalinger fra alle kjente kredittkort, debetkort og kontaktløse betalinger som Apple Pay og Android Pay.

Bruk denne veiledningen til å konfigurere kortleseren, og trykk deretter på Kreditt/debet fra Shopify POS-appen for å ta imot en kortbetaling.

Moneris iPP320-terminal

Hvis du aktiverer Moneris-kortleseren på en POS-enhet, behandler Moneris kun korttransaksjoner for enheten. Du trenger ikke å aktivere Moneris i butikkens Betalingsleverandører-innstillinger.

Du kan fremdeles bruke Shopify Payments som betalingsleverandør for kredittkort for nettbutikken, og du kan bruke Shopify Payments på en annen POS-enhet med en annen kompatibel kortleser.

Krav

Hvis du vil bruke Moneris iPP320-kortleseren med Shopify, trenger du følgende:

 • en butikk med Shopify-abonnementet eller høyere
 • Shopify POS Classic for iPad (versjon 3.5 eller høyere)
 • en Canada-basert Shopify-konto.
 • butikkens valuta satt til kanadiske dollar.
 • en aktiv Moneris forhandlerkonto.
 • tilgang til et strømuttak.
 • både Ethernet og Wi-Fi-nettverkstilgang på utsalgsstedet.
 • en iPad-enhet (kortleseren er ikke kompatibel med Shopify POS for iPhone eller Android).

Steg 1: Koble til kortleseren din

Kortleseren din har en enkel tilkoblingskabel som kobler kortleseren til nettverket og til en strømadapter.

Steg:

 1. Koble nettverkspluggen til tilkoblingskabelen i Ethernet-kontakten.
 2. Koble strømadapteren til porten på tilkoblingskabelen, og koble strømadapteren til et strømuttak.
 3. Koble tilkoblingskabelen til bunnen av betalingsterminalen (kontakten ligner på en HDMI-plugg). Bruk skruene som følger med kortleseren din, for å feste kabelen til kortleseren.

Når du har koblet til kortleseren, piper den samtidig som at skjermen lyser.

Steg 2: Konfigurer kortleseren

Når du starter kortleseren din for første gang, blir du bedt om å angi enhetsinnstillingene, som starter med språk-alternativene. Hvis det står Welcome/Bonjour i kortleseren i stedet for konfigureringsmenyen, må du starte den på nytt ved å følge trinnene i Feilsøkingdelen av denne veiledningen.

Før du kan begynne å bruke kortleseren med Shopify POS, må du angi de riktige enhetsinnstillingene. Hvis du må kansellere en av enhetsinnstillingene du har angitt tidligere, trykker du på den røde X-knappen for å starte på nytt.

Dette er innstillingene du bør velge ved hvert trinn i konfigureringsprosessen:

Enhetsinnstillinger for førstegangsoppsett
Innstilling Beskrivelse
Språk Trykk på F1 for engelsk eller F4 for fransk. Dette angir standardspråket for kortleseren og utskrevne kvitteringer.
Kontaktløs leser Trykk på F1 for å aktivere kontaktløs betaling.
Mode Trykk på F1 for å flytte nedover i listen, og velg PCI. Trykk på den grønne O-knappen for å bekrefte.
Ethernet IP-type Kortleseren kan kobles til et nettverk ved hjelp av en dynamisk adresse, eller du kan spesifisere nettverksinnstillingene manuelt. I de fleste tilfeller bør du bruke en dynamisk adresse. Velg Dynamisk ved å trykke på F4.
Konfigurasjon av IP-vert Velg Offentlig og velg Produksjon (trykk på F1 eller F4 for å endre valget, og trykk på den grønne O-knappen for å bekrefte).

Velg IPG1, og trykk på den grønne O-knappen for å bekrefte. Hvis kortleseren ikke kobler seg til når konfigurasjonen er fullført, gjentar du konfigurasjonstrinnene med IPG2 eller IPG3.
Automatisk DNS Trykk på F1 for å velge Ja, med mindre du har spesielle nettverkskrav.
Angi periode for å prøve IP-konfigurasjonen på nytt Dette er standardinnstilt til 10. Trykk på den grønne O-knappen for å bekrefte.
Angi tidsavbrudd for vertstilkobling Standardene er 20. Trykk på den grønne O-knappen for å bekrefte.
Fjern kortpip Dette kontrollerer hvorvidt kortleseren piper dersom kunden lar kortet sitt stå i etter at vedkommende har fullført et kjøp. Velg ved å trykke på F1 for å få kortleseren til å pipe når et kort står igjen, eller velg AV ved å trykke på F4.
Penger tilbake Trykk på F4 for å velge NEI. Shopify POS støtter ikke penger tilbake-funksjonen.
Tilleggsavgift Velg INGEN (trykk på F1 eller F4 for å endre utvalget), og trykk på den grønne O-knappen for å bekrefte. Shopify POS støtter ikke tilleggsgebyr.
Statusrapport Trykk på F1 for å aktivere denne funksjonen.
ERNEX Trykk på F4 for å deaktivere ERNEX lojalitetskortsystem. Shopify POS støtter ikke ERNEX.

Når du har angitt innstillingene, er kortleseren din nesten klar til bruk. Trykk på den grønne O-knappen to ganger for å vise Welcome/Bonjour-skjermen. Hvis du endrer kortleserens nettverksinnstillinger, startes den automatisk på nytt før den viser Welcome/Bonjour- skjermen.

Trinn 3: Konfigurer Shopify POS til å bruke den nye kortleseren

Etter at du har konfigurert kortleseren din, kan du aktivere den i Shopify POS-appen på iPad-enheten din. For å fullføre dette trinnet må du henvise til informasjonsarket for Moneris-forhandlere, som Moneris sendte deg med kortleseren eller via e-post.

Steg:

 1. Fra Shopify-salgsstedet, trykker du på Butikk, og deretter Betalingstyper.
 2. Trykk på Moneris-terminal:
  Knapp for Moneris-terminal på innstillingsskjermen for betalinger i Shopify POS
 3. Aktiver Moneris-terminalen ved å trykke på veksleknappen. Dette viser tre felt som du må fylle ut: IP-adresse, forhandler-ID og ECR-ID.
  Innstillinger- skjermen for Moneris
 4. Angi kortleserens IP-adresse. Du kan få den fra kortleseren ved å trykke på F2 og deretter F3. Angi dette i iPad-enheten på samme måte som det vises på terminalen. Adressen er en kombinasjon av fire sett med tall med punktum imellom.
 5. Angi Forhandler-ID som er inkludert i informasjonarket for Moneris-forhandlere. Forhandler-ID er vanligvis et 13-sifret nummer som starter med 0030. Hvis du har mer enn én Moneris-kortleser, er dette tallet det samme for alle, ettersom det er kontonummeret ditt.
 6. Angi ECR ID som er inkludert i informasjonarket for Moneris-forhandlere. ECR ID er et tall som er spesifikt for hver kortleser. Det er vanligvis et 8-sifret tall og kan merkes som Debet/kreditt-ECRinformasjonsarket for Moneris-forhandlere. Merk at ECR ID er ikke det samme som terminalens serienummer.
 7. Når du har angitt disse innstillingene, trykker du på Initialiser terminal øverst til høyre på iPad-skjermen. Initialiseringen kan ta opptil ett minutt, og Shopify POS forteller deg når den er ferdig. Denne prosessen bekrefter at innstillingene er riktige, og oppdaterer kortleseren med forhandlerens kontoinformasjon.

Hvis du noen gang gjør endringer på kontoen din hos Moneris (som å endre behandlingsgrensene eller aksepterte former for betalinger), kan du gå tilbake til skjerminnstillingene og klikke på Initialiser teminal igjen for å aktivere endringene.

Transaksjonskoder

Etter du har behandlet en transaksjon med Moneris iPP320, kan du finne informasjon om transaksjonen i Tidslinje-delen på bestillingens informasjonsside. På slutten av transaksjonens referansenummer ser du en bokstav som indikerer hvordan betalingen ble behandlet:

Beskrivelser av transaksjonskoder
Kode Beskrivelse
S Kortet ble sveipet.
M Kortinformasjonen ble angitt manuelt.
C Chipkortet ble satt inn.
H EMV-kortet ble tappet.
T Kort med kontaktløs magnetstripe ble brukt.
F Reservesveip etter en chipfeil.
G Manuell oppføring etter at alle kortgrensesnitt (trykk, chip og sveip) mislyktes.
Q Kortet ble avvist på grunn av chipfeil.

Steg:

 1. Fra Bestillinger-siden i Shopify-administrator klikker du på bestillingsnummeret til en bestilling som du behandlet med Moneris-terminalen.
 2. I Tidslinje-delen klikker du på En xx. xx-betaling ble behandlet på semi-integrert Moneris:
  Moneris-transaksjonsmelding i Tidslinje-delen til en bestilling
 3. Klikk på informasjon fra gatewayen:
  Informasjon fra gateway-knappen

Transaksjonskoden er bokstaven på slutten av referansenummeret i delen Detaljer om mottak av EMV:

Transaksjonskode i bestillingens Tidslinje-del

Avansert nettverk

Hvis du har nettverksproblemer, kan det være lurt å endre terminalens Ethernet IP-type fra en dynamisk IP-adresse til en statisk IP-adresse og deretter konfigurere nettverksruteren for å reservere adressen du bruker til kortleseren.

Steg:

 1. Start kortleseren på nytt ved å følge trinnene i Feilsøking-delen av denne veiledningen.
 2. Følg trinnene i konfigurasjonstabellen over (se Trinn 2), men velg STATISK i Ethernet IP-type i stedet for DYNAMISK.
 3. Etter at du har valgt STATISK, angir du ruterens IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og primære og sekundære DNS-servere (du finner denne informasjonen i ruterens konfigurasjon).
 4. Fullfør oppsettet av terminalen.

Feilsøking

 • Kunne ikke starte opp terminalen-feilmelding
 • Sjekk terminalmodellen og programvareversjonen
 • Bruk av flere iPad-enheter
 • Gå tilbake til menyen for konfigurering av terminalen
 • Tilkoblingsfeil i Shopify POS
 • Initialisere Moneris-terminalen på nytt
 • Kunne ikke starte, ingen treff på PED-serienummer-feilmelding
 • Kontakt brukerstøtten

Kunne ikke starte opp terminalen-feilmelding

Noen ganger endrer Moneris-terminalen IP-adressen, og du må følge trinnene for tilkoblingsfeil ovenfor for å kontrollere og oppdatere IP-adressen før du initialiserer terminalen på nytt.

Sjekk terminalmodellen og programvareversjonen

For å jobbe med Shopify POS må Moneris-terminalen være en iPP320 med riktig programvare installert. Du kan sjekke terminalens programvareversjon med serienummeret som vises når du starter terminalen på nytt.

Steg:

 1. Sørg for at terminalens modellnummer på baksiden av Moneris-enheten er iPP320.
 2. Start terminalen på nytt ved å koble den fra og deretter koble den til på nytt.
 3. Når terminalen starter på nytt, viser den fjerde skjermen programvarens serienummer i formatet Uxxxx-xxxxxxxx, der hver x er et tall. De fire første tallene representerer programvareversjonen. Kontroller at de fire første tallene er en av følgende mønstre: - 0224, 0253
  • 1117 og høyere.

Hvis tallene dine matcher noen av disse mønstrene, er terminalens programvare kompatibel med Shopify POS.

Bruk av flere iPad-enheter

Moneris-terminalen din bør bare kobles til én iPad-enhet om gangen. Hvis du kobler til mer enn én iPad-enhet til en enkelt terminal, mislykkes nettverkstilkoblingen, og du risikerer å miste salg.

Hvis du vil selge med flere iPad-enheter på utsalgsstedet, må du få en ekstra Moneris-terminal for hver iPad-enhet.

Gå tilbake til menyen for konfigurering av terminalen

Terminalens konfigureringsmeny vises automatisk første gang du slår på en ny terminal. Hvis du vil gjøre endringer på terminalens konfigurasjon, må du starte terminalen på nytt og åpne konfigureringsmenyen manuelt.

Steg:

 1. Start terminalen på nytt ved å trykke på og holde inne den gule <-knappen og tegnsettingsknappen .,#* samtidig. Når terminalskjermen flimrer, slipper du knappene.
 2. Når terminalen har startet på nytt og skjermen viser en melding som ser ut som «U-0224-NNNNNNNNN», trykker du på og slipper den røde X-knappen og trykker på den grønne O-knappen raskt for å åpne konfigureringsmenyen.
 3. Følg trinnene i konfigureringstabellen (se Trinn 2) for å konfigurere terminalen.

Tilkoblingsfeil i Shopify POS

Hvis nettverksforbindelsen din i butikken ikke er stabil, kan Shopify POS ha problemer med å koble til terminalen din.

Hvis terminalens Ethernet IP-type er satt til Dynamisk, kan den miste forbindelsen med Shopify POS når Internett-forbindelsen din i butikken mislykkes. Hvis dette skjer, viser Gå til kasse-skjermen i Shopify POS meldingen Ingen kortleser er tilkoblet, og du må oppdatere Shopify POS-innstillingene til å omfatte terminalens IP-adresse før du kan fortsette.

Steg:

 1. Åpne Innstillinger-menyen i Shopify POS, og trykk deretter på Betalingstyper.
 2. Trykk på Moneris-terminal.
 3. På terminalen trykker du på F2 og F3 for å vise den nåværende IP-adressen.
 4. I Shopify POS angir du den nye IP-adressen til terminalen.
 5. Trykk på Initialiser terminal for å lagre endringene.

Hvis dette skjer ofte, kan det være lurt å endre terminalens Ethernet IP-type til Statisk i stedet for Dynamisk (se Avansert nettverk-delen ovenfor).

Initialisere Moneris-terminalen på nytt

Det kan av og til hende at du må initialisere Moneris-terminalen på nytt, for eksempel dersom du slår den av og på i betalingsinnstillingene for Shopify POS eller hvis du endrer noe på Moneris-kontoen din.

Noen ganger endrer Moneris-terminalen IP-adressen, og du må følge trinnene for tilkoblingsfeil ovenfor for å kontrollere og oppdatere IP-adressen før du initialiserer terminalen på nytt.

Hvis Shopify POS-appen blir sittende fast i oppstartsmodus fordi IP-adressen må oppdateres, kan du tvinge appen til å slutte av før du oppdaterer IP-adressen.

Steg:

 1. Trykk på iPad-enhetens startknapp to ganger for å vise alle appene som kjører på iPad-enheten.
 2. Finn Shopify POS-appen og dra den oppover for å fjerne den fra listen over apper.
 3. Trykk på iPad-enhetens startknapp for å gå tilbake til startsiden.
 4. Finn og trykk på Shopify POS-appen for å åpne den, og følg deretter tilkoblingsfeil-trinnene.

Kunne ikke starte, ingen treff på PED-serienummer-feilmelding

Feilmeldingen Kunne ikke initalisere, ingen treff på PED-serienummer kan bety to ting:

 • Forhandler-ID-en eller ECR ID ble tastet inn feil da du konfigurerte Shopify POS til å fungere med terminalen din, eller
 • Terminalen ble ikke aktivert på riktig måte av Moneris.

Sjekk at du har oppgitt forhandler-ID og ECR ID på riktig måte i Shopify POS. Hvis de er riktige, kan du kontakte Moneris' brukerstøtte.

Kontakt brukerstøtten

Hvis du fremdeles har problemer med å koble terminalen din til Shopify POS etter du har prøvd disse feilsøkingstrinnene, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp med transaksjoner, utbetalinger eller bruk av terminalen din, kan du kontakte Moneris' brukerstøtte brukerstøttesiden deres eller ved å ringe 1 866 319 7450.

Alternativer for refusjon

I administrator

Du kan bruke en manuell prosedyre i Shopify-administrator for å tilnærme en retur eller et bytte.

Steg:

 1. I Shopify-administrator klikker du på Bestillinger og velger bestillingen som skal refunderes.
 2. Klikk på Refusjon.
 3. Velg varene som skal refunderes, merk deg refusjonsbeløpet og endre refusjonsbeløpet til 0 USD.
 4. Tilbakefør varene til lager.
 5. Du kan enten utstede et gavekort manuelt for det riktige refusjonsbeløpet, eller opprette et nytt bestillingsutkast for tilsvarende varer hvis de ønsker å gjøre et bytte.
 6. Valgfritt: Du kan også fjerne kontanter fra skuffen for å betale kunden og gjøre en justering av kontantsporingen for å indikere at det er gitt kontanter til en kunde for bestillingen som ikke kan refunderes.

I appen

Hvis du har tilgang til flere enn én iPad ved lokalisasjonen din, kan du beholde POS Classic installert på én enhet for å behandle returer frem til grensen for returpolicy utløper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis