Krav og beste praksis for innkommende overføringer

Når du sender en innkommende overføring til Shopifys distribusjonsnettverk, må du sørge for at du forstår kravene til forsendelsen. Hvis en forsendelse ankommer Shopifys distribusjonsnettverk uten å oppfylle kravene, kan forsendelsen bli avvist. Gå gjennom beste praksis for å hindre ytterligere forsinkelser.

Generelle krav

Følgende krav må oppfylles for at en forsendelse skal godtas på et lager i Shopifys distribusjonsnettverk:

 • Transportøren må ha en avtale med lageret. For mer informasjon kan du se Avtaler med transportører.
 • Forsendelsen må ha et sporingsnummer eller en sporingsreferanse. Hvis det ikke finnes noe sporingsnummer, må det være et pro-nummer eller fraktbrev (BOL) lagt til i forsendelsens sporingsinformasjon. For mer informasjon kan du se Legge til sporingsinformasjon.
 • Forsendelsen må ha en av følgende: - Hvert produkt i forsendelsen må ha en tilhørende strekkode.

  • Et spesialprosjekt for strekkoder som skal plasseres av lageret må være opprettet, og forsendelsesnummeret må være lagt til i prosjektet.
 • Hver hovedeske og indre eske må ha produktetiketter som inneholder SKU og strekkode for hver av variantene i esken. Hvis en hovedeske har inneresker som deler opp de ulike variantene, må hovedesken ha en produktetikett for hver vare i hovedesken. For mer informasjon kan du se Pakke og merke en innkommende overføring.

 • Hver overføring må ha en etikett for innkommende overføring. Denne etiketten må være festet på hver hovedeske eller pall, og brukes til å identifisere hvilken innkommende overføring hovedesken eller pallen tilhører. For mer informasjon kan du se Pakke og merke en innkommende overføring.

 • Varianter bør ikke blandes i esker uten riktig sortering og merking. For mer informasjon kan du se Pakke og merke en innkommende overføring.

Beste praksis

For å sikre at den innkommende overføringen godtas av lageret uten forsinkelser, bør du følge følgende beste praksis:

 • Legg til kun ett sporingsnummer eller referanse i en overføring. Hvis en overføring leveres i flere forsendelser bør hver forsendelse representeres av sin egen overføring.
 • Hver gang estimert ankomsttid (ETA) endres, bør du oppdatere den innkommende overføringen med ny ETA.
 • Fest etiketten for den innkommende overføringen flere steder på hver pall slik at den er godt synlig.
 • Legg ved en pakkliste i hver forsendelse.
 • Skriv eller fest en etikett med antallene på alle hoved- og inneresker.

Avtaler med transportører

Hvis den innkommende overføringen er en pakkeforsendelse som sendes gjennom UPS, FedEx, DHL eller USPS trenger du ikke å avtale med lageret, fordi de allerede har stående avtaler for denne typen leveranser.

Hvis du sender en forsendelse utenfor standardmetode for pakkelevering må du gjøre en avtale med lageret. Disse forsendelsene kalles ikke-pakkeforsendelser, og inkluderer metoder som mindre-enn-et-helt-lass-forsendelser (LTL), helt-lass-forsendelser (FTL) og forsendelser med U-haul-lastebiler.

Avtaler for ikke-pakkeforsendelser må gjøres 24-48 timer før forsendelsen ankommer lageret. Alle ikke-pakkeforsendelser uten en avtale vil bli avvist av lageret. Kontakt teamet for oppfyllingssuksess for mer informasjon.

Første artikkelinspeksjon

Du trenger ikke sende produktvekter og mål sammen med innkommende overføringer. Når de innkommende overføringene til Shopifys distribusjonsnettverk ankommer et oppfyllingssenter, går de gjennom en første artikkelinspeksjon, der produktene blir veid og målt. Vektene og målene fra første artikkelinspeksjon finner du i seksjonen Shopifys distribusjonsnettverk på produktvariantsiden i Shopify-administrator, eller i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

For å sikre at kundene dine blir belastet riktige fraktpriser må du justere produktvektene slik at de samsvarer med det som ble innhentet av den innledende vareinspeksjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis