Krav og beste praksis for innkommende overføringer for Shopifys distribusjonsnettverk

Når du sender en innkommende overføring til Shopifys distribusjonsnettverk (SFN) må du sørge for at du forstår kravene til forsendelsen. Hvis en forsendelse ankommer Shopifys distribusjonsnettverk, men ikke følger kravene, kan det hende at forsendelsen blir avvist. Gå gjennom beste praksis for å unngå eventuelle forsinkelser eller unntak med den innkommende overføringen.

Generelle krav

Følgende krav må oppfylles for at en forsendelse skal godtas på et lager i Shopifys distribusjonsnettverk:

Beste praksis

For å sikre at den innkommende overføringen godtas av lageret uten forsinkelser, bør du følge følgende beste praksis:

  • Fest etiketten for den innkommende overføringen flere steder på hver pall slik at den er godt synlig.
  • Legg ved en pakkliste i hver forsendelse.
  • Skriv eller fest en etikett med antallene på alle hoved- og inneresker.
  • Ikke før opp Shopify eller SFN som mottaker eller fullmaktsinnehaver for den innkommende overføringen.

Import- og eksportavgifter

Som beskrevet i seksjon 3.2 av SFNs vilkår for bruk, er du ansvarlig for alle toll-, import- eller eksportgebyrer som er knyttet til overføring av lagerbeholdning til SFN, eller mellom SFN-oppfyllingssentre.

Du kan ikke føre opp Shopify eller SFN som mottaker eller fullmaktsinnehaver for den innkommende overføringen.

Enhver lagerbeholdningsoverføring som krysser grensen fra USA til Canada må ha en såkalt Bill of Lading (BOL), som angir tollmegleren og et canadisk telefonnummer. Hvis du trenger hjelp med denne prosessen, må du kontakte tollmegleren din.

Avtaler med transportører

Hvis den innkommende overføringen er en pakkeforsendelse som sendes gjennom UPS, FedEx, DHL eller USPS trenger du ikke å avtale med lageret, fordi de allerede har stående avtaler for denne typen leveranser.

Hvis du sender en forsendelse utenfor standardmetode for pakkelevering må du gjøre en avtale med lageret. Disse forsendelsene kalles ikke-pakkeforsendelser, og inkluderer metoder som mindre-enn-et-helt-lass-forsendelser (LTL), helt-lass-forsendelser (FTL) og forsendelser med U-haul-lastebiler.

Avtaler for ikke-pakkeforsendelser må gjøres 24-48 timer før forsendelsen ankommer lageret. Alle ikke-pakkeforsendelser uten en avtale vil bli avvist av lageret. Kontakt teamet for oppfyllingssuksess for mer informasjon.

Første artikkelinspeksjon

Du trenger ikke sende produktvekter og mål sammen med innkommende overføringer. Når de innkommende overføringene til Shopifys distribusjonsnettverk ankommer et oppfyllingssenter, går de gjennom en første artikkelinspeksjon, der produktene blir veid og målt. Vektene og målene fra første artikkelinspeksjon finner du i seksjonen Shopifys distribusjonsnettverk på produktvariantsiden i Shopify-administrator, eller i appen for Shopifys distribusjonsnettverk.

For å sikre at kundene dine blir belastet riktige fraktpriser må du justere produktvektene slik at de samsvarer med det som ble innhentet av den innledende vareinspeksjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis