Opphavsrett og immateriell eiendom

Shopify støtter beskyttelse av immateriell eiendom, og ber deg om å gjøre det samme. Det er Shopifys politikk å svare på alle meldinger om påståtte brudd på opphavsretten som overholder USAs Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Shopify svarer også på meldinger om påståtte brudd på varemerkerettigheter. Det er butikkeierens ansvar å overholde gjeldende lovgivning knyttet til opphavsrett og varemerker. Dette inkluderer lover som kan gjelde basert på butikkens region eller land, samt regionene eller landene du selger i.

Viktig: Denne informasjonen utgjør ikke profesjonell juridisk rådgivning. Rådfør deg med uavhengige juridiske rådgivere for informasjon som er aktuell for din region eller ditt land og omstendigheter.

Hvis du direktefrakter eller kjøper produktene dine fra en app eller tredjepart, må du sørge for å innhente tillatelse og dokumentasjon på at du kan bruke produktene, merkevaren og tilknyttet innhold, som inkluderer bilder og tekst. Hvis du ikke har laget innholdet må du sjekke hvem som eier det, selv om innholdet ikke er offisielt registrert.

Dersom Shopify mottar et gyldig varsel om påståtte brudd på opphavsrett eller merkevarerettigheter, kan materiellet som bryter med rettighetene bli fjernet fra butikken din. I noen tilfeller kan butikker bli midlertidig eller permanent stengt.

Oversikt over immateriell eiendom

Immateriell eiendom er betegnelsen på noe som er produsert som et resultat av kreativitet. Dette inkluderer fysiske og ikke-fysiske arbeider, som bøker, tekst, kode, bilder, videoer, logoer og slagord. Opphavsrett og varemerke er to typer immateriell eiendom.

Som butikkeier må du beskytte din immaterielle eiendom, og sørge for at du ikke bryter med rettighetene knyttet til andres innhold.

Om brudd på opphavsretten

Brudd på opphavsretten er å bruke opphavsrettsbeskyttede arbeider uten tillatelse fra eieren. En opphavsmann har eksklusive rettigheter til å kopiere, vise, distribuere, selge eller utføre arbeidene, eller til å skape avledede verk.

Opphavsrett beskytter håndgripelige originalarbeider, som bilder i nettbutikken din. Opphavsrett gjelder fra det tidspunktet du skaper arbeidene, men du kan også søke om registrering hos dine myndigheters opphavsrettskontor, som for eksempel det amerikanske kontoret for opphavsrett. Opphavsrettslovgivning finnes i mange land.

Du kan finne ut mer om opphavsrett på nettstedet til det amerikanske kontoret for opphavsrett eller i det canadiske kontoret for immateriell eiendoms veiledning til opphavsrett.

Om brudd på varemerker

Varemerker er en betegnelse på immaterielle verk, som merkevarebudskaper, som identifiserer og skiller en bedrift eller et produkt fra andre typer bedrifter eller produkter. Brudd på varemerker er å bruke et varemerke uten tillatelse på en måte som kan skape forvirring rundt merkevare, produkt eller tjenester.

Du kan registrere varemerket ditt for å beskytte merkevaren, som for eksempel logo eller bedriftsnavn, hos dine myndigheters varemerkekontor, for eksempel på nettstedet til det amerikanske kontoret for patenter og varemerker.

Søk etter registrert opphavsrett og varemerker

Hvis en opphavsrett eller et varemerke er registrert, kan du søke i myndighetsoppføringer for å bekrefte registreringen og få mer informasjon. Dersom en opphavsrett eller et varemerke ikke er registrert, kan det likevel være at opphavsretts- eller varemerkelovgivningen gjelder. Følgende er eksempler på oppføringer du kan søke etter:

Rapportere brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter

Hvis du har grunn til å tro at innholed en butikk som bruker Shopify bryter med din opphavsrett eller varemerke, kan du bruke skjemaet Shopify DMCA-varsel eller skjemaet Shopifys varsel om brudd på varemerker for å rapportere dette innholdet.

Før du sender inn skjemaet bør du vurdere om arbeidene er beskyttet ved lov, og om butikkens bruk kvalifiserer som brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter. Hvis du ikke er sikker på om materiellet beskyttes av opphavsretts- eller varemerkelovgivning bør du undersøke med en uavhengig juridisk rådgiver.

Shopifys team for tillit og sikkerhet vurderer bare varselet ditt dersom alle deler av skjemaet er fylt ut. Du mottar et svar når teamet har vurdert ditt varsel.

Bare rapporter én butikk per varsel, og inkluder all relevant informasjon i varselet. Du kan legge ved mer enn én kobling per varsel.

Svare på et varsel om brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter

Hvis butikken din mottar et varsel om DMCA- eller varemerkebrudd, vil Shopifys team for tillit og sikkerhet sende en e-post til butikkeieren med steg for å bestride varselet. Disse stegene kan inkludere å legge frem dokumentasjon på et registrert varemerke, eller sende et motvarsel. Du kan svare på e-posten med varsel om DMCA- eller varemerkebrudd med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Shopify kan fjerne alt materiell som bryter med rettigheter fra butikken din. Avhengig av varselet, ditt svar, gjeldende lovgivning og Shopifys retningslinjer vil Shopify varsle deg dersom du er berettiget til å bytte ut innhold som er fjernet. I noen tilfeller kan butikker som bryter med rettigheter for immateriell eiendom bli midlertidig eller permanent stengt.

Noen ganger kan eiere av opphavsrett eller varemerker kontakte deg med et såkalt «cease and desist»-brev, som ber deg avslutte bruken umiddelbart. Dette lar deg svare, og kan hindre videre skritt der lovgivning rundt opphavsrett eller varemerker gjelder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis