Migreren naar klantensegmentatie

Toen Shopify migreerde van opgeslagen zoekopdrachten van klanten naar klantensegmentatie, werden al je bestaande opgeslagen zoekopdrachten automatisch geconverteerd naar klantensegmenten. De nieuwe klantensegmenten gebruiken exact dezelfde criteria en dezelfde naam als je opgeslagen zoekopdrachten. De nieuwe klantensegmenten genereren ook dezelfde lijst met klanten.

Wanneer nieuwe klanten voldoen aan de criteria voor een klantensegment, worden ze automatisch opgenomen in dat klantensegment. En wanneer bestaande klanten niet meer voldoen aan de criteria, worden ze automatisch verwijderd.

Je kortingen die voorheen een klantengroep gebruikten op basis van een opgeslagen zoekopdracht, gebruiken nu het klantensegment dat is gemaakt om de opgeslagen zoekopdracht te vervangen.

Opgeslagen zoekopdrachten die in uitzonderlijke gevallen niet precies konden worden gemigreerd

Al je opgeslagen zoekopdrachten zijn gemigreerd naar klantensegmenten. Het is mogelijk dat voor een paar merchants een opgeslagen zoekopdracht niet kon worden gemigreerd. De meest voorkomende reden is dat de opgeslagen zoekopdracht vrije tekst gebruikt in plaats van de standaard filtercriteria. In dit geval is er nog steeds een klantensegment gemaakt voor de opgeslagen zoekopdracht en omvat het dezelfde set klanten.

Aan de klantprofielen die aan dat klantensegment zijn gekoppeld, is een tag toegewezen met het voorvoegsel Archived saved search. Als je bijvoorbeeld een opgeslagen zoekopdracht met de naam International-VIPs hebt, wordt aan alle gekoppelde klantprofielen een tag toegewezen met de naam Archived saved search: International-VIPs.

Opgeslagen zoekopdrachten beheren die niet precies kunnen worden gemigreerd.

Op de pagina Klanten worden opgeslagen zoekopdrachten die niet konden worden gemigreerd, weergegeven met een i -pictogram in een blauwe cirkel naast de naam van dat klantensegment.

Het i-pictogram wordt weergegeven naast klantsegmenten die niet precies kunnen worden gemigreerd

Als je een korting hebt die een opgeslagen zoekopdracht heeft gebruikt die niet kon worden gemigreerd, wordt het i-pictogram ook weergegeven naast de korting op de kortingspagina. Wanneer je op de korting klikt, worden de naam van het klantensegment en het i weergegeven in het gedeelte Klant geschiktheid van de pagina met kortingsgegevens.

Je klantensegmenten herzien

Je kunt de tag en het taggebaseerde klantensegment die tijdens de migratie zijn gemaakt, blijven gebruiken. In dit geval moet je eraan denken om de tag handmatig toe te voegen of te verwijderen uit klantprofielen. Meer informatie over het bewerken van klantprofielen.

Je kunt je taggebaseerde klantensegment ook vervangen door een klantensegment dat automatisch klanten uit het klantensegment opneemt en verwijdert. Meer informatie over klantensegmenten.

Je kortingen aanpassen

Voorheen konden kortingen aan klantengroepen worden gekoppeld. Nu zijn die kortingen gekoppeld aan klantensegmenten. In de meeste gevallen zijn je kortingen correct en werken ze zoals verwacht. Als een van je kortingen nu is gekoppeld aan een klantensegment dat niet kon worden gemigreerd, kun je een van de volgende dingen doen:

  • Ga naar de pagina Klanten en bewerk het gemigreerde klantensegment. Controleer vervolgens op pagina Kortingen of het klantensegment in het gedeelte Geschiktheid van klant op de pagina met kortingsgegevens actueel is.

  • Ga naar de pagina Kortingen, verwijder het klantensegment uit het gedeelte Geschiktheid van klant op de pagina met kortingsgegevens en selecteer vervolgens een ander klantensegment voor die korting.

Meer informatie over het maken en bewerken van kortingen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis