Realizacja zamówień Shopify Markets Pro i zarządzanie nimi

Zamówienia międzynarodowe możesz realizować za pomocą Markets Pro, korzystając z jednej z następujących opcji:

 • Kupuj i drukuj etykiety wysyłkowe DHL Express bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.
 • Realizuj i wysyłaj zamówienia za pośrednictwem partnera realizacji zewnętrznej.

Zamówienia Markets Pro możesz również refundować i zwracać.

Realizacja zamówień bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify

Możesz realizować zamówienia Markets Pro bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify, kupując etykiety wysyłkowe DHL Express pojedynczo lub zbiorczo.

Zagadnienia dotyczące zakupu etykiet wysyłkowych w panelu administracyjnym Shopify

Przed zakupem etykiet wysyłkowych DHL Express dla zamówień międzynarodowych w panelu administracyjnym Shopify zapoznaj się z następującymi zagadnieniami:

 • Do etykiet wysyłkowych Markets Pro nie można dodać ubezpieczenia przesyłki.
 • Opakowania przewoźnika nie są obsługiwane w przypadku Markets Pro. Musisz użyć niestandardowych opakowań w panelu administracyjnym Shopify.
 • Możesz kupić tylko etykiety wysyłkowe DHL Express.
 • Aby zapewnić dokładność obliczeń ceł, nie możesz edytować kraju wysyłki dla zamówień z wstępnie opłaconymi cłami i zamówień wysyłanych do Kanady, Stanów Zjednoczonych lub Brazylii. Nie możesz również edytować województwa ani stanu wysyłki.
 • Maksymalna deklarowana wartość przesyłki międzynarodowej może wynosić 25 000 USD.

Kupuj i drukuj pojedyncze etykiety wysyłkowe

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie zawierające niezrealizowane pozycje.

 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.

 4. W sekcji POZYCJE potwierdź liczbę pozycji, które chcesz uwzględnić w realizacji. Jeśli chcesz wysłać zamówienie klienta w ramach kilku realizacji, zmniejsz do zera ilość każdej pozycji, której nie chcesz wysłać w ramach tej realizacji. Możesz kupić dodatkową etykietę wysyłkową dla każdej realizacji, która jest wymagana do wykonania całego zamówienia.

 5. Sprawdź formularz deklaracji celnej i dodaj brakujące informacje:

 6. Opcjonalnie: W sekcji USTAWIENIA WSTĘPNE wybierz ustawienia wstępne, aby zastosować ustawienia wstępne etykiet wysyłkowych do swoich etykiet wysyłkowych.

 7. W sekcji Opakowanie wybierz już istniejące opakowanie lub utwórz nowe:

 8. W polu Waga łącznie (z opakowaniem) wprowadź całkowitą wagę przesyłki.

 9. W polu Data wysyłki wybierz datę wysyłki. Jeśli chcesz automatycznie wysłać dane wysyłki do klientów w tym terminie, wybierz opcję Wyślij informacje o wysyłce do klientów.

 10. Sprawdź szczegóły wysyłki w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij Kup etykietę wysyłkową.

 11. Określ, czy chcesz połączyć etykiety wysyłkowe z formularzami celnymi lub specyfikacjami towarów, a następnie wybierz format papieru do drukowania.

 12. Wydrukuj etykiety wysyłkowe i dokumenty.

Kupuj i drukuj zbiorczo etykiety wysyłkowe

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Opcjonalnie: Aby wyświetlić tylko zamówienia, które muszą zostać zrealizowane, kliknij kartę Niezrealizowane.

 3. Zaznacz pole wyboru obok każdego zamówienia, dla którego chcesz utworzyć etykietę wysyłkową.

 4. Kliknij opcję Utwórz etykiety wysyłkowe. Jeśli realizujesz zamówienia w wielu lokalizacjach, wybierz odpowiednią lokalizację, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 5. Opcjonalnie: Aby wykorzystać ustawienia wstępne na potrzeby etykiet wysyłkowych, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz zamówienia.
  2. Kliknij x zamówienia(-ń) wybrane(-ych).
  3. Kliknij ustawienia wstępne.
 6. Sprawdź formularz deklaracji celnej i dodaj brakujące informacje:

  1. Kliknij pole Pozycje dla zamówienia.
  2. Kliknij opcję Edytuj deklarację celną.
  3. W przypadku każdego produktu zweryfikuj wagę, ilość, wartość i opis.
  4. Opcjonalnie: wybierz opcję Zapisz informacje o wysyłce w szczegółach produktu.
  5. W sekcji Zaktualizuj formularz deklaracji celnej, wybierz opcję aktualizacji wielu zamówień lub tylko tego zamówienia.
  6. Kliknij opcję Zapisz.
 7. Na stronie Utwórz etykiety wysyłkowe wprowadź zmiany w etykietach.

 8. Kliknij opcję Sprawdź i kup.

 9. Opcjonalnie: Zmień datę wysyłki.

 10. Opcjonalnie: Zmień ustawienie wysyłania e-maila o realizacji zamówienia do Twoich klientów.

 11. Kliknij opcję Kup etykiety wysyłkowe.

 12. Określ, czy chcesz połączyć etykiety wysyłkowe z formularzami celnymi i specyfikacjami towarów, a następnie wybierz format papieru do drukowania.

 13. Wydrukuj etykiety wysyłkowe i dokumenty.

Realizacja zamówień za pomocą zewnętrznych usług realizacji

Zamówienia Shopify Markets Pro można realizować za pośrednictwem następujących zgodnych usług realizacji:

Jeśli korzystasz z usługi realizacji, której nie ma na tej liście, musisz kupić etykiety wysyłkowe i zrealizować zamówienia Markets Pro za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.

W przyszłości dodane zostaną kolejne kompatybilne usługi realizacji. Jeśli oferujesz usługą realizacji lub jesteś sprzedawcą, który korzysta z usługi realizacji, której nie ma na tej liście, napisz wiadomość na adres markets-pro@shopify.com

Wstrzymane zamówienia

Zamówienia Markets Pro są wstrzymane i nie można ich zrealizować, dopóki status wstrzymania nie zostanie usunięty. Gdy zamówienie jest wstrzymane, Markets Pro dokonuje analizy oszustw dotyczących takiego zamówienia, sprawdza dane zamówienia, takie jak adres e-mail klienta i numer telefonu, oraz potwierdza pobranie ceł i podatków importowych w prawidłowej wysokości, jeśli obowiązują.

Status wstrzymania zamówienia jest zwykle usuwany w ciągu pięciu minut. W niektórych przypadkach narzędzie Markets Pro może wstrzymać zamówienie na dłuższy czas, aby wykonać dodatkowe kontrole.

Po usunięciu statusu wstrzymania zamówienia płatność za zamówienie jest rejestrowana automatycznie. Można ją też zarejestrować ręcznie w zależności od wybranej metody rejestracji płatności.

Zwrot kosztów i zwrot zamówień Markets Pro

Koszty zamówień Markets Pro możesz zwracać w panelu administracyjnym Shopify w taki sam sposób, jak w przypadku innych zamówień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Tworzenie zwrotów towarów i kosztów.

30-dniowa gwarancja kursu wymiany

Dla zamówień Markets Pro płatnych w walucie obcej obowiązuje blokada kursu waluty zagranicznej przez 30 dni. 30-dniowa gwarancja kursu wymiany zapewnia zastosowanie tego samego kursu wymiany walut przez 30 dni od dnia złożonego zamówienia i pozwala uniknąć strat spowodowanych wahaniami wartości waluty.

Oznacza to, że w przypadku zwrotu pieniędzy, kurs wymiany dla zamówienia złożonego w ciągu ostatnich 30 dni będzie taki sam jak w momencie złożenia zamówienia.

Cła, opłaty celne i podatek VAT

Po zrealizowaniu zamówienia Markets Pro, cła, opłaty celne i VAT nie będą zwracane. Jeśli całe zamówienie zostanie zrefundowane przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, cła i opłaty celne zostaną Ci zwrócone w kolejnym dniu wypłaty.

Zwroty

Etykietę zwrotną dla zamówień Markets Pro możesz kupić u zewnętrznego dostawcy lub przewoźnika. Dla zamówień Markets Pro nie obowiązują żadne specyficzne wymagania dotyczące etykiet zwrotnych.

Wymiany

Wymiana produktów jest uznawana za nowe zamówienie Markets Pro, które musi zostać poddane procedurze celnej. Cła i podatki muszą być zapłacone przez Ciebie lub Twojego klienta po raz drugi.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo