Realizacja zamówień Shopify Markets Pro i zarządzanie nimi

Zamówienia międzynarodowe możesz realizować za pomocą Markets Pro, korzystając z jednej z następujących opcji:

 • Kupuj i drukuj etykiety wysyłkowe DHL i UPS bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.
 • Drukuj, realizuj i wysyłaj zamówienia za pomocą etykiet wysyłkowych DHL i UPS od zewnętrznego partnera w zakresie realizacji.

Zamówienia Markets Pro możesz również refundować i zwracać.

Informacje związane z zakupem etykiet wysyłkowych Markets Pro

Przed zakupem etykiet wysyłkowych dla zamówień międzynarodowych zapoznaj się z następującymi informacjami i ograniczeniami:

 • Do etykiet wysyłkowych Markets Pro nie można dodać ubezpieczenia przesyłki.
 • Opakowania przewoźnika nie są obsługiwane w przypadku Markets Pro. Jeśli realizujesz zamówienia w Shopify, musisz użyć niestandardowych opakować z ustawień Wysyłka i dostawa w panelu administracyjnym. Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego partnera w zakresie realizacji, musisz używać opakowań skonfigurowanych w danej aplikacji lub platformie.
 • Możesz kupować tylko etykiety wysyłkowe DHL i UPS.
 • Aby zapewnić dokładność obliczeń ceł, nie możesz edytować kraju wysyłki, stanu lub prowincji dla następujących rodzajów zamówień:

  • zamówienia z cłem opłaconym z góry
  • zamówienia wysyłane do Kanady, Stanów Zjednoczonych lub Brazylii
 • Maksymalna deklarowana wartość dla przesyłek międzynarodowych wynosi 25 000 USD.

 • Niestandardowe pozycje pojedyncze nie są obsługiwane w przypadku Markets Pro. Aby wysyłać niestandardowe pozycje pojedyncze, musisz utworzyć wersję roboczą zamówienia i zmienić oficjalnego sprzedawcę w zamówieniu z Markets Pro na siebie.

 • Imię lub nazwisko klienta nie może być pojedynczą literą w szczegółach wysyłki klienta. Na przykład J Doe i John D to nieprawidłowe formaty nazwy klienta.

 • Podział pojedynczego produktu na wiele przesyłek nie jest obsługiwany w przypadku Markets Pro. Dla każdego zamówienia można łącznie kupić 1 etykietę wysyłkową na produkt.

 • Na wszystkich etykietach wysyłkowych Markets Pro wyświetla się waga 1 lb, aby zachęcić przewoźników do dokładnego ważenia każdej paczki. Nie powoduje to zmiany rozliczania etykiet Markets Pro. Waga deklarowana przez Ciebie lub partnera logistycznego w chwili tworzenia etykiety jest wykorzystywana jako waga szacunkowa i przechowywana w kodzie kreskowym etykiety w celu uzgodnienia szacunkowej wagi z etykiety z fakturą za etykietę wystawioną przez przewoźnika.

 • W przypadku zamówień zawierających darmowe pozycje wyświetlana wartość każdej z darmowych pozycji na fakturach handlowych wynosi 1,00 USD. Nie gwarantuje to, że przesyłka pomyślnie przejdzie przez odprawę celną i nie ma możliwości ręcznego zadeklarowania wartości darmowej pozycji.

Realizacja zamówień bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify

Możesz realizować zamówienia Markets Pro bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify, kupując etykiety wysyłkowe pojedynczo lub zbiorczo.

Kupuj i drukuj pojedyncze etykiety wysyłkowe

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zamówienie zawierające niezrealizowane pozycje.

 3. W sekcji Niezrealizowane kliknij Utwórz etykietę wysyłkową.

 4. W sekcji POZYCJE potwierdź liczbę pozycji, które chcesz uwzględnić w realizacji. Jeśli chcesz wysłać zamówienie klienta w ramach kilku realizacji, zmniejsz do zera ilość każdej pozycji, której nie chcesz wysłać w ramach tej realizacji. Możesz kupić dodatkową etykietę wysyłkową dla każdej realizacji, która jest wymagana do wykonania całego zamówienia.

 5. Sprawdź formularz deklaracji celnej i dodaj brakujące informacje:

  1. W sekcji POZYCJE kliknij Edytuj informacje celne.
  2. Sprawdź informacje o swoim produkcie, takie jak waga, ilość, wartość i opis.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 6. W sekcji Opakowanie wybierz już istniejące opakowanie lub utwórz nowe:

  • Aby użyć już istniejącego opakowania, wybierz opakowanie z rozwijanego menu Opakowanie.
  • Aby utworzyć nowe opakowanie, wykonaj następujące kroki:
   1. W sekcji Opakowanie kliknij Dodaj opakowanie.
   2. W oknie dialogowym Dodaj opakowanie wprowadź informacje o nowym opakowaniu.
   3. Kliknij Dodaj opakowanie.
 7. W polu Waga łącznie (z opakowaniem) wprowadź całkowitą wagę przesyłki.

 8. W polu Data wysyłki wybierz datę wysyłki. Jeśli chcesz automatycznie wysłać dane wysyłki do klientów w tym terminie, wybierz opcję Wyślij informacje o wysyłce do klientów.

 9. Sprawdź szczegóły wysyłki w sekcji Podsumowanie, a następnie kliknij Kup etykietę wysyłkową.

 10. Określ, czy chcesz połączyć etykiety wysyłkowe z formularzami celnymi lub specyfikacjami towarów, a następnie wybierz format papieru do drukowania.

 11. Wydrukuj etykiety wysyłkowe i dokumenty.

Kupuj i drukuj zbiorczo etykiety wysyłkowe

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Opcjonalnie: Aby wyświetlić tylko zamówienia, które muszą zostać zrealizowane, kliknij kartę Niezrealizowane.

 3. Zaznacz pole wyboru obok każdego zamówienia, dla którego chcesz utworzyć etykietę wysyłkową.

 4. Kliknij opcję Utwórz etykiety wysyłkowe. Jeśli realizujesz zamówienia w wielu lokalizacjach, wybierz odpowiednią lokalizację, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 5. Sprawdź formularz deklaracji celnej i dodaj brakujące informacje:

  1. Kliknij pole Pozycje dla zamówienia.
  2. Kliknij opcję Edytuj deklarację celną.
  3. W przypadku każdego produktu zweryfikuj wagę, ilość, wartość i opis.
  4. Opcjonalnie: wybierz opcję Zapisz informacje o wysyłce w szczegółach produktu.
  5. W sekcji Zaktualizuj formularz deklaracji celnej, wybierz opcję aktualizacji wielu zamówień lub tylko tego zamówienia.
  6. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Na stronie Utwórz etykiety wysyłkowe wprowadź zmiany w etykietach.

 7. Kliknij opcję Sprawdź i kup.

 8. Opcjonalnie: Zmień datę wysyłki.

 9. Opcjonalnie: Zmień ustawienie wysyłania e-maila o realizacji zamówienia do Twoich klientów.

 10. Kliknij opcję Kup etykiety wysyłkowe.

 11. Określ, czy chcesz połączyć etykiety wysyłkowe z formularzami celnymi i specyfikacjami towarów, a następnie wybierz format papieru do drukowania.

 12. Wydrukuj etykiety wysyłkowe i dokumenty.

Realizacja zamówień za pomocą zewnętrznych usług realizacji

Zamówienia Shopify Markets Pro można realizować za pośrednictwem następujących zgodnych usług realizacji:

Jeśli chcesz unieważnić istniejącą etykietę wysyłkową z poziomu zewnętrznej usługi realizacji i zlecić wystawienie nowej, kliknij przycisk Anuluj etykietę, a następnie kup nową etykietę. Opłata jest naliczana tylko za etykietę zeskanowaną przez przewoźnika.

Jeśli korzystasz z usługi realizacji, która nie znajduje się na tej liście i chcesz rozpocząć natychmiast, Ty lub Twój partner ds. realizacji musicie kupić etykiety wysyłkowe i zrealizować zamówienia Markets Pro za pośrednictwem panelu administracyjnego Shopify.Jeśli chcesz zintegrować zewnętrzną usługę realizacji z Shopify Markets Pro, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Uwagi dotyczące korzystania z zewnętrznych usług realizacji

 • Jeśli korzystasz z niestandardowych stawek zryczałtowanych, ponieważ nie masz jeszcze zaktualizowanych ustawień wysyłki, rozważ aktualizację, aby skorzystać z dostępnych funkcji.
 • Jeśli drukujesz etykietę wysyłkową poza panelem administracyjnym Shopify, wszystko, co kupujący wybierze przy realizacji zakupu, jest przekazywane zewnętrznemu dostawcy usług realizacji jako etykieta. Zewnętrzny dostawca nie może wybierać usług wysyłkowych Markets Pro, więc to, co zostanie przekazane zewnętrznemu dostawcy, zależy od stawek wybranych przy realizacji zakupu. Stawki obliczone przez przewoźnika są przekazywane jako klasa przesyłki wybrana przy realizacji zakupu. Stawki zryczałtowane są przekazywane w inny sposób, w zależności od tego, jaką opcję wybrano przy realizacji zakupu:

  • Ekonomiczna: DHL eCommerce
  • Standardowa: UPS
  • Ekspresowa: DHL Express
  • Niestandardowa stawka zryczałtowana: DHL Express
 • W przyszłości dodane zostaną kolejne kompatybilne usługi realizacji. Jeśli oferujesz usługę realizacji lub jesteś sprzedawcą korzystającym z usługi realizacji, której nie ma na tej liście, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Wstrzymane zamówienia

Zamówienia Markets Pro są wstrzymane i nie można ich zrealizować, dopóki status wstrzymania nie zostanie usunięty. Gdy zamówienie jest wstrzymane, Markets Pro dokonuje analizy oszustw dotyczących takiego zamówienia, sprawdza dane zamówienia, takie jak adres e-mail klienta i numer telefonu, oraz potwierdza pobranie ceł i podatków importowych w prawidłowej wysokości, jeśli obowiązują.

Status wstrzymania zamówienia jest zwykle usuwany w ciągu pięciu minut. W niektórych przypadkach narzędzie Markets Pro może wstrzymać zamówienie na dłuższy czas, aby wykonać dodatkową kontrolę zamówienia.

Po usunięciu statusu wstrzymania zamówienia płatność za zamówienie jest rejestrowana automatycznie. Można ją też zarejestrować ręcznie w zależności od wybranej metody rejestracji płatności.

Zarządzanie wersjami roboczymi zamówień Markets Pro

Po utworzeniu wersji roboczej zamówienia i dodaniu klienta, który ma adres wysyłki z rynku zarządzanego przez Markets Pro, automatycznie wybierany jest oficjalny sprzedawca Markets Pro dla wersji roboczej zamówienia.

Ważne jest, aby przypisać usługę wysyłkową Markets Pro do wersji roboczej zamówienia. Jeśli nie przypiszesz metody wysyłki Markets Pro, cła nie zostaną obliczone, a narzędzie Markets Pro nie zostanie przypisane jako oficjalny sprzedawca.

Jeśli nie dodasz klienta, ale wybierzesz rynek zarządzany przez Markets Pro, oficjalny sprzedawca Markets Pro zostanie automatycznie wybrany dla wersji roboczej zamówienia.

Do wersji roboczych zamówień zarządzanych przez Markets Pro zastosowanie mają poniższe informacje:

Zmień oficjalnego sprzedawcę dla wersji roboczej zamówienia międzynarodowego

Możesz zmienić oficjalnego sprzedawcę dla wersji roboczej zamówienia międzynarodowego. Jeśli zmienisz oficjalnego sprzedawcę z Markets Pro na własnego, Twoim obowiązkiem będzie obsługa finansowych i prawnych zawiłości sprzedaży międzynarodowej.

W zależności od wybranego oficjalnego sprzedawcy otrzymasz dostęp do różnych etykiet wysyłkowych:

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.
 2. Kliknij wersję roboczą zamówienia, dla której chcesz zmienić oficjalnego sprzedawcę.
 3. W sekcji Rynek kliknij ..., a następnie opcję Zmień oficjalnego sprzedawcę.
 4. Wybierz oficjalnego sprzedawcę do zarządzania swoim zamówieniem.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zwrot kosztów i zwrot zamówień Markets Pro

Koszty zamówień Markets Pro możesz zwracać w panelu administracyjnym Shopify w taki sam sposób, jak w przypadku innych zamówień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Tworzenie zwrotów towarów i kosztów.

30-dniowa gwarancja kursu wymiany

Dla zamówień Markets Pro płatnych w walucie obcej obowiązuje blokada kursu waluty zagranicznej przez 30 dni. 30-dniowa gwarancja kursu wymiany zapewnia zastosowanie tego samego kursu wymiany walut przez 30 dni od dnia złożonego zamówienia i pozwala uniknąć strat spowodowanych wahaniami wartości waluty.

Oznacza to, że w przypadku konieczności zwrotu środków za zamówienie złożone w ciągu ostatnich 30 dni, kurs wymiany będzie taki sam jak w momencie złożenia zamówienia.

Cła, opłaty celne i podatek VAT

Po zrealizowaniu zamówienia Markets Pro, cła, opłaty celne i VAT nie będą zwracane. Jeśli całe zamówienie zostanie zrefundowane przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, cła i opłaty celne zostaną Ci zwrócone w kolejnym dniu wypłaty.

Zwroty

Etykietę zwrotną dla zamówień Markets Pro możesz kupić u zewnętrznego dostawcy lub przewoźnika. Dla zamówień Markets Pro nie obowiązują żadne specyficzne wymagania dotyczące etykiet zwrotnych.

Wymiany

Wymiana produktów jest uznawana za nowe zamówienie Markets Pro, które musi zostać poddane procedurze celnej. Cła i podatki muszą być zapłacone przez Ciebie lub Twojego klienta po raz drugi.

Obsługa zamówień B2B przez Markets Pro

Zamówienia B2B nie są obsługiwane przez Shopify Markets Pro. Gdy składasz zamówienia B2B do krajów lub regionów zarządzanych przez Markets Pro, musisz być swoim własnym, oficjalnym sprzedawcą dla tych zamówień. Zamówienia zostaną automatycznie przełączone, dzięki czemu podczas realizacji zakupu będziesz oficjalnym sprzedawcą. Możesz również przetwarzać zamówienia B2B jako wersje robocze zamówień.

Darmowe zamówienia przez Markets Pro

Darmowe zamówienia nie są obsługiwane przez Shopify Markets Pro. Tworząc zamówienie o wartości zerowej w dolarach do krajów lub regionów zarządzanych przez Markets Pro, musisz być swoim własnym oficjalnym sprzedawcą dla tych zamówień. Podczas realizacji zakupu oficjalnym sprzedawcą dla tych zamówień zostanie automatycznie sklep.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo