Status zamówienia

Na stronie Zamówienia każde zamówienie ma swój status, status płatności i status realizacji. Statusy ułatwiają śledzenie postępów Twoich zamówień. Możesz filtrować swoje zamówienia według ich statusu na stronie Zamówienia.

Status zamówienia

Każde zamówienie ma jeden z następujących statusów:

 • Otwarte
 • Zarchiwizowane
 • Anulowane

Nowe zamówienie ma na początku status Otwarte. Możesz zarchiwizować zamówienie po jego zrealizowaniu, anulowaniu lub dokonaniu jego zwrotu. Jeśli wystąpił problem i musisz anulować zamówienie lub zwrócić zamówione produkty, wówczas status zamówienia zmienia się na Anulowane.

Status płatności

Każde zamówienie ma jeden z następujących statusów płatności:

 • Autoryzowane
 • Zaległe
 • Płatne
 • Koszty zwrócone częściowo
 • Częściowo zapłacone
 • Płatność oczekiwana
 • Zwrócono koszty
 • Niezapłacone
 • Unieważnione

Zapłacone lub częściowo zapłacone: Po zarejestrowaniu płatności kartą kredytową lub po oznaczeniu płatności w trybie offline lub niestandardową metodą jako otrzymanej, płatność z tytułu zamówienia zyskuje status Zapłacona. Gdy rejestrujesz płatność z tytułu zamówienia, możesz określić, jaką część pełnej wartości zamówienia chcesz zarejestrować. Jeśli zarejestrujesz mniej niż pełną kwotę zamówienia, płatność z tytułu zamówienia będzie mieć status Częściowo zapłacona.

Płatność oczekiwana: Zamówienia, które mają status Płatność oczekiwana, nie zostały jeszcze opłacone. Jeśli oczekujące zamówienie nie zostanie opłacone w terminie płatności ustalonym w warunkach płatności, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Autoryzowane: W zależności od ustawień realizacji zakupu rejestracja płatności odbywa się ręcznie lub automatycznie. Jeśli Twój sklep został skonfigurowany pod kątem rejestracji ręcznej, nowe płatności kartą kredytową mają status Autoryzowane.

Zwrócona, częściowo zwrócona lub unieważniona: Gdy anulujesz zamówienie, status płatności zmieni się na Zwrócona lub Unieważniona. W przypadku zamówienia, w którym płatność nie została jeszcze zarejestrowana, płatność ma status Unieważniona. W przypadku zamówień z zarejestrowanymi płatnościami płatność ma status Zwrócona. Jeśli częściowo zwrócisz koszty zamówienia z zarejestrowaną płatnością, płatność będzie mieć status Częściowo zwrócona.

Status realizacji

Status realizacji zamówienia

 • Zrealizowane
 • Niezrealizowane
 • Częściowo zrealizowane
 • Zaplanowane
 • Wstrzymano

Po złożeniu zamówienia ma ono status Niezrealizowane, o ile w ustawieniach realizacji zakupu wybrałeś(-aś) automatyczne rejestrowanie płatności i automatyczną realizację wszystkich pozycji zamówienia.

Jeśli wysłałeś(-aś) niektóre (lecz nie wszystkie) pozycje z zamówienia, zamówienie ma status Częściowo zrealizowane. W przypadku wysłania wszystkich pozycji z zamówienia jego status zmienia się na Zrealizowane.

Przedpłacone zamówienia subskrypcji mają status Zaplanowane do momentu osiągnięcia terminu realizacji. Po upływie daty realizacji status zamówienia zmienia się na Niezrealizowane i można je wtedy zrealizować.

Gdy oferty sprzedaży droższych produktów są przedstawiane klientom przy realizacji zakupu, status realizacji zamówienia jest tymczasowo ustawiany na Wstrzymano. Gdy realizacja jest wstrzymana, możesz zarezerwować zapasy dla zamówienia, ale nie możesz realizować zamówienia, dopóki nie zostanie cofnięte wstrzymanie realizacji, a status realizacji zamówienia nie zmieni się na Niezrealizowane.

Realizacje z ręcznym wstrzymaniem realizacji mają status realizacji Wstrzymane.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo