Twórz automatyzacje marketingowe w Shopify

Automatyzacje marketingowe umożliwiają automatyczne wysyłanie klientom wiadomości np. e-maili, SMS-ów i powiadomień push, za pośrednictwem wielu kanałów. Możesz zwiększyć zaangażowanie klientów i liczbę konwersji, kontaktując się z klientami na wielu platformach.

Automatyzacje marketingowe używają platformy Shopify Flow. Można je konfigurować w następujący sposób:

  • przy użyciu wstępnie opracowanego szablonu oferowanego przez Shopify Email lub aplikacje firm zewnętrznych
  • tworząc ręcznie niestandardową automatyzację

Automatyzacje marketingowe są dostępne dla sklepów korzystających z planu Basic Shopify lub wyższej wersji. Aby tworzyć automatyzacje marketingowe, musisz mieć uprawnienie Marketing na swoim koncie sklepu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z uprawnieniami pracowników.

Utwórz automatyzację marketingową

Po utworzeniu automatyzacji marketingowej na podstawie szablonu możesz skonfigurować konkretne ustawienia dotyczące sposobu działania automatyzacji. Możesz na przykład zmienić czas, po jakim od momentu porzucenia koszyka przez klienta ma zostać wysłana do niego wiadomość e-mail dotycząca porzuconego koszyka.

Po skonfigurowaniu automatyzacji możesz ją natychmiast włączyć lub zapisać jako wersję roboczą. Aby edytować workflow automatyzacji, musisz użyć urządzenia stacjonarnego.

Kroki:

Po włączeniu automatyzacji możesz uzyskać dostęp do analiz automatyzacji marketingowych, aby dowiedzieć się, jak działa ta automatyzacja. Dowiedz się więcej o używaniu edytora szablonów Shopify Email do dostosowywania e-maili dotyczących automatyzacji.

Edytuj szablon automatyzacji marketingowej lub e-maila

Możesz edytować workflow dla automatyzacji marketingowej, aby zmienić czas, kiedy wiadomość e-mail ma zostać wysłana do klienta. Ponadto możesz edytować szablon e-maila użyty w automatyzacji. Aby edytować workflow automatyzacji lub szablon e-maila, musisz użyć urządzenia stacjonarnego.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Marketing > Automatyzacje.
  2. W sekcji Automatyzacje:

    • Aby edytować workflow, kliknij automatyzację, którą chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Edytuj workflow. Dokonaj żądanych zmian, a następnie kliknij opcję Zastosuj zmiany.
    • Aby edytować szablon e-maila, kliknij przycisk ... na automatyzacji, a następnie opcję Edytuj. Dokonaj wymaganych zmian, a następnie kliknij opcję Zapisz.
  3. Kliknij opcję Wyjście.

Wyłącz automatyzację marketingową

Wszelkie procesy workflow, które znajdują się na etapie oczekiwania, są anulowane, więc w ramach automatyzacji nie zostaną wysłane żadne kolejne wiadomości e-mail.

Wyświetl analizy automatyzacji marketingowych

Możesz wyświetlić analizy, takie jak współczynnik konwersji dla aktywowanych automatyzacji, aby zapoznać się z wpływem automatyzacji marketingowych na Twoją firmę. Informacji tych możesz użyć w celu optymalizacji automatyzacji i poeksperymentowania z różnymi konfiguracjami.

Kroki:

Shopify Email

Automatyzacje marketingowe używają aplikacji Shopify Email do wysyłania wiadomości e-mail do klientów z wyłączeniem niestandardowych automatyzacji marketingowych i automatyzacji firm zewnętrznych. Wiadomości e-mail wysyłane za pomocą automatyzacji marketingowych inne niż wiadomości e-mail w ramach automatyzacji przerwanej realizacji zakupu wliczają się do wiadomości e-mail wysyłanych za pomocą aplikacji Shopify Email. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Ceny Shopify Email.

Typy automatyzacji marketingowych Shopify Email

Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o typach automatyzacji marketingowych Shopify Email:

Typy automatyzacji marketingowych i ich opisy.
Automatyzacja Opis
Porzucony koszyk Wysyła wiadomość e-mail do klientów, którzy dodają produkty do koszyka, ale nie rozpoczynają procesu realizacji zakupu.
Przerwana realizacja zakupu Wysyła wiadomość e-mail do klientów, którzy rozpoczynają proces realizacji zakupu, ale nie finalizują zamówienia.
Przerwane przeglądanie produktów Wysyła wiadomość e-mail do klientów, którzy przeglądają określony produkt, ale nie dodają go do koszyka.
Niestandardowe Zaprojektuj własne automatyzacje e-maili na podstawie zdarzeń, które wybierzesz.
Odzyskiwanie klientów Wysyła wiadomość e-mail do klientów po upływie określonego czasu od momentu złożenia przez nich ostatniego zamówienia.
Sprzedaż droższych produktów po dokonaniu pierwszego zakupu Wysyła wiadomość e-mail do klientów po dokonaniu przez nich pierwszego zakupu.
Podziękowanie po dokonaniu zakupu Wysyła e-mail z podziękowaniami do klientów po ich pierwszym i drugim zakupie.
E-mail dotyczący sprzedaży droższych produktów po zakupie Wysyła wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży droższych produktów po dokonaniu zakupu przez klienta.
Seria e-maili powitalnych (historia marki z rabatem)

Wysyła historię marki i linki do mediów społecznościowych w 3 e-mailach do klientów, gdy dokonują subskrypcji, korzystając z formularza w sklepie online. Jeśli nie dokonano zakupu, wysyłany jest e-mail z rabatem.

Ta automatyzacja marketingowa nie jest kompatybilna z subskrypcjami z formularzy firm zewnętrznych. Aby skonfigurować formularze w sklepie online, których klienci mogą używać do rejestracji w celu otrzymywania e-mail, użyj formularza rejestracji w celu otrzymywania e-maili w swoim szablonie lub aplikacji Forms.

Seria e-maili powitalnych (rabat z przypomnieniem)

Wysyła wiadomość e-mail z rabatem do klientów dokonujących subskrypcji za pomocą formularza w sklepie online, a następnie 2 wiadomości e-mail budujące świadomość marki. Jeśli nie dokonano zakupu, wysyłane jest przypomnienie o rabacie.

Ta automatyzacja marketingowa nie jest kompatybilna z subskrypcjami z formularzy firm zewnętrznych. Aby skonfigurować formularze w sklepie online, których klienci mogą używać do rejestracji w celu otrzymywania e-mail, użyj formularza rejestracji w celu otrzymywania e-maili w swoim szablonie lub aplikacji Forms.

Powitanie nowego subskrybenta

Wysyła wiadomość e-mail do klientów, gdy dokonają subskrypcji, korzystając z formularza w sklepie online.

Ta automatyzacja marketingowa nie jest kompatybilna z subskrypcjami z formularzy firm zewnętrznych. Aby skonfigurować formularze w sklepie online, których klienci mogą używać do rejestracji w celu otrzymywania e-mail, użyj formularza rejestracji w celu otrzymywania e-maili w swoim szablonie lub aplikacji Forms.

Typy automatyzacji marketingowych firm zewnętrznych

Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej o typach automatyzacji marketingowych firm zewnętrznych:

Typy automatyzacji marketingowych firm zewnętrznych i ich opisy.
Automatyzacja Opis
E-mail o ponownej dostępności produktu Używa platformy Seguno do wysyłania e-maili do klientów, którzy poprosili o powiadomienie o uzupełnieniu zapasów. Dowiedz się więcej o automatyzacji uzupełniania zapasów i cenach Seguno.
Powiadomienie push przeglądarki dla określonych premier produktów Używa aplikacji PushOwl do wysyłania powiadomień push przeglądarki do wszystkich subskrybentów PushOwl. Powiadomienie push jest wysyłane, gdy nowy dodany przez Ciebie produkt zawiera tag produktu powiadomienie push. Dowiedz się więcej o automatycznym powiadomieniu push PushOwl o premierach produktów.
E-mail lub SMS dotyczący sprzedaży droższych produktów po zakupie Korzysta z aplikacji Shopify Email i AfterShip SMS do wysyłania wiadomości e-mail lub SMS na temat sprzedaży droższych produktów po złożeniu zamówienia przez klienta. Dowiedz się więcej o sposobie wysyłania e-maili lub SMS-ów o pozakupowej sprzedaży droższych produktów za pomocą narzędzia AfterShip, oraz o cenach SMS-ów i planach subskrypcji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo