Funkcjonalności narzędzia Sidekick

Dzięki najnowszym osiągnięciom technologii AI Sidekick może generować treści, odwoływać się do bezpośrednich pytań dotyczących ustawień i konfiguracji sklepu oraz odpowiadać na nie, tworzyć raporty, sugerować kampanie marketingowe i nie tylko. Jeśli Sidekick nie może bezpośrednio wykonać danej czynności, przekazuje instrukcje umożliwiające jej samodzielną realizację.

Ograniczenia

Funkcjonalności zapewniane obecnie za pośrednictwem narzędzia Sidekick mają pewne ograniczenia:

 • Sidekick nie może rozmawiać z klientami ani prowadzić rozmów związanych z obsługą klienta w Twoim imieniu.
 • Sidekick nie może udostępniać Ci prywatnych informacji ani danych od innych sprzedawców Shopify.
 • Sidekick nie może nigdy wprowadzać zmian w Twoim sklepie bez Twojej zgody. Może jedynie przedstawiać Ci opcje do przejrzenia i zatwierdzenia.
 • Sidekick nie może edytować obrazów w szablonie sklepu ani na liście produktów.
 • Asystent Sidekick został przeszkolony i zoptymalizowany pod kątem wprowadzania zmian w szablonie Dawn w wersji 11.0.0 lub wyższej. W przypadku innych szablonów mogą wystąpić błędy.
 • Sidekick nie zapisuje historii czatów. Jeśli zamkniesz okno czatu Sidekick, nie będzie możliwe odzyskanie historii czatu ani wcześniej wygenerowanych odpowiedzi od Sidekicka.

Funkcjonalności

Narzędzie Sidekick posiada poniższe funkcjonalności:

Pomoc i wskazówki

Sidekick może zapewnić szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania zadań w Shopify oraz może udostępnić listy lub zestaw opcji na podstawie Twojego zapytania. Gdy Sidekick nie może wykonać żądanej czynności lub przekazać żądanych informacji, zapewnia pomoc lub kartę z instrukcjami umożliwiającymi samodzielne wykonanie czynności lub wyświetlenie informacji. Sidekick może również pomóc Ci przejść do dowolnej strony w panelu administracyjnym na podstawie Twoich poleceń.

Generowanie treści

Możesz poprosić Sidekick o gotowy do użycia tekst do różnych zastosowań. Sidekick może pomóc w realizacji zadań, takich jak tworzenie e-maili, edycja treści sklepu i generowanie postów na blogu. Zapoznaj się z Uwagami dotyczącymi korzystania z automatycznego generowania tekstu.

Sidekick może wykonywać poniższe zadania:

 • Wypełnianie pól lub formularzy na dowolnej stronie panelu administracyjnego na podstawie bezpośrednich poleceń.
 • Objaśnienie zasadności zastosowania każdej wygenerowanej opcji.
 • Wygenerowanie większej liczby opcji niż opcje zaproponowane w pierwszej kolejności.
 • Tworzenie lub edycja produktów, wariantów, rabatów i kolekcji na podstawie bezpośrednich poleceń.

Po wygenerowaniu przez Sidekick treści w polu jest ono podświetlone na fioletowo, dzięki czemu można zidentyfikować i sprawdzić pola, w których Sidekick dodał treść.

Segmentacja klientów

Sidekick umożliwia tworzenie niestandardowych segmentów klientów przy użyciu języka naturalnego.

Sidekick może wykonywać poniższe zadania:

Edycja szablonu

Sidekick może zmodyfikować ustawienia szablonu i przekazać rekomendacje, które pomogą Ci osiągnąć określony styl w Twoim sklepie. Zmiany wprowadzone przez Sidekick w szablonach muszą zostać zapisane przez Ciebie ręcznie.

Sidekick może wykonywać poniższe zadania:

 • Wprowadzanie zmian w szablonach, również w tych, które nie są aktualnie opublikowane.
 • Praca z kolorami, zaokrągleniami, typografią, odstępami, cieniami i położeniem koszyka w celu osiągnięcia określonej estetyki sklepu. Przykład: „Spraw, aby mój sklep wyglądał bardziej retro”.
 • Objaśnianie wyborów w zakresie projektów i ich wpływu na osiągnięcie określonej estetyki.

Prześlij opinię na temat odpowiedzi Sidekicka

Gdy Sidekick wygeneruje odpowiedź lub zestaw instrukcji, możesz przesłać opinię na temat jakości odpowiedzi bezpośrednio w interfejsie czatu asystenta Sidekick. Pod odpowiednią odpowiedzią od Sidekicka kliknij jedną z poniższych ikon, aby dodać ocenę:

 • Kciuk w górę (👍): Kliknij, aby wskazać, że ta odpowiedź była przydatna.
 • Kciuk w dół (👎): Kliknij, aby wskazać, że ta odpowiedź była nieprzydatna.

Jeśli przypadkowo klikniesz niewłaściwą ikonę, możesz kliknąć ją ponownie, aby usunąć ocenę. Aby zmienić ocenę odpowiedzi w późniejszym czasie, kliknij przeciwną ikonę.

Po kliknięciu ikony w celu dodania oceny możesz kliknąć opcję Dodaj komentarz, aby otworzyć okno dialogowe i dołączyć bardziej szczegółową opinię na temat odpowiedzi Sidekicka. Dołączenie dodatkowych komentarzy i opinii jest opcjonalne. Należy jednak pamiętać, że mogą być one bardzo pomocne w ulepszeniu funkcjonalności Sidekicka. Możesz dodać opinie o przydatnych i nieprzydatnych odpowiedziach Sidekicka. Po dołączeniu szczegółowej opinii kliknij opcję Prześlij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo