Khả năng của sidekick

Được hỗ trợ với những cải tiến mới nhất trong công nghệ AI, Sidekick có thể tạo nội dung, tham khảo và trả lời các câu hỏi trực tiếp về cài đặt và cấu hình cửa hàng, tạo báo cáo, gợi ý các chiến dịch tiếp thị và hơn thế nữa. Nếu Sidekick không thể trực tiếp thực hiện các thao tác, Sidekick sẽ hướng dẫn bạn cách tự thực hiện.

Giới hạn

Hiện có một số hạn chế đối với khả năng có sẵn trên Sidekick:

 • Sidekick không thể thay mặt bạn trò chuyện với khách hàng hoặc xử lý các cuộc trò chuyện của bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Sidekick không thể chia sẻ thông tin hoặc dữ liệu riêng tư từ các thương nhân Shopify khác với bạn.
 • Sidekick không bao giờ được phép thực hiện thay đổi đối với cửa hàng mà không có sự chấp thuận của bạn và sẽ chỉ đưa ra các tùy chọn để bạn xem xét và phê duyệt.
 • Sidekick không thể chỉnh sửa hình ảnh trong chủ đề cửa hàng hoặc danh sách sản phẩm.
 • Sidekick đã được đào tạo và tối ưu hóa để hỗ trợ chỉnh sửa chủ đề Dawn phiên bản 11.0.0 trở lên. Có thể xảy ra lỗi với các chủ đề khác.
 • Sidekick sẽ không lưu lịch sử trò chuyện của bạn. Nếu đóng cửa sổ trò chuyện Sidekick, bạn sẽ không thể khôi phục lịch sử trò chuyện hoặc phản hồi được tạo trước đó từ Sidekick.

Khả năng

Sidekick có những khả năng sau:

Trợ giúp và hướng dẫn

Sidekick có thể cung cấp hướng dẫn từng bước về cách thực hiện tác vụ trong Shopify và có thể cung cấp danh sách hoặc bộ tùy chọn dựa trên truy vấn của bạn. Khi Sidekick không có khả năng thực hiện thao tác đã yêu cầu hoặc trả về thông tin theo yêu cầu, Sidekick sẽ cung cấp thẻ trợ giúp hoặc thẻ hướng dẫn để chỉ bạn cách tự thực hiện thao tác hoặc tự xem thông tin. Sidekick cũng có thể giúp bạn chuyển đến bất kỳ trang nào trên trang quản trị dựa trên hướng dẫn của bạn.

Tạo nội dung

Bạn có thể đưa ra lời nhắc cho Sidekick để có được nội dung sẵn dùng phục vụ cho nhiều mục đích. Sidekick có thể hỗ trợ các tác vụ như soạn email, chỉnh sửa nội dung cửa hàng và tạo bài viết blog. Tham khảo Những lưu ý khi sử dụng tính năng tạo văn bản tự động.

Sidekick có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Điền các trường hoặc biểu mẫu trên bất kỳ trang nào của trang quản trị, dựa trên hướng dẫn trực tiếp của bạn.
 • Giải thích lý do mỗi tùy chọn được tạo có thể phù hợp.
 • Tạo thêm tùy chọn ngoài gợi ý đầu tiên đưa ra cho bạn.
 • Tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm, mẫu mã, ưu đãi giảm giá và bộ sưu tập dựa trên hướng dẫn trực tiếp của bạn.

Sau khi Sidekick tạo nội dung trong một trường, trường này sẽ được tô sáng bằng màu tím để bạn có thể xác định và xem lại các trường mà Sidekick đã thêm nội dung.

Phân khúc khách hàng

Sidekick cho phép bạn tạo phân khúc khách hàng tùy chỉnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Sidekick có thể thực hiện các tác vụ sau:

Chỉnh sửa chủ đề

Sidekick có thể sửa đổi cài đặt chủ đề và đưa ra đề xuất để giúp bạn có được một phong cách cụ thể cho cửa hàng. Bạn phải lưu các thay đổi do Sidekick áp dụng cho chủ đề theo cách thủ công.

Sidekick có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Áp dụng thay đổi đối với chủ đề, bao gồm trên các chủ đề hiện chưa được đăng.
 • Làm việc với màu sắc, độ bo tròn, kiểu chữ, khoảng cách, đổ bóng và vị trí giỏ hàng, tập trung vào việc đạt được tính thẩm mỹ cụ thể cho cửa hàng. Ví dụ: "Tạo phong cách hoài cổ hơn cho cửa hàng của tôi".
 • Giải thích những lựa chọn thiết kế và lý do các lựa chọn đó góp phần tạo nên tính thẩm mỹ cụ thể.

Gửi ý kiến đóng góp cho phản hồi của Sidekick

Khi Sidekick tạo câu trả lời hoặc bộ hướng dẫn, bạn có thể đưa ra ý kiến đóng góp về chất lượng phản hồi ngay trên giao diện trò chuyện của Sidekick. Bên dưới phản hồi liên quan từ Sidekick, nhấp vào một trong các biểu tượng sau để thêm xếp hạng:

 • Ngón tay cái giơ lên (👍): Nhấp để cho biết phản hồi này hữu ích.
 • Ngón tay cái hướng xuống (👎): Nhấp để cho biết phản hồi này không hữu ích.

Nếu bạn vô tình nhấp sai biểu tượng, bạn có thể nhấp lại vào chính biểu tượng đó để gỡ bỏ xếp hạng của mình. Nếu sau đó bạn quyết định thay đổi xếp hạng của phản hồi, nhấp vào biểu tượng trái ngược để thay đổi xếp hạng của mình.

Sau khi nhấp vào biểu tượng để thêm xếp hạng, bạn có thể nhấp vào Thêm bình luận để mở hộp thoại nhằm thêm ý kiến đóng góp chi tiết về phản hồi của Sidekick. Bạn không bắt buộc phải thêm bình luận và ý kiến đóng góp, nhưng việc bạn chia sẻ suy nghĩ về cuộc trò chuyện có thể giúp cải thiện chức năng của Sidekick. Bạn có thể thêm ý kiến đóng góp về các phản hồi hữu ích và không hữu ích từ Sidekick. Sau khi thêm ý kiến đóng góp chi tiết, nhấp vào Gửi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí