Sử dụng trình chỉnh ảnh

Bạn có thể dùng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa và thay đổi kích thước hình ảnh bạn muốn dùng trong trang quản trị Shopify.

Trước khi chỉnh sửa hình ảnh, bạn nên nắm được ảnh hưởng của tỷ lệ khung hình đối với hiển thị của hình ảnh trên trang web.

Tìm hiểu tỷ lệ khung hình

Tỷ lệ khung hình của hình ảnh là tỷ lệ chiều rộng so với chiều dài. Ví dụ: Hình ảnh có kích thước 200 px và 400 px có tỷ lệ khung hình là 1:2. Hình ảnh có kích thước 150 px và 450 px có tỷ lệ khung hình là 1:3.

Các hình ảnh có thể có chung tỷ lệ khung hình dù kích thước khác nhau. Để tính xem các hình ảnh có cùng tỷ lệ hay không, với mỗi hình ảnh, chia chiều rộng cho chiều dài, rồi so sánh các kết quả.

Khi bạn dùng tỷ lệ khung hình thống nhất cho tất cả hình ảnh cùng loại, hình ảnh sẽ hiển thị đẹp hơn bên cạnh nhau vì đều hiển thị cùng kích thước. Ví dụ: Nếu bạn muốn hình ảnh sản phẩm trong một bộ sưu tập hiển thị cùng kích thước, hãy dùng hình ảnh có cùng tỷ lệ khung hình:

Bạn có thể cắt xén ảnh bằng trình chỉnh ảnh để đạt được tỷ lệ khung hình thống nhất.

Mở trình chỉnh ảnh

Bạn có thể dùng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm có hình ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào hình ảnh sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

Cắt xén hình ảnh

Bạn có thể cắt xén hình ảnh để loại bỏ một phần trong đó. Cách này hữu ích khi bạn chỉ muốn hiển thị một phần hình ảnh hoặc cần thay đổi tỷ lệ khung hình.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Crop (Cắt xén).
 2. Căn khung hình vùng ảnh bạn muốn giữ lại:

  • Nếu bạn muốn cắt xén hình ảnh theo kích thước tùy chỉnh, nhấp vào Freeform (Tự do). Bạn có thể nhấp và kéo các góc của vùng tô sáng, hoặc nhấp vào trong vùng tô sáng, rồi kéo vùng tô sáng đến vị trí khác.
  • Nếu bạn muốn cắt xén hình ảnh theo tỷ lệ khung hình gốc, nhấp vào Original (Gốc). Bạn có thể nhấp và kéo các góc vùng tô sáng để thay đổi kích thước, hoặc nhấp vào trong vùng tô sáng, rồi kéo vùng tô sáng đến vị trí khác. Tỷ lệ khung hình sẽ giữ nguyên như hình ảnh gốc khi bạn thay đổi kích thước.
  • Nếu bạn muốn cắt xén hình ảnh thành hình vuông, nhấp vào Square (Vuông). Bạn có thể nhấp và kéo các góc hình vuông để thay đổi kích thước, hoặc nhấp vào trong hình vuông, đó rồi kéo hình vuông đến vị trí khác. Tỷ lệ khung hình vuông không đổi khi bạn thay đổi kích thước.
 3. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để cắt xén hình ảnh.

 4. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Vẽ lên trên hình ảnh

Có thể bạn sẽ muốn vẽ lên trên hình ảnh để thêm đường thẳng, làm nổi bật một phần hình ảnh hoặc bổ sung thiết kế.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Draw (Vẽ).
 2. Chọn màu và cỡ cọ.
 3. Nhấp và kéo lên hình ảnh để vẽ.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thêm hình vẽ.
 5. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể dùng tẩy để xóa hết hoặc xóa một phần hình vẽ. Tẩy sẽ không xóa bất cứ nét nào của hình ảnh gốc.

Thay đổi kích thước hình ảnh

Bạn có thể thay đổi kích thước thực tế của hình ảnh.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Resize (Thay đổi kích thước).
 2. Nhập chiều rộng mới cho hình ảnh. Chiều cao được cập nhật tự động để duy trì cùng tỷ lệ khung hình. Nếu bạn muốn thay đổi kích cỡ hình ảnh mà không duy trì cùng tỷ lệ khung hình, nhấp vào Lock aspect ratio (Khóa tỷ lệ khung hình). Thay đổi kích cỡ hình ảnh mà không tắt Lock aspect ratio (Khóa tỷ lệ khung hình) có thể bóp méo hình ảnh.
 3. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thay đổi kích thước hình ảnh.
 4. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hướng hình ảnh

Bạn có thể lật hoặc xoay hình ảnh để thay đổi hướng hiển thị ảnh. Bạn cũng có thể nghiêng hình ảnh trong khung hình.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Rotate (Xoay).
 2. Cách thay đổi hướng của hình ảnh:

  • Nhấp vào Rotate clockwise (Xoay theo chiều kim đồng hồ) để xoay hình ảnh.
  • Nhấp vào nút Flip vertically (Lật ngang) hoặc Flip horizontally (Lật dọc) để lật hình ảnh.
 3. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thay đổi hướng hình ảnh.

 4. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí