Sử dụng trình chỉnh ảnh

Bạn có thể dùng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa và thay đổi kích cỡ hình ảnh trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể dùng trình chỉnh ảnh bằng cả máy tính để bàn và thiết bị di động, nhưng một số tính năng chỉnh sửa ảnh chỉ khả dụng trong phiên bản dành cho máy tính để bàn. Hiện tại, trong phiên bản trình chỉnh ảnh dành cho thiết bị di động, bạn chỉ có thể cắt xén ảnhgỡ bỏ hoặc thay thế nền ảnh.

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa phương tiện sản phẩm. Bạn không thể dùng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa hình ảnh trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức.

Trước khi chỉnh sửa hình ảnh, bạn nên nắm được ảnh hưởng của tỷ lệ khung hình đối với cách hình ảnh hiển thị trên trang web.

Tìm hiểu tỷ lệ khung hình

Tỷ lệ khung hình của hình ảnh là tỷ lệ chiều rộng so với chiều dài. Ví dụ: Hình ảnh có kích thước 200 px và 400 px có tỷ lệ khung hình là 1:2. Hình ảnh có kích thước 150 px và 450 px có tỷ lệ khung hình là 1:3.

Các hình ảnh có thể có chung tỷ lệ khung hình dù kích thước khác nhau. Để tính xem các hình ảnh có cùng tỷ lệ hay không, với mỗi hình ảnh, chia chiều rộng cho chiều dài, rồi so sánh các kết quả.

Khi bạn dùng tỷ lệ khung hình thống nhất cho tất cả hình ảnh cùng loại, hình ảnh sẽ hiển thị đẹp hơn bên cạnh nhau vì đều hiển thị cùng kích thước. Ví dụ: Nếu bạn muốn hình ảnh sản phẩm trong một bộ sưu tập hiển thị cùng kích thước, hãy dùng hình ảnh có cùng tỷ lệ khung hình:

Bạn có thể cắt xén ảnh bằng trình chỉnh ảnh để đạt được tỷ lệ khung hình thống nhất.

Cắt xén hình ảnh

Bạn có thể cắt xén hình ảnh để loại bỏ một phần trong đó. Cách này hữu ích khi bạn chỉ muốn hiển thị một phần hình ảnh hoặc cần thay đổi tỷ lệ khung hình.

Bạn có thể cắt xén ảnh trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn. Việc lưu ảnh đã qua cắt xén trên thiết bị di động sẽ tạo bản sao mới của hình ảnh đó.

Các bước thực hiện:

Vẽ lên trên hình ảnh

Có thể bạn sẽ muốn vẽ lên trên hình ảnh để thêm đường thẳng, làm nổi bật một phần hình ảnh hoặc bổ sung thiết kế.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm có hình ảnh bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào Chỉnh sửa trên hình ảnh bạn muốn sửa đổi để mở trình chỉnh ảnh.

 4. Nhấp vào Draw (Vẽ).

 5. Chọn màu và cỡ cọ.

 6. Nhấp và kéo lên hình ảnh để vẽ.

 7. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thêm hình vẽ.

 8. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể dùng tẩy để xóa hết hoặc xóa một phần hình vẽ. Tẩy sẽ không xóa bất cứ nét nào của hình ảnh gốc.

Thay đổi kích thước hình ảnh

Bạn có thể thay đổi kích thước hình ảnh để thay đổi kích thước thực tế của hình ảnh. Nếu bạn muốn điều chỉnh tỷ lệ khung hình bằng cách thay đổi kích thước, hình ảnh của bạn có thể sẽ bị méo. Thay vào đó, hãy cắt xén hình ảnh theo tỷ lệ khung hình bạn muốn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm có hình ảnh bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào Chỉnh sửa trên hình ảnh bạn muốn sửa đổi để mở trình chỉnh ảnh.

 4. Nhấp vào Resize (Thay đổi kích thước).

 5. Nhập chiều rộng mới của hình ảnh. Theo mặc định, khi chọn Khóa tỷ lệ khung hình, tùy chọn này sẽ tự động cập nhật chiều cao của hình ảnh để duy trì tỷ lệ khung hình. Nếu bạn chỉ muốn điều chỉnh chiều cao hoặc chiều rộng của hình ảnh, nhấp vào Khóa tỷ lệ khung hình để bỏ chọn cài đặt. Việc thay đổi kích thước hình ảnh mà không hủy kích hoạt Khóa tỷ lệ khung hình có thể bóp méo hình ảnh.

 6. Nhấp vào Xong để thay đổi kích thước hình ảnh.

 7. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hướng hình ảnh

Bạn có thể lật hoặc xoay hình ảnh để thay đổi hướng hiển thị ảnh. Bạn cũng có thể nghiêng hình ảnh trong khung hình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm có hình ảnh bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào Chỉnh sửa trên hình ảnh bạn muốn sửa đổi để mở trình chỉnh ảnh.

 4. Nhấp vào Rotate (Xoay).

 5. Cách thay đổi hướng của hình ảnh:

  • Nhấp vào Xoay theo chiều kim đồng hồ để xoay hình ảnh.
  • Nhấp vào nút Flip vertically (Lật ngang) hoặc Flip horizontally (Lật dọc) để lật hình ảnh.
 6. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thay đổi hướng hình ảnh.

 7. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Gỡ bỏ hoặc thay thế nền ảnh

Bạn có thể sử dụng Shopify Magic để gỡ bỏ hoặc thay thế nền ảnh trong trình chỉnh ảnh. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay thế nền hình ảnh trong trình chỉnh ảnh trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Tìm hiểu thêm về tính năng tạo phương tiện bằng Shopify Magic.

Khôi phục thay đổi cho hình ảnh

Nếu đã sửa đổi hình ảnh bằng trình chỉnh ảnh của Shopify, bạn có thể chọn khôi phục tất cả thay đổi về hình ảnh gốc, kể cả sau khi lưu thay đổi. Không thể hoàn tác khôi phục về hình ảnh đã sửa đổi, vì vậy nếu bạn muốn áp dụng lại hoặc giữ nguyên bất kỳ sửa đổi nào đối với hình ảnh, bạn cần thực hiện lại hình ảnh theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm có hình ảnh bạn muốn sửa đổi.

 3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào Chỉnh sửa trên hình ảnh bạn muốn sửa đổi để mở trình chỉnh ảnh.

 4. Sửa đổi hình ảnh.

 5. Nhấp vào Khôi phục về ảnh gốc.

 6. Trong hộp thoại Khôi phục về hình ảnh gốc?, nhấp vào Khôi phục.

Thông báo Đã khôi phục về ảnh gốc sẽ hiển thị để cho biết đã hoàn tất thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí