Sử dụng trình chỉnh ảnh

Bạn có thể dùng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa và thay đổi kích thước hình ảnh bạn muốn dùng trong trang quản trị Shopify.

Trước khi chỉnh sửa hình ảnh, bạn nên nắm được ảnh hưởng của tỷ lệ khung hình đối với cách hình ảnh hiển thị trên trang web.

Tìm hiểu tỷ lệ khung hình

Tỷ lệ khung hình của hình ảnh là tỷ lệ chiều rộng so với chiều dài. Ví dụ: Hình ảnh có kích thước 200 px và 400 px có tỷ lệ khung hình là 1:2. Hình ảnh có kích thước 150 px và 450 px có tỷ lệ khung hình là 1:3.

Các hình ảnh có thể có chung tỷ lệ khung hình dù kích thước khác nhau. Để tính xem các hình ảnh có cùng tỷ lệ hay không, với mỗi hình ảnh, chia chiều rộng cho chiều dài, rồi so sánh các kết quả.

Khi bạn dùng tỷ lệ khung hình thống nhất cho tất cả hình ảnh cùng loại, hình ảnh sẽ hiển thị đẹp hơn bên cạnh nhau vì đều hiển thị cùng kích thước. Ví dụ: Nếu bạn muốn hình ảnh sản phẩm trong một bộ sưu tập hiển thị cùng kích thước, hãy dùng hình ảnh có cùng tỷ lệ khung hình:

Bạn có thể cắt xén ảnh bằng trình chỉnh ảnh để đạt được tỷ lệ khung hình thống nhất.

Mở trình chỉnh ảnh

Bạn có thể dùng trình chỉnh ảnh để chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào tên sản phẩm có hình ảnh mà bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Trong mục Phương tiện, nhấp vào hình ảnh sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

Cắt xén hình ảnh

Bạn có thể cắt xén hình ảnh để loại bỏ một phần trong đó. Cách này hữu ích khi bạn chỉ muốn hiển thị một phần hình ảnh hoặc cần thay đổi tỷ lệ khung hình.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Crop (Cắt xén).
 2. Căn khung hình vùng ảnh bạn muốn giữ lại:

  • Để cắt xén hình ảnh theo kích thước tùy chỉnh, nhấp vào Dạng tự do. Bạn có thể nhấp và kéo các góc của vùng tô sáng, hoặc nhấp vào trong vùng tô sáng, rồi kéo vùng tô sáng đến vị trí khác.
  • Để cắt xén hình ảnh theo tỷ lệ khung hình gốc, nhấp vào Gốc. Bạn có thể nhấp và kéo các góc vùng tô sáng để thay đổi kích thước, hoặc nhấp vào trong vùng tô sáng, rồi kéo vùng tô sáng đến vị trí khác. Tỷ lệ khung hình sẽ giữ nguyên như hình ảnh gốc khi bạn thay đổi kích thước.
  • Để cắt xén hình ảnh thành hình vuông, nhấp vào Vuông. Bạn có thể nhấp và kéo các góc hình vuông để thay đổi kích thước, hoặc nhấp vào trong hình vuông, đó rồi kéo hình vuông đến vị trí khác. Tỷ lệ khung hình vuông không đổi khi bạn thay đổi kích thước.
 3. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để cắt xén hình ảnh.

 4. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Vẽ lên trên hình ảnh

Có thể bạn sẽ muốn vẽ lên trên hình ảnh để thêm đường thẳng, làm nổi bật một phần hình ảnh hoặc bổ sung thiết kế.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Draw (Vẽ).
 2. Chọn màu và cỡ cọ.
 3. Nhấp và kéo lên hình ảnh để vẽ.
 4. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thêm hình vẽ.
 5. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Bạn có thể dùng tẩy để xóa hết hoặc xóa một phần hình vẽ. Tẩy sẽ không xóa bất cứ nét nào của hình ảnh gốc.

Thay đổi kích thước hình ảnh

Bạn có thể thay đổi kích thước thực tế của hình ảnh.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Resize (Thay đổi kích thước).
 2. Nhập chiều rộng mới của hình ảnh. Theo mặc định, khi chọn Khóa tỷ lệ khung hình, tùy chọn này sẽ tự động cập nhật chiều cao của hình ảnh để duy trì tỷ lệ khung hình. Nếu bạn chỉ muốn điều chỉnh chiều cao hoặc chiều rộng của hình ảnh, nhấp vào Khóa tỷ lệ khung hình để bỏ chọn cài đặt. Việc thay đổi kích thước hình ảnh mà không hủy kích hoạt Khóa tỷ lệ khung hình có thể bóp méo hình ảnh.
 3. Nhấp vào Xong để thay đổi kích thước hình ảnh.
 4. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi hướng hình ảnh

Bạn có thể lật hoặc xoay hình ảnh để thay đổi hướng hiển thị ảnh. Bạn cũng có thể nghiêng hình ảnh trong khung hình.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Rotate (Xoay).
 2. Cách thay đổi hướng của hình ảnh:

  • Nhấp vào Rotate clockwise (Xoay theo chiều kim đồng hồ) để xoay hình ảnh.
  • Nhấp vào nút Flip vertically (Lật ngang) hoặc Flip horizontally (Lật dọc) để lật hình ảnh.
 3. Nhấp vào Apply (Áp dụng) để thay đổi hướng hình ảnh.

 4. Khi chỉnh sửa xong trong trình chỉnh ảnh, nhấp vào Save (Lưu).

Gỡ bỏ hoặc thay thế nền ảnh

Bạn có thể sử dụng Shopify Magic để gỡ bỏ hoặc thay thế nền ảnh trong trình chỉnh ảnh.

Tìm hiểu thêm về tính năng tạo phương tiện bằng Shopify Magic.

Khôi phục thay đổi cho hình ảnh

Nếu đã sửa đổi hình ảnh bằng trình chỉnh ảnh của Shopify, bạn có thể chọn khôi phục tất cả thay đổi về hình ảnh gốc, kể cả sau khi lưu thay đổi. Không thể hoàn tác khôi phục về hình ảnh đã sửa đổi, vì vậy nếu bạn muốn áp dụng lại hoặc giữ nguyên bất kỳ sửa đổi nào đối với hình ảnh, bạn cần thực hiện lại hình ảnh theo cách thủ công.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấp vào Khôi phục về ảnh gốc.
 2. Trong hộp thoại Khôi phục về hình ảnh gốc?, nhấp vào Khôi phục.

Thông báo Đã khôi phục về ảnh gốc sẽ hiển thị để cho biết đã hoàn tất thay đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí