Sidekick-funktioner

Sidekick kan med hjälp av de senaste utvecklingarna inom AI-teknologin generera innehåll, referera till och svara på direkta frågor om dina butiksinställningar och -konfigurering, skapa rapporter, föreslå marknadsföringskampanjer med mera. Om Sidekick inte kan utföra en åtgärd direkt så ger den instruktioner om hur du kan göra det själv.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar för de funktioner som för närvarande finns tillgängliga via Sidekick:

 • Sidekick kan inte prata med dina kunder eller hantera kundsupportssamtal för din räkning.
 • Sidekick kan inte dela privat information eller data från andra Shopify-handlare med dig.
 • Sidekick får aldrig göra ändringar i din butik utan ditt godkännande och kommer endast att presentera alternativ för dig att granska och godkänna.
 • Sidekick kan inte redigera bilder i ett butikstema eller din produktlista.
 • Sidekick har utvecklats och optimerats för att hjälpa till med redigeringar av Dawn-temat, version 11.0.0 eller högre. Med andra teman kan fel kan uppkomma.
 • Sidekick sparar inte din chatthistorik. Om du stänger ditt Sidekick-chattfönster kan du inte återställa din chatthistorik eller tidigare genererade svar från Sidekick.

Funktioner

Sidekick har följande funktioner:

Hjälp och vägledning

Sidekick kan ge steg-för-steg-instruktioner om hur du utför uppgifter i Shopify och kan tillhandahålla listor eller en uppsättning alternativ baserat på din fråga. När Sidekick inte kan göra en begärd åtgärd eller returnera den begärda informationen så tillhandahåller Sidekick ett hjälp- eller instruktionskort för att vägleda dig i hur du kan göra åtgärden eller se informationen själv. Sidekick kan också hjälpa dig att navigera till en sida i admin baserat på dina instruktioner.

Innehållsgenerering

Du kan ge Sidekick en instruktion om att få färdiga kopior för en rad olika applikationer. Sidekick kan hjälpa till med uppgifter som att skapa e-postmeddelanden, redigera butiksinnehåll och generera blogginlägg. Se Överväganden när du använder automatisk textgenerering.

Sidekick kan utföra följande uppgifter:

 • Fylla i grundläggande fält eller formulär på valfri sida i admin, baserat på dina direkta instruktioner.
 • Förklara varför varje genererat alternativ kan vara lämpligt.
 • Generera fler alternativ utöver de första förslagen som den ger dig.
 • Skapa eller redigera produkter, varianter, rabatter och produktserier baserat på dina direkta instruktioner.

När Sidekick har genererat innehåll i ett fält så markeras fältet med lila så att du kan identifiera och granska fälten där Sidekick har lagt till innehåll.

Kundsegmentering

Sidekick gör det möjligt för dig att skapa anpassade kundsegment med hjälp av ett naturligt språk.

Sidekick kan utföra följande uppgifter:

Temaredigering

Sidekick kan ändra temainställningar och göra rekommendationer som hjälper dig att uppnå en viss stil i din butik. Ändringar av teman som tillämpas av Sidekick måste sparas manuellt av dig.

Sidekick kan utföra följande uppgifter:

 • Tillämpa ändringar av teman, inklusive teman som för närvarande inte är publicerade.
 • Arbeta med färger, rundhet, typografi, mellanrum, skuggor och varukorgsposition, med fokus på att uppnå en specifik estetik för butiken. Till exempel: "Få min butik att kännas mer retro".
 • Förklara sitt val av design och varför de bidrar till en specifik estetik.

Skicka feedback om Sidekicks svar

När Sidekick genererar ett svar eller en uppsättning instruktioner kan du leverera feedback om kvaliteten på svaret direkt i Sidekicks chattgränssnitt. Lägg till en bedömning genom att klicka på en av följande ikoner under relevant svar från Sidekick:

 • Tumme upp (👍): Klicka för att visa att detta svar var till hjälp.
 • Tumme ner (👎): Klicka för att indikera att det här svaret inte var användbart.

Om du av misstag klickar på fel ikon kan du klicka på den igen för att ta bort din bedömning. Om du senare bestämmer dig för att ändra din bedömning av ett svar så klickar du på motsatt ikon för att ändra bedömningen.

När du har klickat på en ikon för att lägga till en bedömning så kan du klicka på Lägg till kommentar för att öppna en dialogruta och ge mer detaljerad feedback om Sidekicks svar. Att inkludera ytterligare kommentarer och feedback är valfritt, men att dela dina tankar om konversationen kan bidra till att förbättra Sidekicks funktionalitet. Du kan inkludera feedback om svar från Sidekick som är till hjälp och som inte är till hjälp. När du har inkluderat din detaljerade feedback klickar du på Skicka.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis