Försäljning på flera språk

Kunder över hela världen har tillgång till innehåll på sitt modersmål. Att översätta innehållet i din butik kan leda till ökad försäljning eftersom att dina internationella kunder bättre kan förstå din marknadsföring, produktinformation, leverans- och returpolicy. Läs mer om försäljning över nationsgränser.

Du kan aktivera flera språk från din Shopify admin för att skapa separata webbadresser för ditt översatta innehåll. När kunder landar på en översatt webbadress visas automatiskt den översatta versionen om översättningar finns i din butik.

När översättningar inte finns visar din webbutik innehåll på ditt primära språk. Du kan översätta innehållet i din webbutik genom att lägga till dina egna översättningar med CSV-filer eller genom att använda en kompatibel tredjepartsapp. När du har översatt butiken kan kunder söka i din butik, gå till kassan och få meddelanden på sitt lokala språk.

Krav

För att sälja på flera språk måste du ha följande:

 • En Shopify-plan som ger dig möjligheten att sälja på flera språk.

 • Ett tema som är kompatibelt med att sälja på flera språk. Alla gratisteman från Shopify är kompatibla. Du kan behöva uppdatera ditt tema för att det ska vara förenligt med att sälja på flera språk. Om du använder ett tema från tredjepart kan du kontakta dina temautvecklare för att kontrollera om det är kompatibelt.

 • Ett tema som har en språkväljare. Om du använder ett annat tema eller en äldre version av temat kan du lägga till en språkväljare med hjälp av Geolocation-appen från Shopify.

Lägg till nya språk

Innan du börjar ska du se till att din butik uppfyller kraven för att få bedriva försäljning på flera språk.

Steg:

 1. Klicka på Språk.

 2. Klicka på Lägg till språki Översatta språk.

 3. Välj ett språk från rullgardinsmenyn och klicka sedan på Lägg till.

 4. Klicka på Besök Shopifys appbutik och följ stegen för att installera en översättningsapp i din butik.

 5. Följ stegen i appen för att översätta innehållet i din webbutik och publicera nya språk.

 6. Klicka på Förhandsgranska för att visa olika språk i din webbutik. Du kan förhandsgranska både publicerade och opublicerade språk.

Hantera språk

När du har lagt till andra språk kan du hantera dem som publiceras från din Shopify-admin. Du kan även avpublicera ett språk, vilket döljer språket från kunderna. Alla länkar till butiken på det specifika språket kommer att ge ett 404-fel på sidan "Sidan hittades inte" visas.

Du kan även radera språket om du är säker på att du inte behöver översättningar på det språket. Om du raderar språket tas inte språkets översättningar bort. Om språket aktiveras igen i framtiden kommer översättningarna att återställas.

Steg:

 1. Klicka på Språk.

 2. Klicka på Publicera språk i Översatta språkför att göra översättningarna tillgängliga i din butik. Klicka på Avpublicera språk för att ta bort valfritt språk som du inte vill ha tillgängligt i din butik. Klicka på Radera för att radera allt översatt innehåll från ett språk från din webbutik.

 3. Klicka på Spara.

Om din Shopify-butik är på Shopify-planen, Advanced Shopify-planen eller Shopify Plus-planen måste du tilldela nypublicerade språk till en domän i din webbutik för att de ska visas i ditt skyltfönster. Du måste slutföra den här uppgiften även om du bara använder en enda domän.

Lägga till språköversättningar med CSV-filer

Du kan importera översatt innehåll i CSV-filer. Om du importerar dina egna översättningar med CSV-filer kan du hantera dina språköversättningar utan att använda en tredjeparts översättningsapp.

Begränsningar

 • Du kan inte översätta resurstaggar.
 • Om du använder en tredjepartsapp kanske din app inte stöder försäljning på flera språk som standard. Kontakta apputvecklaren om du är osäker på din app.
 • Om du ändrar en produkts namn kommer URL-omdirigeringarna för den produkten inte att stödjas för språkspecifika URL:er.
 • Du kan inte översätta produkt-URL:er. Produkt-URL:er kvarstår på det språk som de skapades i, även när en kund visar din webbplats på ett annat publicerat språk.

Följande högnivåsteg beskriver processen för att exportera, ändra och importera språköversättningar med hjälp av CSV-filer.

Steg 1: Lägg till ett språk

Lägg till ett nytt språk i din butik.

Steg 2: Exportera din CSV-fil

Exportera en CSV-fil som innehåller allt översättningsbart innehåll för ett språk.

Steg 3: Lägg till dina översättningar

Lägg till dina språköversättningar direkt i kolumnen Översatt innehåll i den exporterade CSV-filen och spara sedan dina ändringar. Du behöver inte ändra värdena i någon av de andra kolumnerna i CSV-filen.

Steg 4: Importera din CSV-fil

Importera din ändrade CSV-fil till din Shopify-administratör.

Exportera CSV-översättningar

Du kan exportera en CSV-fil från din Shopify-administratör som innehåller den aktuella listan över översättningar för de språk du väljer. CSV-filen skickas via e-post till dig.

CSV-filen innehåller följande kolumner:

 • TypResurstyp, till exempel produkter, artiklar, produktserier, sidor eller bloggar.
 • Identifiering – Resurs-ID.
 • FältFältet, till exempel titel, body_html eller meta_title.
 • Plats – Det språk som innehållet översätts till.
 • Status - Identifierar om översättningen är inaktuell.
 • Standardinnehåll - Det ursprungliga innehållet som ska översättas.
 • Översatt innehåll - Det översatta innehållet. Du kan lägga till ditt översatta innehåll på den här raden.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Inställningar.

 2. Klicka på Språk.

 3. Klicka på Exportera.

 4. Välj det språk du vill exportera. Du kan välja Alla språk för att exportera översättningarna för alla språk som du stöder.

 5. Välj ett av följande alternativ:

 6. Klicka på Exportera. Den exporterade CSV-filen skickas via e-post till dig.

Importera CSV-översättningar

När du har exporterat och redigerat din CSV-fil med språköversättningar kan du importera den till din Shopify-administratör för att uppdatera det översatta innehållet i din webbutik.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Inställningar.

 2. Klicka på Språk.

 3. Klicka på Importera.

 4. Klicka på Lägg till fil och navigera sedan till din CSV-fil med översättningar.

 5. Markera Skriv över alla befintliga översättningar om du vill att det översatta språkinnehållet i din CSV-fil ska ersätta alla befintliga översättningar. Avmarkera Skriv över alla befintliga översättningar om du endast vill importera det nya översatta innehållet och inte ersätta befintliga översättningar.

 6. Klicka på Ladda upp och fortsätt.

 7. Granska informationen för Importera språk med en CSV och klicka sedan på Importera. Om din CSV-fil innehåller fel stoppas importen och felen listas på sidan Importera språk med en CSV.

 8. En bekräftelse skickas via e-post till dig, vilken innehåller en lista över översatt innehåll som misslyckades eller missades.

Översatta resurstyper och fält

Se referensdokumentationen TranslatableResourceType för information om typer av resurser som kan översättas.

Taggar som produkttaggar, artikeltaggar och bloggtaggar kan inte översättas.

Kassa och e-postmeddelanden

När du har lagt till och publicerat ett språk visas det översatta innehållet i kassan och i alla e-postmeddelanden som skickas till din kund. Kassan visas på samma språk som en kund använder för att bläddra i din webbutik. Kassan har standardöversättningar för vissa språk, men du kan anpassa översatt innehåll med hjälp av en kompatibel tredjeparts översättningsapp eller importera dina egna översättningar med CSV-filer.

Om översättningar finns tillgängliga för ett e-postmeddelande skickas e-postmeddelanden automatiskt till en kund på det språk som de använde för att lägga sin order. Du kan lägga till eller redigera översättningar av e-postmeddelanden för de språk som du har lagt till i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Inställningar.

 2. Klicka på Aviseringar.

 3. Klicka på den e-postavisering som du vill testa.

 4. I rullgardinsmenyn Översätt väljer du det språk som du vill lägga till översättningar för.

 5. Lägg till eller redigera översättningarna för ditt e-postmeddelande i de redigerbara fälten.

 6. Klicka på Spara.

Förhandsgranska e-postmeddelanden

Du kan förhandsgranska e-postmeddelanden som du har översatt.

Steg:

 1. Från din Shopify-administrator går du till Inställningar.

 2. Klicka på Aviseringar.

 3. Klicka på det e-postmeddelande som du vill förhandsgranska.

 4. Klicka på Förhandsgranska.

 5. På sidan Förhandsgranskning klickar du på rullgardinsmenyn över språk och väljer sedan det språk du vill förhandsgranska.

URL:er och SEO

En viktig aspekt av försäljningen på flera språk är att se till att kunder och sökmotorer kan hitta rätt språkversion av din webbplats. När du publicerar ett språk skapas unika webbadresser för varje översatt sida i din butik. Detta görs genom att lägga till språkkoden till webbadresserna.

Anta till exempel att din huvuddomän är shop.com. Om du publicerar ytterligare två språk, franska (fr) och tyska (de), kommer dina butikswebbadresser att ändras till shop.com/fr och shop.com/de .

Resten av domänen är densamma på alla språk. Om din Shopify-butik är på Shopify-planen, Advanced Shopify-planen eller Shopify Plus-planen kan du ha olika språk tillgängliga på olika domäner genom att använda den internationella domänfunktionen.

Det är viktigt att sökmotorer kan indexera din webbplats på alla översatta språk. Shopify lägger automatiskt till metataggar och hreflang-taggar och inkluderar alla publicerade språk i webbplatskartor som hjälper sökmotorer att upptäcka de olika språken i din butik.

Översättningar i appar

Om du använder tredjepartsappar är det möjligt att dessa appar inte stöder försäljning på flera språk som standard. Om du vill kontrollera om en app stöder flera språk kan du kontakta apputvecklaren.

Begränsningar vid försäljningen på flera språk

 • Endast kompatibla översättningsappar från tredje part stöds av den här funktionen.

 • Taggar (till exempel produkttaggar, artikeltaggar och bloggtaggar) kan inte översättas.

 • Produkt-URL:er, såsom /products/large-white-t-shirt, översätts inte och kvarstår på det språk som de skapades i, även när en kund besöker webbplatsen på ett annat publicerat språk.

Flera språk för utvecklare

För att hjälpa Shopify-partners att erbjuda en helt och hållet flerspråkig miljö samt lokalisera apparbetsflöden lanserar Shopify en uppsättning nya plattformsfunktioner för att sälja på flera språk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis