Försäljning på flera språk

Kunder över hela världen har tillgång till innehåll på sitt modersmål. Att översätta innehållet i din butik kan leda till ökad försäljning eftersom att dina internationella kunder bättre kan förstå din marknadsföring, produktinformation, leverans- och returpolicy. Läs mer om försäljning över nationsgränser.

Du kan aktivera flera språk från din Shopify admin för att skapa separata webbadresser för ditt översatta innehåll. När kunder landar på en översatt webbadress visas automatiskt den översatta versionen om översättningar finns i din butik.

När översättningar inte existerar visar din butik innehåll i butikens primära språk. Du kan översätta innehållet i din webbutik genom att använda en app som är kompatibel från tredje part. Efter att ha översatt butiken kan kunderna bläddra i din butik, i kassan och få aviseringar på sitt lokala språk.

Obs! Med undantag för Shopify Lite ger varje plan dig möjlighet att sälja på flera språk.

 • Om du är en handlare på Basic Shopify-, Shopify- eller Advanced Shopify-planen kan du sälja på upp till fem språk.

 • Om du är en Shopify Plus-handlare kan du sälja på upp till 20 språk.

Krav

För att sälja på flera språk måste du ha följande:

Lägg till nya språk

Innan du börjar ska du se till att din butik uppfyller kraven för att få bedriva försäljning på flera språk.

Steg:

 1. Klicka på Butiksspråk.

 2. Klicka på Lägg till språki Översatta språk.

 3. Välj ett språk från rullgardinsmenyn och klicka sedan på Lägg till. Klicka på Gå till Shopify App Store och följ stegen för att installera en översättningsapp i din butik.

 4. Följ stegen i appen för att översätta innehållet i din butik och publicera nya språk.

 5. Klicka på Förhandsgranska för att visa olika språk i din webbutik. Du kan förhandsgranska både publicerade och opublicerade språk.

Hantera språk

När du har lagt till andra språk kan du hantera dem som publiceras från din Shopify-admin. Du kan även avpublicera ett språk, vilket döljer språket från kunderna. Alla länkar till butiken på det specifika språket kommer att ge ett 404-fel på sidan "Sidan hittades inte" visas.

Du kan även radera språket om du är säker på att du inte behöver översättningar på det språket. Om du raderar språket tas inte språkets översättningar bort. Om språket aktiveras igen i framtiden kommer översättningarna att återställas.

Steg:

 1. Klicka på Butiksspråk.

 2. Klicka på Publicera språk i Översatta språkför att göra översättningarna tillgängliga i din butik. Klicka på Avpublicera språk för att ta bort valfritt språk som du inte vill ha tillgängligt i din butik. Klicka på Radera för att radera allt översatt innehåll från ett språk från din webbutik.

 3. Klicka på Spara.

Om din Shopify-butik är på Shopify-planen, Advanced Shopify-planen eller Shopify Plus-planen måste du tilldela nypublicerade språk till en domän i din webbutik för att de ska visas i ditt skyltfönster. Du måste slutföra den här uppgiften även om du bara använder en enda domän.

Översatta resurstyper och fält

Följande resurstyper och fält kan översättas:

Lista över resurstyper som kan översättas genom den här funktionen
Resurstyp Fält
Produktserie titel, beskrivning
Leveransalternativ namn
E-postmall titel, beskrivning
Länk titel, beskrivning
Metafält (endast riktad mot kunden) värde
Webbutiksartikel titel, beskrivning, sammanställning
Webbutikens blogg Titel
Webbutikssida titel, beskrivning
Webbutikstema dynamiska tangenter baserade på temadata
Betalnings-gateways namn
Produkt titel, beskrivning
Produktalternativ namn
Produktvariant titel, alternativ 1, alternativ 2, alternativ 3
Butik meta_titel, meta_beskrivning
Butikspolicy brödtext
SMS-mall brödtext

För tillfället kan taggar som produkttaggar, artikeltaggar och bloggtaggar inte översättas.

Kassa och e-postmeddelanden

När du har lagt till och publicerat ett språk kan kunderna se översatt innehåll i kassan och i alla e-postmeddelanden. Kunderna ser kassan på samma språk som de använde för att bläddra i din butik. Kassan har standardöversättningar för vissa språk men du kan anpassa översatt innehåll med hjälp av en kompatibel tredjeparts-översättningsapp.

Om du har anpassat dina e-postmeddelanden kan de också översättas. Om översättningar finns tillgängliga för en e-postavisering skickas ett automatiskt e-postmeddelanden till dina kunder på det språk som var aktiverad när de beställde.

URL:er och SEO

En viktig aspekt av försäljningen på flera språk är att se till att kunder och sökmotorer kan hitta rätt språkversion av din webbplats. När du publicerar ett språk skapas unika webbadresser för varje översatt sida i din butik. Detta görs genom att lägga till språkkoden till webbadresserna.

Anta till exempel att din huvuddomän är shop.com. Om du publicerar ytterligare två språk, franska (fr) och tyska (de), kommer dina butikswebbadresser att ändras till shop.com/fr och shop.com/de .

Resten av domänen är densamma på alla språk. Om din Shopify-butik är på Shopify-planen, Advanced Shopify-planen eller Shopify Plus-planen kan du ha olika språk tillgängliga på olika domäner genom att använda den internationella domänfunktionen.

Det är viktigt att sökmotorer kan indexera din webbplats på alla översatta språk. Shopify lägger automatiskt till metataggar och hreflang-taggar och inkluderar alla publicerade språk i webbplatskartor som hjälper sökmotorer att upptäcka de olika språken i din butik.

Översättningar i appar

Om du använder tredjepartsappar är det möjligt att dessa appar inte stöder försäljning på flera språk som standard. Om du vill kontrollera om en app stöder flera språk kan du kontakta apputvecklaren.

Begränsningar vid försäljningen på flera språk

 • Sökfunktionen fungerar endast i butikens primära språk.

 • Endast kompatibla översättningsappar från tredje part stöds av den här funktionen.

 • Taggar (till exempel produkttaggar, artikeltaggar och bloggtaggar) kan inte översättas.

 • Produkt-URL:er, såsom /products/large-white-t-shirt, översätts inte och kvarstår på det språk som de skapades i, även när en kund besöker webbplatsen på ett annat publicerat språk.

Flera språk för utvecklare

För att hjälpa Shopify-partners att erbjuda en helt och hållet flerspråkig miljö samt lokalisera apparbetsflöden lanserar Shopify en uppsättning nya plattformsfunktioner för att sälja på flera språk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis