Lokalisering och översättning

Kunder över hela världen har tillgång till innehåll på sitt modersmål. Att översätta innehållet i din butik kan leda till ökad försäljning eftersom dina internationella kunder bättre kan förstå din marknadsföring, produktinformation, leverans- och returpolicy. Läs mer om försäljning över nationsgränser.

Du kan aktivera flera språk från din Shopify admin för att skapa separata webbadresser för ditt översatta innehåll. När kunder landar på en översatt webbadress visas automatiskt den översatta versionen om översättningar finns i din butik.

Krav

För att sälja på flera språk måste du ha följande:

URL:er och SEO

En viktig aspekt av försäljningen på flera språk är att se till att kunder och sökmotorer kan hitta rätt språkversion av din webbplats. När du publicerar ett språk skapas unika webbadresser för varje översatt sida i din butik. Detta görs genom att lägga till språkkoden till webbadresserna.

Anta till exempel att din huvuddomän är shop.com. Om du publicerar ytterligare två språk, franska (fr) och tyska (de), kommer dina butikswebbadresser att ändras till shop.com/fr och shop.com/de .

Resten av domänen är densamma på alla språk. Du kan också ha olika språk tillgängliga på olika domäner genom att använda den internationella domänfunktionen i Shopify Markets.

Det är viktigt att sökmotorer kan indexera din webbplats på alla översatta språk. Shopify lägger automatiskt till hreflang-taggar och inkluderar alla publicerade språk i webbplatskartor som hjälper sökmotorer att upptäcka de olika språken i din butik.

Översättningar i appar

Om du använder tredjepartsappar är det möjligt att dessa appar inte stöder försäljning på flera språk som standard. Om du vill kontrollera om en app stöder flera språk kan du kontakta apputvecklaren.

Begränsningar vid försäljningen på flera språk

  • Endast kompatibla översättningsappar från tredje part stöds av den här funktionen.

  • Taggar (till exempel produkttaggar, artikeltaggar och bloggtaggar) kan inte översättas.

  • Produkt-URL:er, såsom /products/large-white-t-shirt, översätts inte och kvarstår på det språk som de skapades i, även när en kund besöker webbplatsen på ett annat publicerat språk.

Ändra standardspråket för din webbshop

När du har ändrat standardspråket för din webbshop tas ditt tidigare standardspråk bort från rullgardinsmenyn i Inställningar > Språk.Om du vill ställa in det föregående standardspråket som ditt sekundärspråk måste du lägga till det igen på dina marknader och i Inställningar > Språk.

Läs mer om språkhantering.

Flera språk för utvecklare

För att hjälpa Shopify-partners att erbjuda en helt och hållet flerspråkig miljö samt lokalisera apparbetsflöden lanserar Shopify en uppsättning nya plattformsfunktioner för att sälja på flera språk.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis