Massredigering av produkt-metafält

Du kan använda massredigerarverktyget för att göra ändringar i flera metafält för produkter samtidigt. Du kan inte redigera metafält i bulk för kategorier, kunder, ordrar, sidor, bloggar eller blogginlägg.

Om du använder webbläsaren Microsoft Edge för att redigera produkt-metafält i bulk kan det orsaka fel på grund av en begränsad URL-längd. Överväg att använda andra webbläsare, till exempel Chrome, Firefox eller Safari.

Massredigera metafält för produkt

Du kan välja produkter att massredigera på sidan Produkter i din Shopify-administratör.

Massredigeraren visar de produkter du valt och några av deras egenskaper i en tabell. Du kan ändra vilka produktegenskaper som visas i tabellen. Varje kolumn i tabellen representerar en produktegenskap, till exempel pris, SKU och specifikt metafält för produkt. Varje rad i tabellen representerar en vald produkt.

När du har valt de produktmetafält som du vill redigera kan du klicka på fälten i redigeraren för att skriva in nya data eller redigera befintliga data.

Steg:

  1. Klicka på Produkter från din Shopify-administratör.
  2. Använd kryssrutorna för att välja varje produkt som du vill redigera.
  3. Klicka på Redigera produkter.
  4. Klicka på Kolumner.
  5. I avsnittet METAFÄLT väljer du de metafält som du vill massredigera.
  6. Klicka och skriv i ett fält i tabellen för att redigera produktens metafält för den produkten.
  7. Klicka på Spara. Om det uppstår fel måste du åtgärda dem och sedan klicka på Spara igen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis