Terminologi för domäner

En domän, eller ett domännamn, är den adress eller den URL som personer använder för att besöka din webbplats på internet. Domännamn visas i adressfältet i din webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

Som standard ser din huvuddomän, känd som din .myshopify.com-URL, s¨å här your-store-name.myshopify.com. Din myshopify.com används för att logga in på din butik.

Du kan inte ändra din .myshopify.com URL, men du kan köpa ett anpassat domännamn via Shopify eller från någon tredjeparts domänregistrerare, som du sedan kan använda som din huvuddomän.

När du köper en domän kan du välja en rotdomänoch skapa subdomäner för din webbutik.

För att hjälpa dig förstå en del av terminologin om domäner finns följande lista med definitioner av vanliga termer.

En post

En A-post är en DNS-inställning som kontrollerar om ett domännamn har en specifik IP-adress kopplad till sig. I det här fallet ska din A-post peka på Shopifys IP-adress.

Shopifys IP-adress är 23.227.38.65, om du använder en tredjepartsdomän. För att ansluta en befintlig domän behöver du ställa in din A-post till Shopifys IP-adress.

Övriga villkor: Adresspost, värdpost

CNAME-post

En CNAME-post är en DNS-inställning som pekar dina underdomäner till ett annat domännamn. I det här fallet ska din CNAME-post peka på din Shopify-värddomän med hjälp av shops.myshopify.com Copy .

Övriga villkor: CNAME-resurspost, alias

DNS

Domännamnssystem (DNS) är en databas med domännamn. Varje domän har sin egen DNS-post. Domännamnssystem organiserar domännamn och översätter dem från ord till siffror så att du kan besöka en webbplats utan att behöva memorera dess IP-adress. Till exempel, IP-adressen för shopify.com är 23.227.38.65. Denna process fungerar normalt snabbt i bakgrunden. När du ansluter en tredjepartsdomän till din Shopify-butik kanske du behöver ändra dina DNS-inställningar.

Andra villkor: DNS-poster, DNS-inställningar, resursregister, DNS-filzon

Domännamn

Ett domännamnär den adress som används för att besöka din webbplats på internet. Domännamn visas i din webbläsares adressfält och är kopplad till en viss IP-adress.

Övriga villkor: domän

Domänleverantör

En domänleverantörär ett företag som registrerar ditt domännamn åt dig. Vanligtvis köper du en domän på abonnemangsbasis och du betalar en återkommande avgift till din domänleverantör för att fortsätta använda ditt domännamn.

Övriga villkor: domänregistrator, domänvärd

Vidarebefordran av e-post

Vidarebefordran av e-post är en tjänst som låter dig föra vidare ett e-postmeddelande från din anpassade domän till ett befintligt e-postkonto hos Gmail, Outlook, Yahoo eller en annan leverantör. Om du till exempel äger domännamnet johns-apparel.com så kan du skapa e-postmeddelandet info@johns-apparel.com för dina kunder. När kunderna skickar e-postmeddelanden info@johns-apparel.com, vidarebefordras deras meddelanden till ditt befintliga personliga konto, till exempel john@gmail.com.

ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) är en organisation som styr och hanterar domännamnssystem och andra internetprotokoll.

Internationell domän

En internationell domän är en URL som är specifik för ett land eller en region. Om du vill sälja till köpare i flera länder kan du använda internationella domäner för att visa din webbutik på det språk och den lokala valuta som är specifika för varje region eller land. Du måste ha Shopify-planen eller högre för att kunna använda internationella domäner.

Övriga villkor: regional domän, regional subdomän

Internationell inriktning

Internationell inriktning gör att du kan visa rätt version av din butik för lokala köpare i ett visst land eller en viss region. Om du till exempel endast säljer till köpare i USA kan du ställa in din butiks målland till USA. Du kan ställa in ett målland eller en målregion för var och en av butikens domäner eller subdomäner i Google Search Console.

Övriga villkor: geografisk inriktning

IP adress

En IP-address är en unik sträng av siffror som anger platsen för en dator eller en enhet ansluten till internet och skiljer ut den från andra datorer och enheter. En IP-adress krävs för att en dator ska kunna kommunicera med andra enheter via internet.

Shopifys IP-adress är 23.227.38.65, om du använder en tredjepartsdomän. För att ansluta en befintlig domän behöver du ställa in din A-post till Shopifys IP-adress.

Din domän kan ha någon av följande IP-adresser, om du köper en domän via Shopify eller för över din domän till Shopify:

  • 23.227.38.32
  • 23.227.38.36
  • 23.227.38.65 till 23.227.38.74

Din Shopify-domän kan när som helst byta mellan dessa IP-adresser. Från Shopify-administratören, gå till Webbutik > Domäner > DNS-inställningar och kryssa i avsnittet för A-post, för att hitta din nuvarande Shopify IP-adress.

Övriga villkor: IP-adress

MX-post

En MX-post är en DNS-inställning som pekar ett domännamn mot en e-postserver och används för att behandla e-postmeddelanden via din anpassade domän. Du kan ställa in mer än en MX-post och lägga till en backup-e-postadress om du vill försäkra dig om att e-postmeddelanden når dig om din huvudsakliga e-postserver är nere.

Övriga villkor: Mail Exchange-post, Mail eXchanger-post, postserver-post

Primär domän

I Shopify är en huvuddomän det domännamn som visas i adressfältet under tiden som kunder bläddrar i din webbutik. Du kan använda din rotdomän eller en subdomän som din huvuddomän, men du kan bara ha en huvuddomän.

Rotdomän

En rotdomän är det domännamn du köper från din domänleverantör. En rotdomän har ett tillägg för domän på toppnivå (TLD) till exempel .com, .org eller .net, men det innehåller inte ett prefix som www. Ett exempel på en rotdomän är shopify.com.

Övriga villkor: basdomän, domän på toppnivå och domän på andra nivån

SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat är ett säkerhetsprotokoll som skapar en säker anslutning mellan en server och en webbläsare för att hålla din och dina kunders information säker. I Shopify-administratören kan du aktivera ett SSL-certifikat för att kryptera din webbutiks innehåll och publicera det säkert med hjälp av HTTPS istället för HTTP. När du aktiverar ett SSL-certifikat visas SSL-hänglåsikonen bredvid din webbutiks URL i adressfältet.

Övriga villkor: Secure Sockets Layer

Underkatalog

En underkatalog är en del av din huvudsakliga webbplats. Underkatalogen definieras av en / i slutet av domännamnet. Till exempel, i URL shopify.com/pricing är /pricing underkatalog. En underkatalog skiljer sig från en subdomän eftersom den används främst för att organisera din webbplats medan en underdomän kan ta dig till en helt annan webbplats. Ett exempel på en underkatalog i din webbutik är /collections.

Underdomän

En subdomän är en delmängd av din rotdomän, som du ser som ett prefix till din rotdomän. I URL är till exempel help.shopify.com, shopify.com rotdomän och help. är subdomän. Du kan använda subdomäner för att organisera din webbplats och göra det lättare för besökare att hitta den information som de letar efter. Om du vill sälja till köpare i flera länder eller regioner kan du använda internationella domäner för att ställa in e regional subdomän för varje land eller region där du har en målmarknad.

Time to Live

Time to Live-värdet (TTL) för din domän avgör hur ofta dina DNS-poster uppdateras. Alla DNS-poster för domäner har ett TTL-värde. Till exempel, om en post har ett TTL på 86 400 sekunder tar det upp till 24 timmar att träda i kraft. Att ändra TTL för en post påverkar hur lång tid det tar för en efterföljande ändring att ske.

Toppdomäner och domäner på andra nivåer

En domän på toppnivå (TLD) och en domän på andranivå är komponenter i rotdomänen som ger domänstrukturen en hierarki. I rotdomänen shopify.com är till exempel toppdomänen .com och domänen på andranivå är shopify.

TXT-post

En TXT-post är en DNS-inställning. TXT-poster innehåller textinformation som kan användas av tjänster utanför din domän. Till exempel kan du lägga till en TXT-post som en tredje part har gett till dig för att verifiera att du äger domänen.

Andra villkor: Textpost

WHOIS-integritet

WHOIS är en tjänst du kan använda för att leta upp information om ägaren till ett domännamn.

WHOIS-sekretess är en tjänst som döljer din domäninformation från en WHOIS-sökning och ersätter din kontaktinformation med contactprivacy.com kontaktuppgifter. WHOIS-sekretess håller din personliga kontaktinformation dold för allmänheten. Du kan köpa WHOIS-sekretess från din domänleverantör mot en extra avgift. WHOIS-integritet ingår när du köper din domän genom Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis