Skapa returer och återbetalningar

Beroende på din returpolicy kan du behöva skapa returer för kunder för att returnera köpta artiklar och återbetala en kunds betalning. Om du återbetalar ordrar snabbt och effektivt visar du ditt engagemang för kundtjänst och kan uppmuntra kunder att beställa igen.

Från din Shopify-administratör kan du skapa och hantera dina returer, skicka leveransanvisningar och retursedlar till dina kunder, spåra de returnerade artiklarna, skicka tillbaka kontrollerade artiklar till lager och återbetala betalningar till dina kunder.

Obs! Transaktionsavgifter för kreditkort återbetalas inte till dig när du utfärdar en återbetalning.

Skapa en retur för en order

Du kan skapa en retur för en order för att hjälpa till att hantera artiklar som din kund vill returnera. När du har skapat en retur kan du skicka all leveransinformation till din kund och spåra returen. Använd Order-sidan för att hantera alla dina returer genom att filtrera på returstatus.

När du har tagit emot och kontrollerat de returnerade artiklarna kan du utfärda en återbetalning och fylla på lagret med tillämpliga varor.

Skapa en retur

Du kan skapa en retur från en befintlig order som har minst ett distribuerat radobjekt som inte har återbetalats ännu. Om inga radobjekt har distribuerats bör du istället återbetala och skicka tillbaka ordern till lagret.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på den order du vill göra en återbetalning för.

 3. Klicka på Returnera artiklar.

 4. Ange antalet artiklar i ordern som returneras.

 5. I avsnittet Alternativ för returleverans väljer du ett av följande alternativ:

 6. Klicka på Skapa retur.

Om du väljer att skapa en retursedel blir du uppmanad att skapa och skicka sedeln. Anvisningar finns i Skapa och skicka retursedlar.

Filtrera ordrar efter returstatus

Du kan filtrera ordrarna på din Order-sida efter returstatus.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på fliken Öppna för att visa alla öppna ordrar.

 3. Klicka på Filter.

 4. Klicka på Välj filter och välj sedan Returstatus.

 5. Klicka på Välj värde och välj sedan Retur pågår eller Returnerad för att visa returnerade ordrar.

Annullera en returnering

Om du skapar en retur av misstag, eller en kund har ändrat sig om att begära en retur, kan du avbryta returen som du har skapat.

Du kan bara annullera returneringar i följande situationer:

 • Returen återbetalas inte.
 • Returen skickas inte tillbaka till lager.
 • Returen är öppen och är inte Markerad som returnerad.
 • Returen har ingen retursedel.
 • Returen har ingen spårningsinformation.
 • Distributionen för returen avbryts inte.

När du annullerar en retur kan du inte återaktivera den, men du kan skapa en ny retur.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för returen som du vill annullera.

 3. Klicka på ...-knappen och sedan på Annullera retur.

 4. Klicka på Avbryt retur i dialogrutan för att bekräfta.

Återbetalning av en order

När du återbetalar en order skickar du betalningen tillbaka till kunden. Du kan återbetala en hel order eller en del av en order. Du kan också återbetala en order utan att skapa en retur, men du kan inte skapa en retur efter att återbetalningen har utfärdats. I vissa fall kan du annullera en order och utfärda en återbetalning.

Som en del av återbetalningsprocessen har du möjligheten skicka tillbaka artiklarna till lagret och skicka ett e-postmeddelande till kunden. Om det inte finns någon betalning att återbetala kan du skicka tillbaka artiklarna från ordern till lagret.

Om du använder Shopify Payments och du utfärdar en återbetalning så dras beloppet från din nästa tillgängliga utbetalning.

Om du använder Shopify Payments och din utbetalning inte har tillräckligt med medel för en återbetalning, finns det olika lösningar beroende på var du befinner dig. För butiker som finns i:

 • För butiker i Österrike, Danmark, Tyskland, Hong Kong SAR, Irland, Italien, Nederländerna, Singapore, Spanien, Sverige, Nya Zeeland och Storbritannien dras återstoden av återbetalningen av från nästa utbetalning tills det återbetalade beloppet har täckts.

 • USA, Kanada och Australien debiteras saldot från ditt bankkonto på utbetalningsdagen.

Det tar upp till 10 arbetsdagar för en återbetalning att krediteras en kund.

Om en negativ saldobetalning misslyckas, görs ett nytt försök till utbetalning efter tre arbetsdagar. Mer information om återbetalningar med Shopify Payments finns i Vanliga frågor om Shopify Payments.

Om ditt konto för Shopify Payments visar ett negativt saldo kan det hända att du inte kan utfärda en återbetalning. Återbetalningar listas som Väntande tills du har gjort tillräckligt med försäljningar för att få ett positivt saldo på ditt konto hos Shopify Payments. Då kan du utfärda en återbetalning.

Återbetala en hel order

Du kan utfärda en full återbetalning för alla artiklar i en order.

Steg:

Återbetala en del av en order

Du kan utfärda en partiell återbetalning för vissa artiklar i en order. Du kan sedan utfärda ytterligare återbetalningar tills du har nått det belopp som är möjligt att återbetala, d.v.s. orderns ursprungliga värde.

Om en kund genomförde ett köp med ett presentkort och en annan betalningsmetod tillämpas återbetalningen på presentkortet först när du gör en delvis återbetalning, tills den når hela det belopp som är tillgängligt för återbetalning. Därefter tillämpas resten av återbetalningen på de andra betalningsmetoderna. Du kan manuellt justera återbetalningsbeloppen för varje betalningsmetod upp till det belopp som är tillgängligt för varje betalningsmetod. Till exempel, om ett delvis återbetalningsbelopp på 50 USD tillämpas på presentkortet, men du kan tillämpa upp till 20 USD på ett kreditkort, kan du dela upp återbetalningen genom att tillämpa 30 USD på presentkortet och 20 USD på kreditkortet.

Steg:

Skicka tillbaka en order till lagret

Om det inte finns någon betalning att återbetala för en order kan du skicka tillbaka artiklarna till lagret utan att skapa en retur eller återbetalning.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill skicka tillbaka till lager.

 3. Klicka på Skicka tillbaka till lager.

 4. Ange antalet artiklar i ordern som ska skickas tillbaka till lager.

 5. Klicka på Skicka tillbaka artiklar till lager.

Markera order som returnerad

När du har skapat en retur, tagit emot artiklarna från kunden och återbetalat betalningen är ordern slutförd. Om du väljer att skicka tillbaka artiklarna till lager som en del av återbetalningen, stängs ordern automatiskt. Om du inte skickade tillbaka artiklarna till lager kan du markera ordern som returnerad efter att du har tagit emot artiklarna från kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill markera som returnerad.

 3. Klicka på Markera som returnerad.

Granska transaktionshistoriken för en order

Den detaljerade transaktionshistoriken för ordern visas i avsnittet Tidslinje på en orders översiktssida och innehåller returer, återbetalningar och information om lagerpåfyllning.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis