Återbetalning och avbeställning av order

Beroende på din returpolicy kan du ibland behöva återbetala eller annullera order. Genom att återbetala order snabbt och på ett professionellt sätt visar du ditt engagemang för kunderna och kan uppmuntra kunden att beställa igen i framtiden.

Du kan återbetala en hel order eller en del av en order. I vissa fall kan du annullera en order och utfärda en återbetalning.

Observera! En återbetalning kan endast skickas till den ursprungliga betalningsmetoden. Om en kund inte längre har tillgång till den betalningsmetoden måste kunden kontakta banken eller agenten som tillhandahöll den ursprungliga betalningsmetoden för att kunna begära pengar efter att återbetalningen skickas.

Om du använder Shopify Payments och du utfärdar en återbetalning så dras beloppet av från din nästa tillgängliga utbetalning. Det tar vanligtvis 3 till 5 arbetsdagar för en återbetalning att betalas tillbaka till din kund. Om du är i Storbritannien eller Irland och din utbetalning inte har tillräckligt med medel för återbetalningen så dras resten av återbetalning av från nästa utbetalning tills hela beloppet har betalats. I andra regioner som använder Shopify Payments, debiteras saldot från ditt bankkonto på utbetalningsdagen om din utbetalning saknar medel.

Om en negativ saldobetalning misslyckas gör utbetalningen ett nytt försök efter 3 arbetsdagar. Mer information om utfärdande av återbetalningar med Shopify Payments finns i Vanliga frågor om Shopify Payments.

Återbetala en hel order

Återbetalning av en order innebär att betalningen skickas tillbaka till kunden. När du återbetalar en order har du möjlighet att fylla på lagret med artiklarna och skicka en e-postavisering till kunden.

Artiklar i en order sorteras efter deras distributionsstatus.

Om du gör en återbetalning för en order i form av kredit genom att använda Shopify POS kan du återbetala beloppet till den ursprungliga betalningsmetoden senare. Se Sälja personligen för mer information om Shopify POS.

Varning! Om en rabattkod tillämpades för en order kan du betala tillbaka ett belopp som är större än vad kunden betalade till dig. Välj noggrant vilket belopp du återbetalar. Återbetalningar kan inte ångras.

Steg:

Återbetala en del av en order

Du kan utfärda en partiell återbetalning för vissa artiklar i en order. Du kan sedan utfärda ytterligare återbetalningar tills du har nått det belopp som är möjligt att återbetala, d.v.s. orderns ursprungliga värde.

Om du gör en återbetalning för en order i form av kredit genom att använda Shopify POS kan du återbetala beloppet till den ursprungliga betalningsmetoden senare. Se Sälja personligen för mer information om Shopify POS.

Varning! Om en rabattkod tillämpades för en order kan du betala tillbaka ett belopp som är större än vad kunden betalade till dig. Välj noggrant vilket belopp du återbetalar. Återbetalningar kan inte ångras.

Steg:

Avbryta en order

Du kan avbryta en order i följande situationer:

 • Du har inte tagit emot betalningen för ordern.
 • Du har tagit emot en betalning för ordern, men inga artiklar har distribuerats.

Observera! Om du avbryter en order som redan har distribuerats måste du avbryta distributionen manuellt.

Om du utfärdar en partiell återbetalning till kunden medan ordern annulleras kan du återgå till ordern senare och utfärda ytterligare partiella återbetalningar.

De vanligaste orsakerna till att avbryta en order inkluderar följande:

 • Ordern var bedräglig.
 • Kunden ändrade sig.
 • De beställda artiklarna finns inte tillgängliga.

Varning! Om en rabattkod tillämpades för en order kan du betala tillbaka ett belopp som är större än vad kunden betalade till dig. Välj noggrant vilket belopp du återbetalar. Återbetalningar kan inte ångras.

Du måste återbetala ordern från ditt Shopify-administratörskonto för att avbryta transaktionsavgifter. Du kommer inte att debiteras för transaktionsavgifter om fakturan inte har utfärdats när ordern återbetalas. Det debiterade beloppet krediteras till ditt konto om transaktionsavgifter redan har fakturerats. Du får ingen kredit för transaktionsavgiften om du avbryter en order utan att återbetala den.

Detaljer om vad som fylls på i lager och vad som återbetalas lagras i orderns Tidslinje efter att du avbryter en hel order eller delar av en order.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på den order du vill avbryta.

 3. Klicka på Fler åtgärder > Avbryt order.

 4. Välj orsaken till avbeställningen från rullgardinsmenyn.

 5. Använd rutorna avsedda för produktkvantitet, leveransfältet eller fältet "totalt återbetalningsbelopp" för att redigera återbetalningsbeloppet om du vill utfärda en partiell återbetalning:

  Annullera återbetalning av order

  Som standard kommer en fullständig återbetalning att utfärdas.

 6. Avmarkera Returnera artiklarna till lager om du inte vill att de återbetalda artiklarna ska fyllas på i ditt lager.

 7. Klicka på Annullera order.

Radera en order

Om du raderar en order kommer all information om den att tas bort från ditt Shopify-administratörskonto och din orderhistorik. Endast följande typer av order kan raderas:

Observera! En order måste vara arkiverad eller avbruten innan du kan radera den. Order för vilka betalningen har hanterats genom Shopify POS eller din onlineutcheckning kan arkiveras men inte raderas.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Ordrar.

 2. Klicka på en arkiverad eller annullerad order.

 3. Klicka på Radera denna order längst ned på sidan.

Granska transaktionshistoriken för en order

Du kan se transaktionshistoriken, vilken inkluderar återbetalningar, i Tidslinje-avsnittet på översiktssidan för en order.

Tidslinjen visar när en återbetalning betalas ut till en kund.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis