Skapa returer och återbetalningar

Beroende på din returpolicy kan du behöva skapa returer för kunder för att returnera köpta artiklar och återbetala en kunds betalning. Om du återbetalar ordrar snabbt och effektivt visar du ditt engagemang för kundtjänst och kan uppmuntra kunder att beställa igen.

Från din Shopify-administratör kan du skapa och hantera dina returer, skicka leveransanvisningar och retursedlar till dina kunder, spåra de returnerade artiklarna, skicka tillbaka kontrollerade artiklar till lager och återbetala betalningar till dina kunder.

Skapa en retur för en order

Du kan skapa en retur för en order för att hjälpa till att hantera artiklar som din kund vill returnera. När du har skapat en retur kan du skicka all leveransinformation till din kund och spåra returen. Använd Order-sidan för att hantera alla dina returer genom att filtrera på returstatus.

När du har tagit emot och kontrollerat de returnerade artiklarna kan du utfärda en återbetalning och fylla på lagret med tillämpliga varor.

Skapa en retur

Du kan skapa en retur från en befintlig order som har minst en distribuerad artikel som inte har återbetalats ännu. Om inga artiklar har distribuerats bör du i stället återbetala och skicka tillbaka ordern till lagret.

Om du köpt en fraktsedel för ordern men inte använder den annullerar du sedeln innan du skapar en retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på den order du vill göra en återbetalning för.

 3. Klicka på Retur.

 4. I avsnittet Välj returartiklar anger du antalet artiklar som returneras.

 5. I avsnittet Alternativ för returleverans väljer du ett av följande alternativ:

 • Välj Skapa retursedel för att skapa en fraktsedel för retur för din kund. Det här alternativet är endast tillgängligt om din primära plats och kundens leveransadress båda ligger i USA.
 • Välj Ladda upp retursedel för att ladda upp en befintlig fraktsedel för retur för din kund. Ladda upp PDF- eller JPEG-filen för din fraktsedel på sidan Lägg till retursedel. Du kan ange Spårningsnummer och Transportör om du har den informationen.
 • Välj Ingen returleverans för att skapa en retur utan information om returleveranser.
 1. Klicka på Skapa retur.

Om du väljer att skapa en retursedel blir du uppmanad att skapa och skicka sedeln. Anvisningar finns i Skapa och skicka retursedlar.

Stäng en retur

När du har slutfört alla utestående uppgifter för returen kan du stänga returen.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för den retur som du vill stänga.

 3. På kortet Retur pågår klickar du på knappen ... och klickar sedan på Stäng retur.

Öppna en retur

Du kan öppna en retur om du har utestående uppgifter att slutföra.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för den retur som du vill öppna.

 3. På det kortet Returnerat, klicka på knappen och klicka sedan på Öppna retur.

Filtrera ordrar efter returstatus

Du kan filtrera ordrarna efter returstatus på din Order-sida.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på fliken Öppna för att visa alla öppna ordrar.

 3. Klicka på Filter.

 4. Klicka på Välj filter och välj sedan Returstatus.

 5. Klicka på Välj värde och välj sedan Retur pågår eller Returnerad för att visa returnerade ordrar.

Annullera en retur

Om du skapar en retur av misstag, eller en kund har ändrat sig om att begära en retur, kan du avbryta returen som du har skapat.

Du kan bara annullera returneringar i följande situationer:

 • Returen återbetalas inte.
 • Returen skickas inte tillbaka till lager.
 • Returen är öppen och är inte Markerad som returnerad.
 • Returen har ingen Shopify Shipping-retursedel.
 • Distributionen för returen avbryts inte.

När du annullerar en retur kan du inte återaktivera den, men du kan skapa en ny retur.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern för returen som du vill annullera.

 3. Klicka på knappen ... på kortet Retur pågår och sedan på Avbryt retur.

 4. Klicka på Avbryt retur i dialogrutan för att bekräfta.

Återbetalar en order

När du återbetalar en order skickar du betalningen tillbaka till kunden. Du kan återbetala en hel order eller en del av en order. Du kan också återbetala en order utan att skapa en retur, men du kan inte skapa en retur efter att återbetalningen har utfärdats. I vissa fall kan du annullera en order och utfärda en återbetalning.

Som en del av återbetalningsprocessen har du möjligheten skicka tillbaka artiklarna till lagret och skicka ett e-postmeddelande till kunden. Om det inte finns någon betalning att återbetala kan du skicka tillbaka artiklarna från ordern till lagret.

Om du använder Shopify Payments och du utfärdar en återbetalning så dras beloppet från din nästa tillgängliga utbetalning. I de flesta fall är återbetalningen märkt som väntande i upp till två arbetsdagar, och det kan ta upp till 10 arbetsdagar för din kund att få det återbetalade beloppet.

Du kan hitta Acquirer Reference Number (ARN) i orderns tidslinje under återbetalningsinformationen. ARNs är tillgängliga för alla återbetalningar via Shopify Payments som skickas till ett Visa- eller Mastercard-kort.

ARN kan användas av banker och kreditkortsleverantörer för att skapa en transaktion. Om en kund gör anspråk på att de inte har erhållit sin återbetalning, förse kunden med ARN råder dem att kontakta sin kreditkortsleverantör för att undersöka detta.

Om du använder Shopify Payments och din utbetalning inte har tillräckligt med medel för en retur, finns det olika lösningar beroende på var din butik är belägen:

 • I USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Österrike, Belgien, Danmark, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Schweiz debiteras saldot från ditt bankkonto. Debiteringen sker på en dag som ligger utanför din vanliga utbetalningsplan.

 • Om debiteringen misslyckas kommer ett nytt försök göras igen om tre arbetsdagar. Om inte heller det andra utbetalningsförsöket kan genomföras måste du antingen ändra ditt bankkonto för Shopify Payments eller återbetala det negativa saldot manuellt.

 • I alla andra länder dras resten av återbetalningen från nästa utbetalning tills det återbetalade beloppet täcks.

Om ditt Shopify Payments-konto har ett negativt saldo och återbetalningsstatusen i beställningens tidslinje har varit Väntande i mer än 2 arbetsdagar beror utfallet på var din butik är baserad:

 • I Frankrike, Rumänien, Singapore, Hongkong och Japan balanseras ditt negativa saldo vid framtida försäljning.
 • Om du befinner dig i Europa och använder ett bankkonto med annan valuta än Euro så kommer ditt negativa saldo balanseras vid framtida försäljning.
 • I alla andra länder och valutor kommer ditt bankkonto debiteras det negativa saldot.

Beroende på saldot, och hur länge det har varit väntande, kan Shopifys återställningsteam ta kontakt direkt med butiksägaren för att åtgärda det negativa saldot och för att hålla ditt Shopify Payments-konto i gott skick.

Kontakta Shopify-support om du har frågor om ditt negativa saldo.

Återbetala hela orderbeloppet

Du kan utfärda en full återbetalning för alla artiklar i en order.

Steg:

Återbetala en del av en order

Du kan utfärda en partiell återbetalning för vissa artiklar i en order. Du kan sedan utfärda ytterligare återbetalningar tills du har nått det belopp som är möjligt att återbetala, d.v.s. orderns ursprungliga värde.

Om en kund genomförde ett köp med ett presentkort och en annan betalningsmetod tillämpas återbetalningen på presentkortet först när du gör en delvis återbetalning, tills den når hela det belopp som är tillgängligt för återbetalning. Därefter tillämpas resten av återbetalningen på de andra betalningsmetoderna. Du kan manuellt justera återbetalningsbeloppen för varje betalningsmetod upp till det belopp som är tillgängligt för varje betalningsmetod. Till exempel, om ett delvis återbetalningsbelopp på 50 USD tillämpas på presentkortet, men du kan tillämpa upp till 20 USD på ett kreditkort, kan du dela upp återbetalningen genom att tillämpa 30 USD på presentkortet och 20 USD på kreditkortet.

Steg:

Fyll på lager

Om det inte finns någon betalning att återbetala för en order kan du skicka tillbaka artiklarna till lagret utan att skapa en retur eller återbetalning.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill skicka tillbaka till lager.

 3. Klicka på Skicka tillbaka till lager.

 4. Ange antalet artiklar i ordern som ska skickas tillbaka till lager.

 5. Klicka på Skicka tillbaka artiklar till lager.

Markera order som returnerad

När du har skapat en retur, tagit emot artiklarna från kunden och återbetalat betalningen är ordern slutförd. Om du väljer att skicka tillbaka artiklarna till lager som en del av återbetalningen, stängs ordern automatiskt. Om du inte skickade tillbaka artiklarna till lager kan du markera ordern som returnerad efter att du har tagit emot artiklarna från kunden.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

 2. Klicka på ordern som du vill markera som returnerad.

 3. Klicka på Markera som returnerad.

Granska transaktionshistoriken för en order

Den detaljerade transaktionshistoriken för ordern visas i avsnittet Tidslinje på en orders översiktssida och innehåller returer, återbetalningar och information om lagerpåfyllning.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis