Shopify Payments bearbetnings-och konverteringsavgifter

När du säljer i flera valutor debiteras du den regelbundna Shopify Payments handläggningsavgift och en valutakonverteringsavgift.

Du kan hitta avgiftsvärdena i dina villkor för tjänsten.

Shopify Payments avgift

När du tar betalt för en order debiteras du en avgift för en avgift för Shopify Payments för att kostnaden för att behandla betalningen. Avgiftsbeloppet beror på vilken typ av kreditkort som används (till exempel kan avgiften för ett Visa-kort ibland skilja sig från avgiften för ett American Express-kort) och den plats där kreditkortet är registrerat:

  • Betalningshandläggningsavgifter (inrikes) -kostnaden för att behandla kreditkort som är utfärdade i samma land som din butik.

  • Betalningshandläggningsavgifter (utrikes) - kostnaden för att behandla kreditkort som är utfärdade i ett annat land än din butik.

Transaktionsavgift från tredje part

Du blir inte debiterad några transaktionsavgifter från tredje part om du använder Shopify Payments. Om du däremot inaktiverar Shopify Payments och aktiverar en extern betalningsleverantör debiteras en transaktionsavgift från tredje part för dina ordrar framöver. Denna transaktionsavgift bestäms av din Shopify-prenumerationsplan.

Omräkningskurs och avgift

När du accepterar betalning i en valuta som skiljer från din utbetalningsvaluta sker en valutakonvertering. Beloppet som du får i din kunds lokala valuta (även kallad presentationsvaluta) konverteras till din utbetalningsvaluta, och du debiteras en avgift för valutaomvandling:

  • Valutakonverteringskurs – marknadskursen för vilken en valuta byts ut mot en annan. Konverteringskursen är inte en avgift (det är marknadens mittkurs, utan några markeringar). Till exempel innebär en konverteringskurs på USD/EUR 0.8788 att $1 USD utbyts för €0,87 EUR.

  • Valutakonverteringsavgift - Avgiften som Shopify debiterar för att konvertera valutor när du tar emot en betalning. Valutakonverteringsavgifter och kreditkortsavgifter returneras inte till dig när du utfärdar en återbetalning, men du debiteras inte extra konverteringsavgifter när du utfärdar en återbetalning eller när du tar emot en chargeback. Konverteringsavgiften är baserad på din butiks primära land:

Valutakonverteringskursen och avgiften visas i din utbetalningsinformation. Efter att valutakonverteringsavgiften har beräknats ingår den i kundens pris. Om du ställer in valutakursen manuelltingår inte konverteringsavgifterna i kundens pris som standard och du måste betala konverteringsavgifterna. Du kan ställa in en högre manuell valutakurs så att kunden tar emot kostnaden för konverteringsavgiften istället för dig.

Mer information

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis