Phí và chi phí

Khi bán hàng bằng đơn vị tiền tệ địa phương, bạn bị tính phí xử lý Shopify Payments thông thường và một khoản phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ.

Có thể thấy giá trị của khoản phí trong Điều khoản dịch vụ.

Bạn có thể xem chi tiết về cách tính giá từng sản phẩm cho từng thị trường.

Phí sử dụng Shopify Payments

Khi thu hồi khoản thanh toán cho một đơn hàng, bạn bị tính phí sử dụng Shopify Payments để chi trả phí xử lý khoản thanh toán đó. Khoản phí này phụ thuộc vào loại thẻ tín dụng được sử dụng (ví dụ: phí sử dụng thẻ VISA đôi khi khác với phí sử dụng thẻ American Express) và địa điểm đăng ký thẻ tín dụng:

  • Phí xử lý thanh toán (Nội địa) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại cùng quốc gia hoặc vùng với cửa hàng của bạn.

  • Phí xử lý thanh toán (Xuyên biên giới) - Chi phí xử lý thẻ tín dụng được cấp tại quốc gia hoặc vùng khác với quốc gia hoặc vùng liên kết với cửa hàng của bạn.

Phí giao dịch bên thứ ba

Phí giao dịch bên thứ ba là các phí áp dụng cho mỗi giao dịch khi bạn sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để thu tiền thanh toán từ khách hàng. Phí giao dịch này là để Shopify trang trải cho việc tích hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên ngoài và khoản phí này thay đổi tùy theo gói bạn chọn.

Khi sử dụng Shopify Payments, bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với các đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Trả góp và Paypal Express, và bạn không bị thu phí giao dịch đối với các phương thức thanh toán thủ công như tiền mặt, thu tiền khi giao hàng (COD) và chuyển khoản.

Thương nhân Shopify Plus sử dụng Shopify Payments không phải trả phí giao dịch, ngoại trừ thương nhân tại Áo, Bỉ và Thụy Điển.

Tỷ giá và phí chuyển đổi

Khi bạn nhận khoản thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thanh toán của mình, sẽ diễn ra việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ. Số tiền bạn nhận được bằng đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng (còn được gọi là đơn vị tiền tệ hiển thị) được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn và bạn sẽ bị tính phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ:

  • Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ - Mức giá thị trường để chuyển đổi đơn vị tiền tệ này thành đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá không phải là phí (đó là tỷ giá của thị trường tầm trung, không có phần tăng). Vị dụ: Tỷ giá của USD/EUR là 0.8788 có nghĩa là 1 USD đổi được 0,87 EUR.
  • Phí chuyển đổi tiền tệ - Phí mà Shopify thu để chuyển đổi đơn vị tiền tệ khi bạn thu hồi thanh toán. Bạn không được nhận lại phí chuyển đổi tiền tệ và phí thẻ tín dụng khi thực hiện hoàn tiền, nhưng cũng không bị tính thêm phí chuyển đổi khi hoàn tiền hoặc nhận bồi hoàn. Phí chuyển đổi được tính theo quốc gia chính của cửa hàng:
    • 1,5% tại Hoa Kỳ
    • 2% tại tất cả các quốc gia và vùng khác có Shopify Payments

Tỷ giá và phí chuyển đổi của đơn vị tiền tệ hiển thị trong phần chi tiết quyết toán. Phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ sẽ được bao gồm trong giá của khách hàng sau khi được tính toán để giúp bù đắp chi phí của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí