ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจาก Shopify Payments ตามปกติ

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของวิธีการคำนวณสินค้าสำหรับแต่ละตลาดได้

ค่าธรรมเนียม Shopify Payments

เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่คุณได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม Shopify Payments เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมนี้อิงตามประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ (เช่น บางครั้งค่าธรรมเนียมของบัตร Visa อาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมของบัตร American Express) และตำแหน่งที่ตั้งที่บัตรเครดิตลงทะเบียนไว้:

  • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการชำระเงิน (ภายในประเทศ) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบัตรเครดิตที่ออกให้ในประเทศหรือภูมิภาคเดียวกับร้านค้าของคุณ

  • ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (ข้ามเขตแดน) - ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลบัตรเครดิตที่ออกบัตรในประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นคนละประเทศหรือภูมิภาคของร้านค้าคุณ

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอก

ค่าธรรมเนียมการธุรกรรมจากบริษัทภายนอกคือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากธุรกรรมแต่ละรายการเมื่อคุณใช้ผู้ให้บริการการธนาคารจากภายนอกในการเรียกเก็บเงินของลูกค้า ค่าธรรมเนียมการธุรกรรมครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ Shopify ใช้ในการผสานการงานกับผู้ให้บริการการชำระเงินภายนอก ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามแผนที่คุณเลือก

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อที่ประมวลผลผ่าน Shopify Payments, Shop Pay, การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay หรือ Paypal Express และจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากใช้วิธีการชำระเงินด้วยตนเอง เช่น เงินสด, บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) และการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ผู้ขายของ Shopify Plus ที่ใช้ Shopify Payments จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการธุรกรรมยกเว้นผู้ขายในออสเตรีย เบลเยียม และสวีเดน

อัตราและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน

เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินการรับชำระเงินของคุณ การแปลงสกุลเงินจะเกิดขึ้น ยอดเงินที่คุณได้รับเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของราคาเสนอขาย) จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินการรับชำระเงินของคุณและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน:

  • อัตราการแปลงสกุลเงิน - อัตราในตลาดเมื่อแปลงจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงิน อัตราการแปลงสกุลเงินไม่ใช่ค่าธรรมเนียม (แต่เป็นอัตราในตลาดกลางที่ไม่มีส่วนบวกเพิ่ม) ตัวอย่างเช่น อัตราการแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร 0.8788 หมายถึง 1 ดอลลาร์สหรัฐ จะแปลงเป็น 0.87 ยูโร

  • ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน - ค่าธรรมเนียมที่ Shopify เรียกเก็บในการแปลงสกุลเงินเมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจะไม่ถูกส่งคืนให้แก่คุณเมื่อคุณดำเนินเรื่องการคืนเงิน แต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงเพิ่มเติมเมื่อคุณดำเนินการคืนเงินหรือเมื่อคุณได้รับการเรียกคืนยอดเงิน ค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินขึ้นอยู่กับประเทศหลักของร้านค้าของคุณ:

อัตราและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจะปรากฏในรายละเอียดยอดเงินที่ร้านค้าของคุณจะได้รับ หลังจากคำนวณอัตราการแปลงสกุลเงินแล้ว ระบบจะรวมยอดดังกล่าวไว้ในราคาที่ลูกค้าจะต้องชำระเพื่อช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี